A+ A A-

Edukacija (234)

Kroz mrak svjetlu

Uzalud se ljudi među sobom glože, Ti si, koji meni put pokazat može. Kaži mi ga! Druge slijedit neću, Jer su svi prolazni, a Ti vječan, Bože! Omer Hajjam Kroz gustu tamu, oluju, kišu i grad išao je čovjek. Uskim, guduravim putem, često se spotičući, micao je nogu za nogom…
Više...

Biološko bogatstvo Bosne i Hercegovine

Sistematičnim pristupom je sačinjena procjena broja vrsta pojedinih grupa organizama. Utvrđeno je da biološko bogatstvo prostora Bosne i Hercegovine, na nivou vrsta čini: 1859 vrsta algi, među kojima su najbrojnije modrozelene, zelene i silikatne alge, čija su staništa najčešće planinski potoci, čiste kraške rijeke i sedrene tvorevine; 565 vrsta mahovina,…
Više...

Kultura ponašanja prilikom kihanja i zijevanja

Brojne su životne situacije za koje mislimo da nisu toliko bitne. U takve situacije sigurno spada, po mišljenju mnogih, i kihanje. Šta uraditi prilikom kihanja, kako se ponašati, šta reći i sl., pitanja su koja se mnogima čine nezanimljivim. Međutim, čak i ovim, naoko, nevažnim ili manje važnim životnim situacijama,…
Više...

Usmena romansa u historijskom i teorijskom kontekstu

Najstariji zapisi usmene romanse u Bosni i Hercegovini nalaze se – kao i najstariji zapisi lirskih pjesama i balada sa ovog tla – u Erlangenskom rukopisu, najstarijem zborniku narodnih pjesama na štokavskom jezičkom području.[1] Romanse ovog zbornika porijeklom iz Bosne i Hercegovine zabilježene su kao i ostale pjeseme, rukom nepoznatog…
Više...

Kultura stanovanja

Stan je naše sklonište u kome nakon svakodnevnih poslova obitavamo. U njemu boravimo isto toliko vremena koliko provedemo ukupno na najrazličitijim mjestima izvan kuće, a to je polovina našeg života. Da bismo se lijepo, ugodno i prijatno u njemu osjećali, moramo stvoriti ambijent u kome ćemo to imati. Trebamo ga…
Više...

Poslovica je među riječima kao mjesec među zvijezdama

Priča se kako je nekad mrav pošao na put – pitali ga: „Kuda ideš?“ Odgovori: „Idem na Meku da posjetim svetu Ćabu.“ Reknu mu: „Odaklen ti toliki malehan i neznatan, pa da ti dođeš na Ćabu!“ Na to mrav odgovori: „Ja lijepo i dobro znadem da tamo doći i doprijeti…
Više...

Majstori pjevači

U životinjskom svijetu ptice su bez sumnje dovele zvukovni jezik do savršenstva. Nema ništa ljepše od pjeva drozda ili slavuja usred noći. Bogat jezik njihove pjesme i čiste note oduvijek su poticale kreativnost umjetničkih duša – pisaca, pjesnika, kompozitora, slikara... Premda nas u pjevu ptica, prije svega, očarava njegova ljepota,…
Više...

Džuma

Jutros sam tih. Petak je. Dan moje mature. Svakog petka, dok ustajem, tragom sunneta gusulim tijelo i u čistu odjeću, za taj dan određenu, ga oblačim, ja se prisjetim onog dana davnog kad kotao vode dedo na verige metnu i pod njim vatru raspali. - Sine, kad se voda ugrije,…
Više...

Derviš

Ko sinje beskrajno more, usijan p’jesak se stere, viš’ njega lomača gori i riga žeravu živu. Klonula narav je c’jela i stoji bez nade, vjere u daljni život, besvjesno strašnoj smrti na pozivu.
Više...

Groblje Alifakovac sa turbetima

Na Alifakovcu, iznad Šeher-ćehajinog mosta, nalazi se veliko i po svom položaju jedno od najljepših starih sarajevskih grobalja. Kada se popnemo na vrh Ulice Veliki Alifakovac, dočekuje nas veliki kaldrmisan plato, oko kojeg je smješteno groblje ispresijecano putevima što vode na više strana: prema Babića bašči, Kozjoj ćupriji, Čeljigovićima, Magodi-Megari,…
Više...
Priključi se za RSS feed