A+ A A-

Edukacija (268)

Znanje u bibliotečkom smislu

Veoma često upotrebljavamo riječ znanje u raznim kontekstima: procjenjujemo nečije znanje, ljude razlikujemo prema znanju, tražimo (nečije) znanje, usvajamo ga... A skoro nikad se ne zapitamo šta je znanje? Kao da je to samo po sebi jasno. Znanjem je čovjek izdignut iznad ostalih bića. Još od nastanka prvog čovjeka Adema/Adama.…
Više...

Jungovo učenje o kolektivno nesvjesnom

Jungovu koncepciju o kolektivno nesvjesnom možemo prikazivati sa više aspekata, upravo zato jer Jung tumači sami integritet čovjekovog života preko tog pojma. Razlog za tako široku i sveobuhvatnu primjenu ovog pojma nalazimo u tome što se Jung, etablirajući i afirmirajući svoje učenje, poziva na učenja indijskih religija. Kolektivno nesvjesno definira…
Više...

Problem smrti kod Tolstoja

Vjerovatno da nema u svjetskoj književnosti ozbiljnijeg pisca koji u svojim djelima nije, bar na neki način, tretirao smrt. I naši pisci nisu je mogli zaobići, ma u kakvom ideološkom okruženju da su nastajala njihova djela. U jednom od svojih posljednjih intervjua N. Ibrišimović kaže: Zar ima teme dostojnije jednog…
Više...

Može li drveće hodati?

Kada bi vam neko postavio ovo pitanje, vjerovatno bi bez mnogo razmišljanja odgovorili sa „ne“. Ali da li ste znali da, ipak, postoji jedno drvo koje može hodati? Istina, hod ovog drveta se ne može uporediti sa ljudskim hodom, budući da je ovom drvetu potrebno više od tri mjeseca da…
Više...

Islamska eshatologija i Put Ljubavi u Božanstvenoj komediji

Putovanje na onaj svijet, kao traženje odgovora šta je to poslije smrti, važan je književni motiv. Tako da je mnogo fantastičnih priča ispričano o tim, nama nepoznatim, svjetovima. Još prije nove ere, od starog vijeka, imali smo “putnike“ koji su odlazili i pričali nam šta tamo ima. A jedan od…
Više...

Postoje li na ekvatoru godišnja doba?

Ekvator je geografski pojam, koji predstavlja zamišljenu liniju povučenu oko planete na jednakoj udaljenosti od polova. Dužina Zemljinog ekvatora je 40 074,99840 km. Godišnja doba, odnosno razdoblja jednake klime na određenom geografskom području na Zemlji, nastaju zato što su različita Zemljina područja u istim periodima godine različito nagnuta prema Suncu. 
Više...

Ogledalo soli

Najveće ogledalo na svetu Sa 12.000 kvadratnih kilometara Uiuni (Tunupa) je najveća pustinja soli na svetu. Nalazi se na nadmorskoj visini od 3.650 metara u Boliviji na visoravni Anda. Kada je prekrivena vodom pretvara se u jedno od najvećih ogledala na svetu. Postoji 11 slojeva soli čija debljina varira između…
Više...

Emocionalna inteligencija

Još od davnina se zna kako visina kvocijenta inteligencije (IQ) pokazuje koliki kvocijent inteligencije netko postiže na testovima inteligencije, a da sa uspjehom i istinskim zadovoljstvom u životu isti taj IQ baš i nema mnogo veze.Zbog toga se u posljednjih nekoliko godina pojavila nova mjera: emocionalna inteligencija (EQ).
Više...
Priključi se za RSS feed