Religija (405)

U spomenutom poglavlju Ša'bi kaže: ”Nije dozvoljeno svjedočenje pristalica drugih vjera, jednih protiv drugih, na temelju riječi objavljenih do Allaha”, a Ebu Hurejre je naveo prednji hadis.
ponedjeljak, 14 Septembar 2020 19:21

Temelji islamske kulture (I dio)

Istraživači vjeruju da se svaka kultura oblikuje na osnovu posebnih temelja i svjetonazora. Vrsta pogleda na svijet, na čovjeka i na kraj ljudskog života, kao i stav prema prirodi činioci su koji određuju elemente određene kulture. I kulturni ciljevi se također oblikuju na ovoj osnovi i, na kraju, zavisno od…
ponedjeljak, 14 Septembar 2020 19:16

Čestiti ljudi i brak

Bog nam u Kur’anu skreće pažnju na pitanje braka i supružništva, a istovremeno dok supruge opisuje kao Svoje znakove, poziva na razmišljanje o ovoj temi: وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتِّسَْكُنُوا إِلَهَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم مَّودََّةً وَرحََْةً إِنَّ فِ ذَلكَِ لَياَتٍ لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ I jedan od dokaza Njegovih…
četvrtak, 27 Avgust 2020 05:14

Razum i razmišljanje u Kur’anu

Izraz koji upućuje na razum i razmišljanje u Kur'anu Časnom upotrijebljen je 49 puta. Kako Kur'an časni tretira ljudski razum? Na koji način se on obraća razumu? Koja je stvarna vrijednost i uloga razuma koju ističe i naglašava? Istina je da na svijetu ne postoji ni jedna religija koja poput…
utorak, 18 Avgust 2020 19:38

Ispovjedanje vjere

Imam Sadik, mir s njime, je prenio od svojih predaka da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., [17] rekao prilikom jedne od svojih molitvi: “Neka je slava Bogu, Koji je u svojstvu Prvoga (awwaliyyah) bio Usamljen, i kod Koga je odsustvo početka (azaliyyah) bilo savršeno uzvišeno božanstvenošću, i najveličanstvenije kroz Njegovu veličanstvenost…
četvrtak, 30 Juli 2020 07:47

Ibrahimova/Abrahamova potraga za Bogom

U svojim mnogolikim prostranstvima Kurʼān je, i vidljivo i skrovito, protkan snažnom porukom otklona od politeizma (širka). Kao da na stranicama Kurʼāna vidimo jedno “mrgođenje“ spram i same pomisli da bi se mogli divinizirati ljudi ili njihove idolatrijske rukotvorine (kipovi, kumiri, idoli, totemi...). Također, u svojim poglavljima Kurʼān na više…
Da li prihvatanje mudžize znači negiranje načela uzročnosti? Prije odgovora na ovo pitanje trebamo još nešto objasniti. Postoji razlika između prihvatanja načela uzročnosti i prihvatanja posebnih uzroka za svaki slučaj i svođenja uzroka na poznate uzroke. Znači da ovdje postoje dvije zabune. Jedna je uobičajena (u ovom vremenu neke osobe…
Da li Kur’an časni prihvata univerzalnost i nužnost zakona uzročnosti? Ili ga prihvata samo kao partikularni afirmativni sud? Drugim riječima, da li uvijek tvrdi da nijedna posljedica ne nastaje bez svoga posebnog uzroka ili kaže da u nekim slučajevima posljedica može nastati bez takvog uzroka, dok u drugim slučajevima posljedica…
srijeda, 17 Juni 2020 15:35

Polje čovjekove slobode i volje

Jasno je da čovjek, istovremeno dok je slobodan da gradi svoje psihičko tijelo, mijenja prirodnu sredinu u njemu odgovarajući oblik I gradi svoju budućnost kako želi, ima i mnoga ograničenja, i njegova sloboda je relativna sloboda, znači, sloboda unutar jednog ograničenog okvira. Upravo unutar tog ograničenog okvira on može i…
utorak, 02 Juni 2020 11:41

Spoznaja Boga

Gazali spoznaju Boga smatra najuzvišenijom naukom. Prema njegovom mišljenju, znanje zbog kojeg je Božiji poslanik ljude pozvao na daleka, duga i iscrpljujuća putovanja jeste upravo ovo znanje.[1] Gazali poput većine muslimanskih učenjaka[2] vjeruje da ne treba tragati za razumijevanjem Božije suštine i Biti, jer je Božija Bit takva da se…
Stranica 1 od 41

Magazin Ašk