A+ A A-

Članci o Kur'anu (82)

Vješt učač Kur'ana

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj koji vješto i tečno uči Kur'an bit će sa melekima – pisarima dobrih djela, a onaj ko Kur'an uči mucajući, sa teškoćom, imat će dvije nagrade.“[1] Ovo je velika radost za onoga ko pravilno uči Kur'an tako da postane vješt u…
Više...

Najbolji ljudi

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Najbolji među vama jeste onaj koji nauči Kur'an i to znanje prenese na druge.“[1] U drugoj predaji stoji: „Najvredniji među vama jeste onaj koji nauči Kur'an i to znanje prenese na druge.“[2] Savjeti i upute: U ovom hadisu imamo dokaz da su…
Više...

Učenje Kur'ana je ukras vjernika

Od Ebu Musaa el-Eš'arija, radijallahu 'anhu, prenosi se: „Rekao je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Vjernik koji uči Kur'an sliči na limun – miris mu je ugodan, a i okus mu je ugodan; vjernik koji ne uči Kur'an sliči na hurmu – ona nema mirisa, ali joj je okus sladak;…
Više...

Zagovor Kur'ana za njegovog učača

Od Ebu Umamea el-Bahilijja, radijalahu 'anhu, prenosi se da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako govori: 'Učite Kur'an – jer on će se na Sudnjem danu pojaviti ka zagovornik (šefadžija) za onoga ko ga bude učio!'“[1] Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu 'anhu, prenosi se da…
Više...

Slušanje i šutnja

Uzvišeni Allah naredio je da se prilikom učenja Kur'ana šuti i sluša iz počasti i poštovanja prema Kur'anu, kao što je On, Uzvišeni, rekao: A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.[1] Riječ insat označava šutnju i pažljivo slušanje. Mnogobošci su namjerno podizali svoj…
Više...

Tevba

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se kaju za počinjene grijehe. U suri Zumer, Allah, dž.š., kaže: Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu…
Više...

Licemjerstvo

Pod licemjerstvom podrazumijevamo govorenje ili postupanje koje nije u skadu s onim što čovjek ima u srcu. Čovjek koji se prikazuje muslimanom, a ustvari se sam ne osjeća tako, zaista je poput špijuna ubačenog među neki narod zato da bi iznutra radio protiv tog naroda. Licemjerstvo općenito izaziva pogubne posljedice.…
Više...

Izvjesna spoznaja

Kur'an naglašava da čovjek treba hodati samo onim putem i težiti samo onom cilju koji donosi izvjesno, čvrsto i jasno znanje. A takva spoznaja može nastati samo pod okriljem jasnog i čvrstog dokaza: Vi za to nikakva dokaza nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate.[1] To su puste…
Više...

Zavidnost

Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade. (Ali Imran, 120) Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih…
Više...

Allahovo odgajanje vjernika

I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali Imran, 139) Zahvala pripada Allahu, dž.š., a salavat na Poslanika, s.a.v.s., kojeg je Allah poslao kao milost cijelom čovječanstvu, a posebno vjernicima. Ovaj prolazni svijet (dunjaluk) u arapskom jeziku označava nešto što je dolje,…
Više...
Priključi se za RSS feed