A+ A A-

Članci o Kur'anu (95)

Džennet – vječno boravište vjernika i dobrih robova

Nema nikakve sumnje, Džennet i njegove blagodati od najveličanstvenijih su Božijih stvorenja i dosegnuti ih mogu oni koji su prešli put robovanja i pokornosti Bogu te oni koji su vjerovanjem i dobrim djelima postali podobni za dostizanje najviše razine čovječnosti i na kraju postali dostojni mogućnosti da imaju pristup Božijoj…
Više...

Počast hafiza Kur'ana

Ebu Musa el-Eš'ari veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Jedan od vidova veličanja Uzvišenog Allaha jeste da počastiš sijedog muslimana, hafiza Kur'ana koji ne pretjeruje niti ga zanemaruje i da počastiš pravednog vladara.“[1] Značenje riječi: - koji ne pretjeruje, tj. onaj koji ne prelazi granicu tamo gdje to nije…
Više...

Propis o obaveznom pokrivanju žena

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih…
Više...

Vješt učač Kur'ana

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj koji vješto i tečno uči Kur'an bit će sa melekima – pisarima dobrih djela, a onaj ko Kur'an uči mucajući, sa teškoćom, imat će dvije nagrade.“[1] Ovo je velika radost za onoga ko pravilno uči Kur'an tako da postane vješt u…
Više...

Najbolji ljudi

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Najbolji među vama jeste onaj koji nauči Kur'an i to znanje prenese na druge.“[1] U drugoj predaji stoji: „Najvredniji među vama jeste onaj koji nauči Kur'an i to znanje prenese na druge.“[2] Savjeti i upute: U ovom hadisu imamo dokaz da su…
Više...

Učenje Kur'ana je ukras vjernika

Od Ebu Musaa el-Eš'arija, radijallahu 'anhu, prenosi se: „Rekao je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Vjernik koji uči Kur'an sliči na limun – miris mu je ugodan, a i okus mu je ugodan; vjernik koji ne uči Kur'an sliči na hurmu – ona nema mirisa, ali joj je okus sladak;…
Više...

Zagovor Kur'ana za njegovog učača

Od Ebu Umamea el-Bahilijja, radijalahu 'anhu, prenosi se da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako govori: 'Učite Kur'an – jer on će se na Sudnjem danu pojaviti ka zagovornik (šefadžija) za onoga ko ga bude učio!'“[1] Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu 'anhu, prenosi se da…
Više...

Slušanje i šutnja

Uzvišeni Allah naredio je da se prilikom učenja Kur'ana šuti i sluša iz počasti i poštovanja prema Kur'anu, kao što je On, Uzvišeni, rekao: A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.[1] Riječ insat označava šutnju i pažljivo slušanje. Mnogobošci su namjerno podizali svoj…
Više...

Tevba

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se kaju za počinjene grijehe. U suri Zumer, Allah, dž.š., kaže: Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu…
Više...

Licemjerstvo

Pod licemjerstvom podrazumijevamo govorenje ili postupanje koje nije u skadu s onim što čovjek ima u srcu. Čovjek koji se prikazuje muslimanom, a ustvari se sam ne osjeća tako, zaista je poput špijuna ubačenog među neki narod zato da bi iznutra radio protiv tog naroda. Licemjerstvo općenito izaziva pogubne posljedice.…
Više...
Priključi se za RSS feed