A+ A A-

Kultura (77)

Temeljni etički kriteriji s gledišta islama

U poznatoj predaji, Muhammed, s.a.v.a., kaže: „Poslan sam da usvršim ljudsko ćudoređe.“ U jednoj prdaji od imama Sadika kaže se: „Svevišnji Bog je Svoje poslanike odlikovao lijepim ćudoređem. Ko god posjeduje takve vrline, neka bude zahvaln Bogu na takvoj milosti, a onaj ko ih nema, neka ih moli od Svevišnjeg.“…
Više...

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji…
Više...

Turbe Jediler – „Sedam braće“

Ispred Čokadži hadži Sulejmanove džamije nalazi se turbe koje se u starijim izvorima naziva „Jediler“ (Turbe sedmerice), a u narodu je danas poznato kao „Turbe sedam braće“. To je dosta jednostavna građevina, nešto izdužena, zidana od ćerpiča i drveta, a pokrivena ćeremitom. Prema ulici ima sedam prozora na luk sa…
Više...

Osmijeh je zarazan

Iako možda nema vidljivih znakova priznanja osmijeha, nešto u nama reći će nam da smo primili dar. Odlučimo li uzvratiti osmijehom, objeručke prigrljujemo život. Izražavamo istinu koja govori da čak i unatoč nedaćama imamo vjere u životni proces. Svome osmijehu možemo omogućiti da svima s kojima se susrećemo širi tu…
Više...

Islamski edeb u komunikaciji

U praksi bosanskohercegovačkih naroda jeste ulazak u tuđu kuću, bez prethodne najave, kucanja ili traženja izuna za koji pitamo tek po ulasku u dnevni boravak riječima: „Ima li bujruma?!“ Dio islamskog bontona jeste prethodna najava i traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću, ali i kancelariju, sobu ili drugi zatvoreni…
Više...

Islamski moral i ponašanje

Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome Fethu:…
Više...

Kultura govora

Hasan el-Basri je rekao: Brate, pazi šta ćeš govoriti! Zar nije rečeno da je najbolje jezik stalno držati svezan. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „... a zar će ljudi biti bačeni u Džehennem zbog nečeg drugog osim zbog grješna govora?!“ U pametna čovjeka jezik je iza srca, pa kad hoće…
Više...

S kim se i kako poredimo?

Hvala Allahu Uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti.…
Više...

Kultura optimizma – uvjet uspjeha

Od stava zavisi uspjeh jer, kada ste pozitivni, osjećate entuzijazam i optimizam i pri tome ne gubite nadu i volju i, po nepisanom pravilu, dešavaju se pozitivne stvari. Sve je to lako reći, pomislit ćete, ali kako u praksi primijeniti takav stav? U životu, negativnim pristupom problemu još više otežavamo…
Više...

Krokodilske suze

Izraz 'krokodilske suze' je frazem koji upotrebljavamo kako bi opisali lažno sažaljenje, lažno saosećanje te krajnje licemjerje. Za čovjeka koji se pretvara da je pogođen nečijom nesrećom, a zapravo se potajno tome raduje kaže se da 'roni krokodilske suze'. Mnogobrojne su životne situacije na koje se odnosi ovaj frazem, budući…
Više...
Priključi se za RSS feed