A+ A A-

Religija (429)

Namaz - temelj ibadeta

Spoznaja Obožavanog Stvoritelja stvara ljubav u srcima koja sugerira čovjeku da tokom ibadeta, veličanja i pokornosti bude ponizan spram veličine Njegove. Namaz je očitovanje čovjekovog robovanja i veličanja Stvoritelja. Onaj ko je svjestan svog robovanja i pokornosti Stvoritelju, u Njegovom predvorju pada ničice na zemlju. Klanja Mu se, obraća Mu…
Više...

Pravilan pogled na hidžab

Pokrivanje žene ili hidžab nećemo razmatrati u kontekstu da li žena treba ili ne treba biti pokrivena kada se pojavljuje u javnosti. Ono što ćemo ovdje razmotriti jeste: da li žena, te potreba muškarca za njom treba biti bez ograničenja ili ne. Da li muškarac ima pravo zadovoljiti svoje potrebe…
Više...

Hadisi o znanju

U vrijeme opće krize, duhovne letargije i pesimizma, znanjem se najlakše doprinosi okruženju u kojem živimo; znanjem se mijenjaju ljudske sudbine, znanjem se promovira naša vjera i vjerske vrijednosti; znanjem se oblikuje vlastita svijest kao i svijest drugih o nama. Čovjek može slijepo vjerovati i bez znanja, ali samo istinskim…
Više...

Važnost učenja Kur'ana

Kur'an je knjiga čiji je autor Allah Uzvišeni. Objavljena je radi upute i sreće ljudskog roda časnom poslaniku Muhammedu, s.a.v.a. U njenu autentičnost nema sumnje jer je sačuvana od svake promjene do Sudnjeg dana. Kur'an je poput sunca koje grije i osvjetljava one koji se nalaze u njegovoj blizini.
Više...

Ummu Ejmen – časna abesinska dama

Ummu Ejmen je ime časne abesinske dame koju je hazreti Poslanik, s.a.v.a., izuzetno poštovao i volio kao svoju majku. Kada se naš dragi Poslanik, s.a.v.a., rodio, Elbereka je bila prva osoba koja ga je uzela u svoje ruke, i vjerovatno je jedina osoba koja ga je poznavala od rođenja pa…
Više...

Hadisi o srcu

U ovom članku možete pronači nekoliko hadisa o srcu i njegovom očuvanju. Čovjekovo srce je značajan pokazatelj njegove vjere zato možemo pronaći mnogobrojne ajete i hadise koji govore upravo o njemu. Nešto tako značajno trebamo čuvati na najbolji mogući način, a da bi znali koji je to načini u ovom…
Više...

O razmišljanju (tefekkur)

U ajetu koji se nalazi pri kraju sure Jusuf, kaže Allah, dž.š.: Koliko i koliko ima znakova Allahove svemoći na nebu i na zemlji. Ljudi prolaze pokraj tih znakova, ali glavu zakreću! Neće da obrate pažnju na te znakove, toliko su oholi i umišljeni. Neće ni da ih vide, a…
Više...

Poruke Hidžre

Kada je pala odluka o hidžretu, i kada je Muhammed, alejhisselam, dozvolio ashabima da sele u Medinu, ashabi su, kriomice, počeli napuštati Mekku, ostavljajući sav svoj imetak, samo da bi sačuvali vjeru i život. Vjera im je bila važnija od života, jer su bili spremni i život žrtvovati za islam.…
Više...

Šta znači pouzdavanje u Boga?

Pitao je Poslanik, s.a.v.a., Džibrila: „Šta je to pouzdavanje u Boga Uzvišenog?“ Odgovorio je: „Znanje o tome da stvorenja, niti štete niti koriste, niti daruju, niti uskraćuju i prekidanje nade u njih. Pa kada rob Božiji takav bude, on neće činiti ni radi koga drugog, osim Boga radi, neće ni…
Više...

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru, najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Više...
Priključi se za RSS feed