A+ A A-

Članci o Kur'anu (95)

Izvjesna spoznaja

Kur'an naglašava da čovjek treba hodati samo onim putem i težiti samo onom cilju koji donosi izvjesno, čvrsto i jasno znanje. A takva spoznaja može nastati samo pod okriljem jasnog i čvrstog dokaza: Vi za to nikakva dokaza nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate.[1] To su puste…
Više...

Zavidnost

Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade. (Ali Imran, 120) Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih…
Više...

Allahovo odgajanje vjernika

I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali Imran, 139) Zahvala pripada Allahu, dž.š., a salavat na Poslanika, s.a.v.s., kojeg je Allah poslao kao milost cijelom čovječanstvu, a posebno vjernicima. Ovaj prolazni svijet (dunjaluk) u arapskom jeziku označava nešto što je dolje,…
Više...

Kiraet – učenje Kur'ana

U nizu tema o Kur'anu, a.š., koje se pojavljuju u našoj literaturi, smatram da neće biti na odmet i ova o pravilnom učenju Kelami-kadima. Iako je tedžvid predmet izučavanja u svim islamskim školskim ustanovama, nije naodmet da se o ovome ponešto pročita i u našim listovima. Kur'an je silazio tekstom,…
Više...

Brzina prolaska vremena

Vrijeme u stvarnosti prolazi brzinom oblaka i vjetra, svejedno bilo to vrijeme sreće i radosti ili vrijeme nesreće i žalosti, iako se čovjeku čini da dani sreće prolaze brže, a dani brige sporije i teže. Pjesnik reče: Prošle su godine u ljubavi sreći, pa kao da su zbog kratkoće –…
Više...

Ne sašaptavajte se u zlu

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je svojim vječnim govorom objasnio sve što je potrrebno za ljudski život. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., koji je bio živi Kur'an koji je hodao po zemlji, savršen uzor svim ljudima, a posebno mu'minima, koji ga nastoje slijediti u…
Više...

Opasnost dunjaluka

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je upoznao Svoje robove sa belajima i opasnostima ovoga svijeta, pokazao im mnoge zamke dunjaluka i njegovu suštinu. Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., koji je dobro upoznao ovaj svijet i dao mu najbolju definiciju rekavši: „Dunjaluk je zatvor za mu'mina,…
Više...

Kako vjernik kreira svoju životnu viziju

Svaki čovjek u životu ima neke ideale i kreira neku viziju svog životnog puta. Čovjek razmišlja, dokučuje, reda prioritete. Kreira svoj san. Na to kakav život on vidi i šta za njega uopće predstavlja život, šta treba da bude, utiče mnogo stvari: mišljenja drugih, životno iskustvo, porodični odgoj, školsko obrazovanje...…
Više...

Kur'anski kiraeti

Kiraeti su različiti načini učenja Kur'ana koje je Poslanik dozvolio u cilju olakšanja, a koji su bili u skladu sa jednim od arapskih dijalekata. Ibni Džezeri u svom djelu En-Nešr o tome kaže: „Arapi, na čijem je jeziku objavljen Kur'an, imali su različite dijalekte, tako da im je bilo teško…
Više...

Polaganje računa – su'al i hisab

Mnogo kur'anskih ajeta govori o ispitivanju i polaganju računa. Na primjer: Mi ćemo pitati one kojima su poslanici poslati, a pitat ćemo i poslanike. (El-A'raf, 6) Kunemo se tvojim Gospodarem, Mi ćemo ih sve pitati o djelima koja su vršili. (El-Hidžr), 92-93) Zastavite ih, oni će biti pitani. (Es-Saffat, 24)
Više...
Priključi se za RSS feed