A+ A A-

Hadis (176)

Bogatstvo duše

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Nije bogat onaj ko ima puno imetka, već je bogatstvo u duši.“[1] Savjeti i upute: Postoje dvije vrste bogatstva. Prva je izložena prolaznošću, nestabilna je i nevječna, a ko traga za njom, postaje pohlepan. To je bogatstvo u imetku. Druga vrsta se…
Više...

Kuća u Džennetu

Ovi sunneti su: dva rekata sabahskog sunneta, četri rekata prije podnevskog farza, dva rekata poslije podnevskog farza, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza. Nema sumnje da za redovno izvršavanje ovih dobrovoljnih namaza musliman ima veliku nagradu. Dobrovoljni namazi su potpora farzovima – kao što stoji…
Više...

Nasilnik i potlačeni

Enes, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Pomozi svome bratu nasilniku i potlačenom.“ Neki čovjek reče: „O Allahov Poslaniče, pomoći ću potlačenom, ali zašto i nasilniku, kako da njemu pomognem?!“ „Odvrati ga i spriječi da ne čini nasilje i na taj način ćeš mu pomoći“, odgovori Poslanik, a.s.[1]…
Više...

Najveći gubitak

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: „Onaj ko propusti ikindija-namaz, kao da je ostao bez porodice i imetka!“[1] Savjeti i upute: Da li postoji veći gubitak od onog u kojem čovjek izgubi porodicu i imetak u jednom trenu?! Naravno. Jedan namaz kojeg čovjek propusti iz nemara…
Više...

Predvodnici Dženneta

U vezi sa predvodnicima Dženneta i sreće Poslanik, s.a.v.a., kaže: „O Ebu Zerre, blago onima koji su na Sudnjem danu bajraktari, koji nose bajrak i predvode ljude u Džennet. To su oni koji su u zoru i u druga doba dana prvi odlazili u džamije.“ Svi ljudi, bez obzira na…
Više...

Lijepo ponašanje u džamiji

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada (fard) namaz počne, ne trčite da biste stigli na taj namaz, već hodom dođite i budite smireni. Ono što uspijete klanjati klanjajte, a ono što propustite naklanjajte.“[1] Savjeti i upute: Džamije imaju svoju čast i svoj red. U njima se musliman…
Više...

Strah i nada

Savjeti i upute: U ovom hadisu je dokaz da zastrašivanje ima utjecaj u čišćenju duše, jer onaj ko se plaši mrkle noći, a nađe se u nekoj divljini, sigurno će putovati početkom noći kako bi stigao na sigurno mjesto. Međutim, ako uspori i ulijeni se prilikom putovanja, strah će ga…
Više...

Namjera i njena uloga u procjenjivanju djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Ebu Zerre, imaj namjeru (nijjet) za sve, čak i za spavanje i za jelo.“ Sa odgojnog stanovišta, razmatranje ovog pitanja je veoma važno i djelotvorno. Pored toga, ovo pitanje se zasniva na važnom naučnom i filozofskom načelu, za koje je potrebna opširna rasprava. Vrijednost…
Više...

Ovaj svijet – zatvor za vjernike, a džennet za nevjernike

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., da bi pripremio teren za pojavu straha i tuge te da bi učinio prihvatljivijim ova dva duhovna osjećanja, kaže: „O Ebu Zerre, Ovaj svijet je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika. I nijedan vjernik u njemu ne osvane, a da nije tužan.“ Kada u vjerniku oživi…
Više...

Dobročinstvo prema roditeljima

Ebu Derda, r.a., kaže da je čuo Allahovog Poslanika a.s., kada je rekao: „Otac predstavlja srednja vrata u Džennetu. Stoga, ako želiš, zanemari ta vrata ili ih čuvaj!“[1] Značenje riječi: - srednja vrata, tj. najbolja i najveća vrata. - čuvaj, tj. nastoj ih osvojiti i očuvati. Savjeti i upute: Najljepši…
Više...
Priključi se za RSS feed