Ilahije i kaside (28)

Sunday, 09 April 2017 12:49

Puhnut će behar

Iz blizine srce sluti, puhnut će behar! Izbudit će cvijeće džemre, čim zemlji padne. Kiše će umivati, Bosnu šaren đulistan, i cvjetat će ljiljani u zore rane.
Monday, 30 January 2017 18:28

The Power

You can say it once or a hundred times or more, you’ll feel at peace inside and it’ll open every door.
Friday, 23 September 2016 09:36

Zvao bih Te, Gospodaru

Sa stijenama, s planinama zvao bih Te, Gospodaru, sa pticama u svitanja zvao bih Te, Gospodaru.
Friday, 10 June 2016 22:17

Ramazanska večer

Sarajevo cijelo prekrli ezani, radost nek' donesu ramazanski dani.
Friday, 27 May 2016 12:51

Heart of a Muslim – Srce muslimana

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Doista Allah ne gleda u vaš izgled niti u vaš imetak, već gleda u vaša srca i vaše postupke. (Muslim)
Friday, 25 December 2015 17:57

Riječi tevhida

O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan. (Kur'an, XXXIII:41-43)
Friday, 24 July 2015 06:39

Forgive me – Oprosti mi

Pokušaj da nikad ne povrijediš nekoga. Pokušaj da nikad ne sudiš nekome. Život će se završiti, a mi ćemo stajati pred Savršenim, Jednim, Jedinim. O Allahu! Oprosti mi...
Wednesday, 17 June 2015 09:28

Ramazan

Postač ima dva veselja, jedno prilikom iftara, a drugo prilikom susreta sa svojim Gospodarem. /Mjera mudrosti – sažetak zbirke hadisa/
Monday, 01 June 2015 08:48

Supplication – Skrušena dova

Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav! (Kur'an, XXXIII:56.)
Friday, 10 April 2015 08:04

Moj Gospodar

O Gospodaru moj! Ako sam odvojen od Tebe bit ću izgubljen. Jedina želja moga srca je da me nikad ne napustiš. Razmišljanje o Tvojoj ljubavi daje mome srcu smiraj. Svaki moj uzdah nosi Tvoje ime. Ljubav, ljubav, ljubav... O Allahu, volim Te!
Page 1 of 3

Magazin Ašk