Svijet nauke (79)

petak, 26 Juni 2015 10:04

Otkrivena šesta baza DNK?

DNK (deoksiribonukleinska kiselina) je glavna komponenta našeg genetskog materijala. Nastaje kombiniranjem četiri baze: A, C, G i T (adenin, citozin, guanin i timin). Kombiniranjem ovih baza u hiljadama mogućih sekvenci obezbjeđuje se genetska raznolikost koja omogućava bogatstvo aspekata i funkcija živih bića.
četvrtak, 28 Maj 2015 13:25

Kako kemoterapija utječe na mozak?

Kad neki pojedinci bivaju podvrgnuti kemoterapiji, obično s vremenom primijete promjene u pamćenju, koncentraciji i načinu na koji razmišljaju. Prvi takvi slučajevi zabilježeni su kod žena s rakom dojke koje su bile podvrgnute tretmanu, a s godinama su brojni pacijenti bili zabrinuti, šalili se i bili frustrirani zbog tih „mentalnih…
subota, 14 Mart 2015 18:30

Epigenetika i karcinom

Ćelija karcinoma je ćelija koja je odlučila da postane besmrtna i da se neograničeno dijeli. U namjeri da izbjegne dobro uspostavljene instrukcije samoubojstva, ćelija raka je programirana da koristi mutacije genetskog materijala i time dobije sposobnost da raste izvan kontrole i širi se uništavajući okolne normalne i zdrave ćelije u…
petak, 13 Mart 2015 08:30

Cancer Epigenetics

There is well over 200 different disease that come under the umbrella term cancer. Most of the cells in our body have a finite life span termed Hayflick limit which is a number of divisions after which a cell will commit to either die or enter a senescence which is…
ponedjeljak, 23 Februar 2015 14:53

Zašto su dvojezičari pametniji?

Govoriti dva jezika umjesto samo jednog ima očite praktične koristi u vremenu rapidne globalizacije. Ali, proteklih godina, naučnici su počeli da ukazuju na prednosti dvojezičnosti koje prevazilaze samu mogućnost da se komunicira sa širokom paletom ljudi. Ispostavilo se da nas dvojezičnost čini pametnijima. Bilingualnost može imati dalekosežan uticaj na naš…
ponedjeljak, 08 Decembar 2014 10:54

Epigenetika

Sve donedavno smo pretpostavljali da su naši geni naša sudbina. Uzbudljiva najnovija naučna istraživanja ukazuju da to nije slučaj te da izbor stila života, navike i okolina kojoj smo izloženi u velikoj mjeri mogu uticati na naše gene. Relativno nova naučna oblast koja se bavi istraživanjem spoljašnih uticaja na genetski…
petak, 14 Novembar 2014 12:06

Zašto znanstvenik vjeruje u Boga

Još uvijek se nalazimo u praskozorju znanstvenog doba, a sve jača svjet­lost jasnije iznosi na vidjelo rukotvorinu Stvaralačke Inteligencije. Za 90 godina nakon Darwina došli smo do zapanjujućih otkrića. S duhom znanstvenog human­izma i vjere utemeljene na znanju još više se približavamo svijesti o Bogu. U svoje ime mogu nabrojati…
srijeda, 05 Novembar 2014 20:12

Znanost u vjeri

Ni jedna Božija objava nema pretenzije da bude enciklopedija znanosti, ali ono što je važno i mora se naglasiti kad je islam u pitanju, je činjenica da ne postoji sukob Kur'ana, kao Božije objave, sa bilo kojim znanstveno dokazanim stavom, naprotiv, ima puno detalja koji govore o tome da je…
četvrtak, 30 Oktobar 2014 10:13

Allahovo stvaranje u svjetlu nauke

Nauka nam otkriva da svijet u kome živimo nije jedini, da osim njega postoji još jedan nevidljivi drugi svijet. Taj drugi svijet je mikrokosmos. To je nevidljivi svijet koji možemo vidjeti samo uz pomoć mikroskopa. Radi se o svijetu atoma, elementarnih i subatomskih čestica, molekula i mikroorganizama. To otkriće je…
četvrtak, 28 Avgust 2014 08:58

Utjecaj islamskih nauka

Islamska nauka je imala veliki utjecaj i na svijet Zapada kao i na dvije glavne civilizacije smještene istočno od islamskog svijeta s kojima je islam bio u snažnom doticaju, tačnije, na Indiju i Kinu. Da nije postojao snažan utjecaj islamske nauke, tok razvoja nauke ovih civilizacija bio bi sasvim drugačiji.…

Magazin Ašk