subota, 11 Avgust 2018 15:38

Čestiti ljudi i čuvanje umjerenosti

Pravedni budite, to je najbliže čestitosti![1] Pravednost i umjerenost su znakovi čvrstoće imana, a to predstavlja uravnoteženost duše, psihe i postojanost na Pravom putu, te se stoga ubrajaju u najvažnije odlike čestitih ljudi. Tako Bog uspoređujući Svoja dva roba kaže: Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravom putu?[2] Prema tome, pravednost i umjerenost su najvažniji kriteriji za upoznavanje neke osobe i najbolji kriteriji za mjerenje djela.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 06 Avgust 2018 14:01

Čistoća i uljepšavanje čestitih ljudi

Uzvišeni Bog je posredstvom padanja kiše sa neba, pročišćavanja zraka djelovanjem biljaka i rastakanja lešina uz pomoć zemlje stvorio pretpostavku za “čišćenje” u poretku egzistencije. On sam u časnom Kur’anu kaže: I Mi s neba čistu vodu spuštamo.[1] Također, Bog ukrašavanjem neba zvijezdama i uljepšavanjem zemlje različitim vrstama ukrasa predočava “ukrašavanje” u poretku postojanja, kao što kaže u časnom Kur’anu: Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili.[2] [1] El-Furkan, 48. Mizan, Bejrut, sv. 15, str. 226. [2] Es-Saffat, 6.
Objavljeno u Kur'an
petak, 20 Juli 2018 13:09

Čestiti ljudi i borba protiv strasti

Uživanje u džennetskim užicima i zabrana odavanja strastima na Dunjaluku U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju.[1] Treba znati da Bog za Svoje robove želi uživanje, lagodnost i spokoj bez slabosti i pokvarenosti, a uživanje u džennetskim blagodatima neće imati za posljedicu nikakvu slabost, nemoć, pokvarenost ni nasilje, kao što o tome Kur’an kaže: Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti.[2]
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 11 Juli 2018 13:52

Čestiti ljudi i puteni nagoni

Uzvišeni Bog je sve blagodati, ljepote i užitke smjestio na Zemlju i nebo, a tjelesne prohtjeve, želju i ljubav prema tim blagodatima je smjestio u ljudsku prirodu kako bi to bio motiv za promjene u ljudskom životu, jer uživanje u zadovoljstvima i ljepotama olakšava prolaženje kroz životne uspone i padove. Zbog toga, časni Kur’an čovjeka podsjeća na ove blagodati: I konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras.[1] I još kaže: Ljudima se čini da je lijepo ono za čim žude: žene, sinovi, mnoštvo imetka...[2] [1] En-Nahl, 8.  [2] Ali Imran, 14.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 21 Juni 2018 06:17

Sluh i vid čestitih ljudi

U Kur’anu se spominje blagodat sluha i vida i skreće se pažnja na potrebu da čovjek zahvali na ovim blagodatima. Uzvišeni Bog kaže: I daje vam sluh i vid i razum (srce) da biste bili zahvalni.[1] Nikome nije nepoznat značaj ova dva organa kao sredstva spoznaje i uspostavljanja komunikacije sa drugim ljudima.  
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 11 Juni 2018 08:19

Jezik čestitih ljudi

Uzvišeni Allah u mnogim kur’anskim ajetima upozorava na ispravan govor. Između ostalog kaže: O vjernici, bojte se Allaha i samo pravo govorite.[1] Obraćanje pažnje na različite dimenzije govora i mogućnosti jezika značajno je zbog toga što je jezik najvažniji dio tijela, koji otkriva unutrašnjost čovjeka i predočava drugima njegovu unutrašnju ličnost, jer se preko jezika drugima predstavljaju i prenose misli, raspoloženja i čovjekova unutrašnja stanja i upravo zbog toga jezik nazivaju “tumačem srca”. [1] El-Ahzab, 70.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 13 Maj 2018 20:03

Razum čestitih ljudi

Uzvišeni Bog je u Kur’anu više puta ukazao na razmišljanje i poimanje, između ostalog u ajetu: U ovome su doista znakovi za ljude koji razmišljaju.[1] Razum koji shvata je ljudsko blago pomoću kojeg čovjek raspoznaje istinu od neistine i uputu od zablude. Razum ga upućuje prema traženju znanja, pronalaženju mudrosti i uzimanju pouke. Pobožnost, ljubav prema Ahiretu i veza s Bogom također predstavljaju znakove promišljanja i razboritosti. [1] Er-Rad, 4.
Objavljeno u Kur'an
petak, 27 April 2018 06:10

Srce čestitih

Uzvišeni Bog u Kur’anu ljudima ukazuje na važnu i sudbonosnu činjenicu da na Dan polaganja računa ništa neće koristiti, niti će biti spasonosno osim zdravog srca: Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onom ko Allahu srca zdravog dođe. A Džennet će se čestitima približiti.  
Objavljeno u Kur'an
Spasenje i uspjeh čovjeka ovise o pročišćenju duše, jer u ljudskoj prirodi u obliku potencijala postoje urođene uzvišene sklonosti, koje se uz pomoć čišćenja i pročišćavanja unutrašnjosti od prljavština i poroka razvijaju i aktiviraju, tako da postaju izvor lijepih i dobrih djela.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 05 April 2018 11:32

Časnost čovjeka

Dostojnost čovjeka da postigne stepen Božijeg namjesnika, da se okorištava potčinjavanjem Nebesa i Zemlje, kao i druge istaknute odlike koje čovjeku daju položaj najboljeg Božijeg stvorenja ukazuju na njegovu časnost (keramet). Pred čovjekovom časnošću meleci su pognuli glavu veličajući ga, a sva stvorenja su bila spremna da mu služe. S te strane, upoznavanje s časnošću ljudske duše i putevima njenog očuvanja i jačanja predstavlja najvažniju ljudsku zadaću, kako bi se preko toga čovjek vinuo do visokih položaja, koje je Bog za njega odredio u “svijetu egzistencije” te kako ne bi u životnom “trgovanju” prodao sebe za bezvrijednu cijenu i predao se poniženju i niskosti.
Objavljeno u Kur'an
Stranica 1 od 14

Magazin Ašk