A+ A A-

Kultura (61)

Šadrvani

Samo čuvenije naše džamije imale su u svojim haremima (dvorištima) šadrvane. Uz manje i jednostavnije džamije podizane su česme. Jedva da na svijetu postoji džamija, a da kraj nje ne postoji bilo kakav izvor vode: bunar, česma, šadrvan, čatrnja, potočić, rijeka, jezero, more, bazen.
Više...

Kultura ponašanja prilikom ugošćavanja i gostoprimstva

Ugošćavanje gosta i činjenje dobročinstva gostu stavljeno je u islamu u ravan imana. S obzirom na visoko pozicioniranje ovog segmenta našeg djelovanja, dužni smo znati pravila ponašanja u tom pogledu. Otuda ovaj tekst, na temelju relevantnih islamskih izvora, tretira odnos domaćina prema gostu, musafiru i obrnuto. Ljubaznost i prijaznost je…
Više...

Kultura ponašanja na javnim mjestima

Musliman je dužan da se lijepo i odgovorno ponaša na svakom mjestu. Njegovo ponašanje na ulici, u školi, na fakultetu, u čaršiji, na pijaci, u prevoznim sredstvima i bilo kojoj drugoj javnoj instituciji mora manifestirati njegovu vjeru, poštenje, pravdu i savjesne postupke. On nije musliman samo u svojoj kući ili…
Više...

Kultura ponašanja prema mlađima

Naš odnos prema mlađim treba biti pun blagosti, samilosti i nježnosti. Poslanik, s.a.v.s., izuzetno je volio djecu i prema njima se odnosio s krajnjom nježnošću i samilošću. Poznat je njegov odnos prema unucima s kojima se svakodnevno igrao. On ih je grlio i ljubio i, naprosto, bio im jahalica u…
Više...

Temeljni etički kriteriji s gledišta islama

U poznatoj predaji, Muhammed, s.a.v.a., kaže: „Poslan sam da usvršim ljudsko ćudoređe.“ U jednoj prdaji od imama Sadika kaže se: „Svevišnji Bog je Svoje poslanike odlikovao lijepim ćudoređem. Ko god posjeduje takve vrline, neka bude zahvaln Bogu na takvoj milosti, a onaj ko ih nema, neka ih moli od Svevišnjeg.“…
Više...

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji…
Više...

Turbe Jediler – „Sedam braće“

Ispred Čokadži hadži Sulejmanove džamije nalazi se turbe koje se u starijim izvorima naziva „Jediler“ (Turbe sedmerice), a u narodu je danas poznato kao „Turbe sedam braće“. To je dosta jednostavna građevina, nešto izdužena, zidana od ćerpiča i drveta, a pokrivena ćeremitom. Prema ulici ima sedam prozora na luk sa…
Više...

Osmijeh je zarazan

Iako možda nema vidljivih znakova priznanja osmijeha, nešto u nama reći će nam da smo primili dar. Odlučimo li uzvratiti osmijehom, objeručke prigrljujemo život. Izražavamo istinu koja govori da čak i unatoč nedaćama imamo vjere u životni proces. Svome osmijehu možemo omogućiti da svima s kojima se susrećemo širi tu…
Više...

Islamski edeb u komunikaciji

U praksi bosanskohercegovačkih naroda jeste ulazak u tuđu kuću, bez prethodne najave, kucanja ili traženja izuna za koji pitamo tek po ulasku u dnevni boravak riječima: „Ima li bujruma?!“ Dio islamskog bontona jeste prethodna najava i traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću, ali i kancelariju, sobu ili drugi zatvoreni…
Više...

Islamski moral i ponašanje

Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome Fethu:…
Više...
Priključi se za RSS feed