ponedjeljak, 24 Avgust 2015 19:58

Svemirski lift

Kanadska kompanija je osmislila 20 kilometara visok toranj u kome bi se nalazio ogroman lift koji će moći nositi astronaute u svemir. Planove za 'svemirski lift' odobrio je Patentni zavod SAD-a, čime je omogućeno da kompanija Thoth Technology sa sjedištem u Ontariju nastavi sa ovim gigantskim projektom. Toranj bi bio…
Stvaralački genij svakog ljudskog bića, u ma kojem polju samoozbiljenja ljudskoga duha on se ispoljavao, treba da djeluje u skladu sa božanskim nepretrgnutim stvaralačkim genijem. Razlozi za to su posve jednostavni i jasni: čovjek je krunsko i najljepše Božije stvorenje ikad oblikovano u svekolikim univerzumima stvaralačke božanske Volje. On je…
Kao Allahu najdraža mjesta, kao ustanove koje imaju za svrhu ostvarivanje čovjekovog susreta sa duhovnom zbiljnošću kroz različite vidove ibadeta, kao institucije koje predstavljaju centralno mjesto okupljanja zajednice muslimana – džemata i njenog duhovno-vjerskog, odgojno-obrazovnog i kulturnog uzdizanja, džamije nesumnjivo predstavljaju nezaobilaznu sastavnicu egzistencije svakog praktičnog vjernika. Džamije su oduvijek…
U arhivima Matice hrvatske nalazi se velika zbirka bošnjačke usmene poezije sakupljača Muharema Kurtagića pod naslovom Muslimanske narodne pjesme, kataloški zavedena pod rednim brojem 197. Čine je šest rukom pisanih knjiga od po 500 stranica s ukupno oko 50.000 stihova, premda Kurtagić na jednom mjestu navodi da je imao pripremljenih…
Gazi Husrev-begova džamija u Sarajevu, kao kompoziciono rješenje i konstruktivno ostvarenje a i po svojim oblicima i dimenzijama, predstavlja djelo od posebnog interesa za izučavanje osmanskog neimarstva u našim krajevima. Svi istoričari koji su proučavali turski period u Bosni i Hercegovini pominjali su ovu građevinu kao najmarkantniji izraz vremena koje…
srijeda, 15 Juli 2015 21:12

Muhamed Kantardžić (1900-1976)

Od tridesetih godina ovog stoljeća, pa na ovamo, u prosvjetnom, kulturnom i uopće javnom životu bosanskih muslimana, vidno mjesto zauzima i Muhamed-ef. Kantardžić, profesor-pedagog i pisac. On je više od četiri decenije sudjelovao na ovaj ili onaj način u životu i radu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i šire, i…
Currently there is no effective treatment for many diseases caused by the gene mutations because there is no effective way to make precise alterations in human DNA. Gene therapy strategies to overcome these limitations and attempt to add/edit a working copy of the gene have faced many setbacks over the…
petak, 10 Juli 2015 23:25

Arhitektura i umjetnost al-Andalusa

U razvoju islamske arhitekture i umjetnosti posebnu ulugu imali su sjeverna Afrika, tj. Magrib, i al-Andalus – onaj dio Iberijskog poluotoka koji je bio pod vlašću muslimana i pod utjecajem islama od 711. do 1492. godine. Mada udaljeni i potčinjeni vlastitim zakonima razvoja, oni, ipak, nose prepoznatljiva obilježja početnih faza…
Poslovice koristimo da bismo potkrijepili svoje stavove i mišljenja. To su kratki mikro tekstovi koji se prenose generacijski i temelje na mudrosti i iskustvu. Svoje pravo značenje dobivaju u životnoj situaciji i u određenom kontekstu, dakle od konteksta zavisi smisao i snaga njihove mudrosti. Poslovice su od davnina bile omiljeno…
petak, 26 Juni 2015 10:04

Otkrivena šesta baza DNK?

DNK (deoksiribonukleinska kiselina) je glavna komponenta našeg genetskog materijala. Nastaje kombiniranjem četiri baze: A, C, G i T (adenin, citozin, guanin i timin). Kombiniranjem ovih baza u hiljadama mogućih sekvenci obezbjeđuje se genetska raznolikost koja omogućava bogatstvo aspekata i funkcija živih bića.

Magazin Ašk