A+ A A-

Religija (445)

Živimo istinski islam

Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (Kur'an, V:3) Desete hidžretske godine Božiji Poslanik, a.s., zaputio se u Meku, praćen sa preko sto hiljada sljedbenika, da prvi put od objave islama i posljednji put u životu obavi…
Više...

Osobenosti srca

Pitanjem srca (qalb ili fuad) bave se antropologija i ontologija, ali se ovaj pojam često spominje i u kur'anskom kontekstu duhovnih vrijednosti i morala. U djelu Nehdžul-belaga hazreti Ali, mir neka je na njega, govori o srcu kao najzanimljivijem, najzačudnijem, najkomplikovanijem dijelu čovjekovog bića uopće, pa kaže: ...o arteriji čovjekovoj…
Više...

Skromnost – vrlina sretnih

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. (Kur'an, XXXI:18) Skromnost je vrlina koja u sebi objedinjuje mnoštvo pozitivnih značenja. To je, prije svega, karakteristika nepretenciozne osobe koja ne smatra da je bolja ili vrednija od…
Više...

Hadisi o prijateljima

Spremili smo vam nekoliko hadisa o prijateljima. Čovjek je društveno biće, te teži ka zajednici i prijateljima. Da bi sklopili pozitivna prijateljstva s kojim ćete biti zadovoljni spremili smo vam nekoliko uputa iz hadisa.
Više...

Božiji poslanik Lut, a.s.

Božiji poslanik Lut, a.s., je spomenut u Kur'anu dvadeset sedam puta, u četrnaest sura. On je bratić poslanika Ibrahima, a.s., a sin Harana.U ranom djetinjstvu izgubio je oca pa je odrastao uz amidžu Ibrahima, a.s. Kada je Ibrahim, a.s., iz Harrana, grada u sjevernoj Mezopotamiji, migrirao u Palestinu, i Lut,…
Više...

Božiji poslanik Ejjub, a.s.

Ejjub, a.s., je jedan od poslanika koji se spominju u časnom Kur'anu. On je sin Mevsa, sin Raziha, sin El-Isa, sin Ishaka, sin Ibrahima, a.s. Njegova majka je iz potomstva Luta, a.s. O porijeklu i imenu njegove žene postoji više mišljenja. Jedni smatraju da mu je žena bila Lija, iz…
Više...

Čisto srce

Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti; samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (Kur'an, XXVI:88–89) Čovjekova istinska vrijednost ne mjeri se njegovim izgledom i porijeklom niti imetkom i potomstvom, već čistim i dobrim srcem. Srce, sinonim ljudske duhovnosti, stjecište je svojstava…
Više...

Lukman kroz Kur'an

Lukmān se u Kurʼānu spominje na dva mjesta, u istoimenoj suri (Luqmān, 31:12-13). Ta sura je proslavila Lukmānovo ime. Među nekoliko tajanstvenih ličnosti u Kurʼānu Lukmān je, bez sumnje, jedna od najvažnijih drevnih ličnosti u tradicionalnoj muslimanskoj pobožnosti.Kako se u 31:12, kaže: “A Mi [tj. Bog] smo Lukmanu Mudrost (al-ḥikmah)…
Više...

Božiji poslanik Sulejman, a.s.

Jedan od Božijih poslanika koji je pored stepena poslanstva imao i vlast nad prostranim carstvom bio je Sulejman, a.s., sin Davuda, a.s. Njegovo ime je spomenuto u časnom Kur'anu sedamnaest puta. Sulejman, a.s., vodi porijeklo od Božijeg poslanika Jakuba, a.s., te se svrstava među najznačajnije poslanike naroda Benu Israil. Pored…
Više...
Priključi se za RSS feed