A+ A A-

Kultura (75)

Groblje Alifakovac sa turbetima

Na Alifakovcu, iznad Šeher-ćehajinog mosta, nalazi se veliko i po svom položaju jedno od najljepših starih sarajevskih grobalja. Kada se popnemo na vrh Ulice Veliki Alifakovac, dočekuje nas veliki kaldrmisan plato, oko kojeg je smješteno groblje ispresijecano putevima što vode na više strana: prema Babića bašči, Kozjoj ćupriji, Čeljigovićima, Magodi-Megari,…
Više...

Da li još uvijek postoji 7 svjetskih čuda antike?

Ljudima iz davnog doba vjerovatno je bilo teško zamisliti da će veliki spomenici koje su oni zvali sedam svjetskih čuda ikada nestati. Ali su svi nestali, osim jednog. Ostala je Keopsova piramida u Gizi, u Egiptu. Sagrađena je prije nekih 5.000 godina kao grobnica faraona i njegove žene. Drugo čudo,…
Više...

Zahir džamija u Maleziji

U dalekoj Maleziji u kojoj su oko 60% stanovništva muslimani prepliću se brojni utjecaji u gradnji džamija. Velika i monumentalna Zahir džamija u Alor-Setaru, u državi Kedah, u srcu Malezijske federacije, građena je u mogulskom stilu. Tri lukovičasta kubeta u potpunosti asociraju na monumentalne džamije sa Indijskog potkontinenta. Kako se…
Više...

Mahala Careve (Atik) džamije

Prvo muslimansko naselje u Sarajevu nastalo je oko današnje Careve džamije, koja predstavlja prvu džamiju u ovom gradu, ali, naravno, ne u njenom današnjem obliku. Tu je, dakle, osnovana prva sarajevska mahala. I džamija i mahala nastale su prije 1462. godine. Džamiju na ovom mjestu podigao je Isa-beg Ishaković-Hranušić i…
Više...

Šadrvani

Samo čuvenije naše džamije imale su u svojim haremima (dvorištima) šadrvane. Uz manje i jednostavnije džamije podizane su česme. Jedva da na svijetu postoji džamija, a da kraj nje ne postoji bilo kakav izvor vode: bunar, česma, šadrvan, čatrnja, potočić, rijeka, jezero, more, bazen.
Više...

Kultura ponašanja prilikom ugošćavanja i gostoprimstva

Ugošćavanje gosta i činjenje dobročinstva gostu stavljeno je u islamu u ravan imana. S obzirom na visoko pozicioniranje ovog segmenta našeg djelovanja, dužni smo znati pravila ponašanja u tom pogledu. Otuda ovaj tekst, na temelju relevantnih islamskih izvora, tretira odnos domaćina prema gostu, musafiru i obrnuto. Ljubaznost i prijaznost je…
Više...

Kultura ponašanja na javnim mjestima

Musliman je dužan da se lijepo i odgovorno ponaša na svakom mjestu. Njegovo ponašanje na ulici, u školi, na fakultetu, u čaršiji, na pijaci, u prevoznim sredstvima i bilo kojoj drugoj javnoj instituciji mora manifestirati njegovu vjeru, poštenje, pravdu i savjesne postupke. On nije musliman samo u svojoj kući ili…
Više...

Kultura ponašanja prema mlađima

Naš odnos prema mlađim treba biti pun blagosti, samilosti i nježnosti. Poslanik, s.a.v.s., izuzetno je volio djecu i prema njima se odnosio s krajnjom nježnošću i samilošću. Poznat je njegov odnos prema unucima s kojima se svakodnevno igrao. On ih je grlio i ljubio i, naprosto, bio im jahalica u…
Više...

Temeljni etički kriteriji s gledišta islama

U poznatoj predaji, Muhammed, s.a.v.a., kaže: „Poslan sam da usvršim ljudsko ćudoređe.“ U jednoj prdaji od imama Sadika kaže se: „Svevišnji Bog je Svoje poslanike odlikovao lijepim ćudoređem. Ko god posjeduje takve vrline, neka bude zahvaln Bogu na takvoj milosti, a onaj ko ih nema, neka ih moli od Svevišnjeg.“…
Više...

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji…
Više...
Priključi se za RSS feed