A+ A A-

Religija (423)

O razmišljanju (tefekkur)

U ajetu koji se nalazi pri kraju sure Jusuf, kaže Allah, dž.š.: Koliko i koliko ima znakova Allahove svemoći na nebu i na zemlji. Ljudi prolaze pokraj tih znakova, ali glavu zakreću! Neće da obrate pažnju na te znakove, toliko su oholi i umišljeni. Neće ni da ih vide, a…
Više...

Poruke Hidžre

Kada je pala odluka o hidžretu, i kada je Muhammed, alejhisselam, dozvolio ashabima da sele u Medinu, ashabi su, kriomice, počeli napuštati Mekku, ostavljajući sav svoj imetak, samo da bi sačuvali vjeru i život. Vjera im je bila važnija od života, jer su bili spremni i život žrtvovati za islam.…
Više...

Šta znači pouzdavanje u Boga?

Pitao je Poslanik, s.a.v.a., Džibrila: „Šta je to pouzdavanje u Boga Uzvišenog?“ Odgovorio je: „Znanje o tome da stvorenja, niti štete niti koriste, niti daruju, niti uskraćuju i prekidanje nade u njih. Pa kada rob Božiji takav bude, on neće činiti ni radi koga drugog, osim Boga radi, neće ni…
Više...

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru, najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Više...

Uzdržavanje od pretjeranog spavanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se pretjeranog spavanja! Zaista pretjerano spavanje ostavlja čovjeka siromašnim na Sudnjem danu.”[1] Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Ko se plaši noćnog napada, malo spava.”[2] “Koliko li samo spavanje razori odlučnost dnevnu!”[3] Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Upitao je Musa, a.s., Allaha,…
Više...

Mudrost i svijest – učinci ustezanja od Ovog svijeta

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Ebu Zerre, nema roba da se na Ovom svijetu ustezao, a da mu Allah nije u srcu učvrstio mudrost, učinio da govori mudro i upoznao ga sa nedostacima Ovoga svijeta, bolestima i lijekovima za njih, te ga izveo iz njih zdravim ka Džennetu.“
Više...

Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘Ne vjeruje u Mene onaj koji Moj govor tumači po ličnom nahođenju.’”[1] “Najviše se za svoj ummet plašim onih ljudi koji će nakon mene Kur’an nemjerodavno tumačiti.”[2] Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Ko protumači Kur’an po svome nahođenju i tumačenje…
Više...

Izuzetni slučajevi kada ogovaranje nije zabranjeno

Premda ogovaranje spada u velike grijehe i premda je – kako u Kur’anu Časnom, tako i u predajama – strogo zabranjeno, ipak postoje primjeri kada ogovaranje nije zabranjeno, koje valja izuzeti iz ovog općeg pravila. Mada je ova rasprava od naročito velike važnosti, ukoliko bismo željeli potanko iznositi sve pojedinosti…
Više...

Odgovornost za sluh

Časni Kur’an ne sužava čovjekovu odgovornost samo na jezik i govor, već drži da u krug njegovih odgovornosti spadaju i vid, i sluh i srce, pa kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i srce, za sve to će se, zaista, odgovarati. (El-Isra’, 36)…
Više...

Razdvajanje spolnog i umnog punoljetstva

U islamskom šerijatskom pravu, na temelju principa odvojenosti spolnog i umnog punoljetstva, propisan je poseban zakon o ekonomskoj nezavisnosti i finansijskoj slobodi. Prema ovom zakonu, finansijska ovlaštenja se prepuštaju onoj osobi koja, pored spolnog punoljetstva, posjeduje i punoljetstvo razuma. Osoba koja je dostigla spolno punoljetstvo, ali još uvijek ne posjeduje…
Više...
Priključi se za RSS feed