A+ A A-

Religija (406)

Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.'“[1] Pojašnjenje riječi: - U Moje ime, tj. u ime Allahove moći iz pokornosti prema Njemu, a…
Više...

Mus‘ab ibn Umejr, izaslanik poslan u Medinu

Mus‘ab ibn Umejr u vrijeme prije Hidžre bio je jedan od mlađih ashaba Božijeg poslanika, s.a.v.a. Bio je izuzetno lijep, čedan, ambiciozan i odvažan mladić. Otac i majka su ga veoma voljeli. Mus‘ab je u Mekki bio veoma cijenjen i svi su ga poštovali. Nosio je najbolja odijela i živio…
Više...

Džennet – vječno boravište vjernika i dobrih robova

Nema nikakve sumnje, Džennet i njegove blagodati od najveličanstvenijih su Božijih stvorenja i dosegnuti ih mogu oni koji su prešli put robovanja i pokornosti Bogu te oni koji su vjerovanjem i dobrim djelima postali podobni za dostizanje najviše razine čovječnosti i na kraju postali dostojni mogućnosti da imaju pristup Božijoj…
Više...

Džennetske sadnice

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Postoje dvije riječi koje je lahko izgovoriti, a na mizanu će imati veliku težinu i Milostivom su veoma drage. To su riječi: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-'azim.“[1] Značenje riječi: - lahko izgovoriti, tj. veoma su kratke i mali broj slova je u njima te ih…
Više...

Vjernik i licemjer

Abdullah ibn Ka'b prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vjernik je poput svježe i jake biljke koju vjetar povije i uspravlja, dok je licemjer poput biljke koja stoji uspravno dok se najedanput ne slomi.“[1] Savjeti i upute: U ovom nam hadisu Poslanik, a.s., navodi primjer vjernika,…
Više...

Velika zahvala

Ibn Omer, r.a., veli: „Dok smo klanjali sa Allahovim Poslanikom, a.s., pristupio je namazu neki čovjek rekavši: 'Allahu ekber kebira, vel hamdu illahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila'. Nakon toga, Allahov Poslanik upita: 'Ko je izgovorio te i te riječi?' 'Ja,' odgovori čovjek. 'Zadivile su me te riječi. Zbog…
Više...

Pristupimo Allahovoj sofri

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Najveća je radost biti musliman, biti pokoran i ponizan Allahu, dž.š. Najveće je zadovoljstvo biti Allahov sluga. Onaj ko ima Allaha, on je najbogatiji čovjek na svijetu, a…
Više...

Govor ptica

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: „O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!“ (En-Neml, 16) Vršeći jedno jutro smotru ptica, Sulejman, a.s., prisutnim poče prevoditi šta pojedine ptice u svom ispuštanju glasova govore. Jarebica kaže: „O vi nemarni,…
Više...

Prvo skretanje s Pravog puta

Nakon odlaska s ovoga svijeta Adema i Have, muškarca i žene koji su najprije živjeli u Džennetu, a potom i na Zemlji, njihovi potomci pamtili su ono što su im oni kazivali, predočavali sebi ljepote roditeljskog zavičaja i držali se upute koju im je poslao njihov Stvoritelj. S obzirom da…
Više...

Ljepota sa stajališta metafizike

Spoznaja ljepote s metafizičkog stanovišta jedna je od najtežih i najzamršenijih teorija koje postoje na ovu temu. Metafizika ili filozofija natprirodnog svijeta nauka je koja se bavi spoznajom apsolutnog bića, bića koje samo po sebi opstoji. Cilj ove nauke je da se uzdignemo iznad vanjskih obilježja stvari, koje spoznajemo putem…
Više...
Priključi se za RSS feed