A+ A A-

Ilahije i kaside (28)

O Ti koji dove uslišavaš

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Ko prouči dovu koju je Junus, a.s., u utrobi ribe učio – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili (La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin) – dova će mu biti uslišana. (Tirmizi)
Više...

One God - Bog je jedan

Reci: "On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" (Kur'an, El-Ihlas:1-4.) 
Više...

Muhammed, s.a.v.a.

Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. (Kur'an, XXXIV:28.) Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Ja sam Poslanik, onome koga zateknem živog i onome ko se rodi nakon mene. (Mjera mudrosti 2)
Više...

You Came to Me – Došao si mi

Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi ... (Kur'an, XXXIII:6.) Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je. (Kur'an, III:31.)
Više...

Ramazan

Mjesec posta i sabura. Mjesec dobročinstva i zajedništva. Mjesec Božije milosti i oprosta. To je ramazan.
Više...

Najbolji mjesec

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane.…
Više...

Ramadan

Ti me visoko uzdižeš, Krila moja širiš, Da letim do neba, ti to činiš. Osjećam se tako živim, Kao da moja duša cvjeta u svjetlu tvome. Ah, kako bih volio da si godinu cijelu sa mnome. Ramazan, ramazan, Ramazan, o voljeni, Ramazan, ramazan, Kamo sreće da uvijek si u blizini.
Više...
Priključi se za RSS feed