A+ A A-

Članci o Kur'anu (95)

Stvaranje svemira

Opisi stvaranja u Kur'anu nisu predstavljeni kao puke historijske činjenice, već više na način koji uključuje čitaoca u promišljanje putem kojeg treba svoja saznanja proširiti i pouku uzeti. Stoga se o činu stvaranja često govori u smislu poticanja čitaoca na razmišljnje o redu svih stvari i o Sveznajućem Stvoritelju koji…
Više...

Kur'an i nauka

U islamu ne postoji sukob između vjere u Boga i modernih znanstvenih saznanja. Tokom srednjeg vijeka muslimani su predvodili svijet u naučnom traganju i istraživanju. Sam Kur'an, objavljen prije 14 vijekova, sadrži mnoge znanstvene činjenice i slikovite prikaze koje moderna naučna saznanja podržavaju. Kur'an upućuje muslimane da "razmišljaju o čudima…
Više...

O stvaranju

Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba…
Više...

Dova

Dova u pravom smislu znači: molitvu i ponizno upućivanje molbi svome Stvoritelju. To je skrušeno utjecanje u svakoj prilici, Allahu, dž.š., i trajno priznavanje svoje slabosti i ovisnosti o Njemu, Izvoru svake moći i snage. Čovjek koji često Allaha moli, bez sumnje, on Ga i priznaje i vjeruje, i boji…
Više...

Kur'an kao nebeska knjiga

Poslanik islama je ljudima učio kur'anske ajete, a privlačnost ovih ajeta ih je vukla ka islamu. Hronike o ovoj temi u historiji islama ne mogu se prebrojati. Kur'an je zbirka od 114 sura i skup ovih sura sadrži oko 6.205 ajeta. Svi ovi ajeti zajedno daju oko 78.000 riječi. Muslimani…
Više...
Priključi se za RSS feed