Arhitektura (60)

nedjelja, 10 Januar 2016 18:30

Uglednija muslimanska kuća u Sarajevu

Musliman je veliki prijatelj prirode, pa zato uvijek izabire mjesto, gdje će graditi kuću, odakle će imati lijep vidik, pa ma to bilo i na teže pristupačnom mjestu. Lijepo je pogledati one male kućice naših siromašnijih muslimana, kako se veru i nižu amfiteatralno jedna povrh druge po vrletnim obroncima okolišnih…
ponedjeljak, 21 Decembar 2015 17:42

Zašto graditi zeleno?

Globalno zatopljenje je neupitna činjenica, znak našeg vremena, a efekti negativnih klimatskih promjena izazvani ljudskom aktivnošću zbog povećane emisije stakleničkih plinova i potrošnje prirodnih resursa čije zalihe nisu neograničene, snažno utječu na prirodu i stanovništvo diljem svijeta. S obzirom da građevinska industrija ima veliki utjecaj na prirodni okoliš, planiranje, projektiranje…
četvrtak, 05 Novembar 2015 18:06

Solarna aktivna kuća

Solarna aktivna kuća povezuje razne mogućnosti i načine korišćenja solarne energije i uklapa ih u arhitektonski koncept u skladu sa njihovom funkcijom i položajem. Koncept ovog novog tipa zgrada fokusira se, prije svega – kao kod "pasivnih kuća" – na veoma dobru termoizolaciju (optimizovan toplotni omotač). Pored toga, koncept "solarne…
U Sarajevu nije bilo mnogo monumentalnih građevina, obzirom da se gradilo po načelu sve za čovjeka i u odnosu na njega, što ne znači da nije bilo vrijednih arhitektonskih ostvarenja. Gotovo sve monumentalne građevine islamske arhitekture podignute su na području čaršije. Ali su one tako dobro ukomponovane na tom prostoru…
utorak, 08 Septembar 2015 19:50

Zelena arhitektura

Ekološka, održiva ili zelena arhitektura, dio je jednog šireg koncepta o kojem se sve više govori i sve se više uvažava. Održivo graditeljstvo je graditeljstvo s minimalnim utjecajem na okoliš - koje koristi prirodne i lokalne materijale, objedinjuje tradicijska znanja i vještine, čuva energiju i smanjuje potrebu za njenom potrošnjom.…
Stvaralački genij svakog ljudskog bića, u ma kojem polju samoozbiljenja ljudskoga duha on se ispoljavao, treba da djeluje u skladu sa božanskim nepretrgnutim stvaralačkim genijem. Razlozi za to su posve jednostavni i jasni: čovjek je krunsko i najljepše Božije stvorenje ikad oblikovano u svekolikim univerzumima stvaralačke božanske Volje. On je…
Kao Allahu najdraža mjesta, kao ustanove koje imaju za svrhu ostvarivanje čovjekovog susreta sa duhovnom zbiljnošću kroz različite vidove ibadeta, kao institucije koje predstavljaju centralno mjesto okupljanja zajednice muslimana – džemata i njenog duhovno-vjerskog, odgojno-obrazovnog i kulturnog uzdizanja, džamije nesumnjivo predstavljaju nezaobilaznu sastavnicu egzistencije svakog praktičnog vjernika. Džamije su oduvijek…
Gazi Husrev-begova džamija u Sarajevu, kao kompoziciono rješenje i konstruktivno ostvarenje a i po svojim oblicima i dimenzijama, predstavlja djelo od posebnog interesa za izučavanje osmanskog neimarstva u našim krajevima. Svi istoričari koji su proučavali turski period u Bosni i Hercegovini pominjali su ovu građevinu kao najmarkantniji izraz vremena koje…
petak, 10 Juli 2015 23:25

Arhitektura i umjetnost al-Andalusa

U razvoju islamske arhitekture i umjetnosti posebnu ulugu imali su sjeverna Afrika, tj. Magrib, i al-Andalus – onaj dio Iberijskog poluotoka koji je bio pod vlašću muslimana i pod utjecajem islama od 711. do 1492. godine. Mada udaljeni i potčinjeni vlastitim zakonima razvoja, oni, ipak, nose prepoznatljiva obilježja početnih faza…
Dvije građevinske epohe dale su pečat Sarajevu. Bolje reći, dva pečata. Period građenja pod turskom vlasti i austrougarski period. Sarajevo turskog perioda čine čaršija i stambeni rejoni na sjevernim, južnim i istočnim padinama, a austrougarska izgradnja nastavlja se na čaršiju prema zapadu, držeći se uske kotline Miljacke, i tu i…
Stranica 3 od 6

Magazin Ašk