A+ A A-

Kutak za mlade (789)

Hadisi o srcu

U ovom članku možete pronači nekoliko hadisa o srcu i njegovom očuvanju. Čovjekovo srce je značajan pokazatelj njegove vjere zato možemo pronaći mnogobrojne ajete i hadise koji govore upravo o njemu. Nešto tako značajno trebamo čuvati na najbolji mogući način, a da bi znali koji je to načini u ovom…
Više...

O onome koji nije dostojan prijateljstva

Ako tvoj prijatelj, sine, štetočinac bude, prođi se, sine, takvog prijatelja. Tko o tvojim manama javno govori, ne drži ga za prijatelja, ne budi mu drug. Sa pijancem nemoj drugovati, od takve osobe drži se daleko.
Više...

O razmišljanju (tefekkur)

U ajetu koji se nalazi pri kraju sure Jusuf, kaže Allah, dž.š.: Koliko i koliko ima znakova Allahove svemoći na nebu i na zemlji. Ljudi prolaze pokraj tih znakova, ali glavu zakreću! Neće da obrate pažnju na te znakove, toliko su oholi i umišljeni. Neće ni da ih vide, a…
Više...

Poruke Hidžre

Kada je pala odluka o hidžretu, i kada je Muhammed, alejhisselam, dozvolio ashabima da sele u Medinu, ashabi su, kriomice, počeli napuštati Mekku, ostavljajući sav svoj imetak, samo da bi sačuvali vjeru i život. Vjera im je bila važnija od života, jer su bili spremni i život žrtvovati za islam.…
Više...

O pogubnosti lažnog govora

Daleko budi od pet stvari, o dijete, da stid i obraz ne izgubiš. Prva je, nemoj nikom lažno govoriti, jer ćeš, zbog laži, bez svjetla ostati.
Više...

Kloni se neznalica

Čovjek je društveno biće. Čovjek je vezan za čovjeka, upućen na čovjeka. Suradnja među ljudima čini život lakšim i mogućnijim. Ti i tvoj drug, i svi mi bez izuzetka, osjećamo potrebu da imamo nekog bliskog, na koga se možemo osloniti, kome se možemo povjeriti, nekog ko će nas razumjeti. Bez…
Više...

Edeb raspravljanja – konstruktivna kritika ili napad na ličnost

Svaka pozitivna kritika je određeni izvor informacija, iz koje se može zaključiti ili naučiti nešto novo. Dakle, nije nužno da kritika bude negativna. Opravdanu kritiku ne treba doživljavati kao uvredu, jer nema uspješnog rada i napretka bez spremnosti i aktivnog odnosa prema kritici iz okruženja. Sa spremnošću na drugačije mišljenje,…
Više...

Šta znači pouzdavanje u Boga?

Pitao je Poslanik, s.a.v.a., Džibrila: „Šta je to pouzdavanje u Boga Uzvišenog?“ Odgovorio je: „Znanje o tome da stvorenja, niti štete niti koriste, niti daruju, niti uskraćuju i prekidanje nade u njih. Pa kada rob Božiji takav bude, on neće činiti ni radi koga drugog, osim Boga radi, neće ni…
Više...

Fenomen kad nestaju sjene

Lahajnsko podne koje se događa u predjelu ekvatora predstavlja jedan od zanimljivijih prirodnih fenomena. Kada u mjesecu srpnju sat otkucava podne u Honoluluu, glavnom gradu Havaja, turisti su tad već uveliko na plažama uživajući u još jednom sunčanom danu tog rajskog mjesta. Ipak, ono čega samo nekolicina ljudi bude svjesna…
Više...

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru, najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Više...
Priključi se za RSS feed