Ilahije i kaside (28)

ponedjeljak, 14 April 2014 11:27

Milostivi

Izvođači ove prelijepe ilahije, na arapskom i ruskom jeziku, su hafiz Mishary Rashid Al-Afasy i kćerka čečenskog predsjednika Kadirova koja je takođe hafiza. 
petak, 04 April 2014 11:41

Woman I Love - Žena koju volim

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Džennet je pod majčinim stopalima! /Ahmed, Ibn Madže, En-Nesai i El-Hakim/ Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim ženama! /Tirmizija/ Ko bude imao tri kćeri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i oblačio od svoga truda,…
nedjelja, 23 Mart 2014 19:17

Esma'ul-husna (Allahova lijepa imena)

Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i onī na njima; i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta. (Kur'an, El-Isra:44) Reci: "Zovite: 'Allah', ili zovite: 'Milostivi', a kako god Ga budete zvali, Njegova su…
nedjelja, 23 Mart 2014 19:14

Natječite se u dobrim djelima!

Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika. (Kur'an, El-Hadid:21) Zato se natječite…
srijeda, 19 Mart 2014 20:29

Gospodaru moj!

Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje. (Kur'an, Tā-Hā:82.)
ponedjeljak, 03 Mart 2014 10:44

Zamilooni – Pokrij me

Hazreti Hatidža je prva supruga Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i prva osoba koja je posvjedočila njegovo poslanstvo i prihvatila vjeru islam. Imala je veliku ulogu u historiji rađanja islama. Ona je ujedno i jedna od najdinamičnijih i najvitalnijih uglednih ličnosti u cijeloj historiji islama. Nemoguće je govoriti o islamu, a da…
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Ko ujutro ustane i kaže ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet: Reditu billahi Rabben, we bil-islami dinen, we bi Muhammedin, sallallahu ‘alejhi we sellem, nebijjen we resula. "Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar,…
ponedjeljak, 03 Mart 2014 10:35

How can you deny - Kako možeš poricati

Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (Kur'an, Er-Rahman:13.) O čovječe, dokle će srce tvoje koprenom pokriveno biti, bez znanja o svom Stvoritelju živjeti?! Oslobodi srce okova i stega saznanjem o Stvoritelju svega!
Stranica 3 od 3

Magazin Ašk