A+ A A-

Hadis (181)

Džennetske sadnice

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Postoje dvije riječi koje je lahko izgovoriti, a na mizanu će imati veliku težinu i Milostivom su veoma drage. To su riječi: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-'azim.“[1] Značenje riječi: - lahko izgovoriti, tj. veoma su kratke i mali broj slova je u njima te ih…
Više...

Vjernik i licemjer

Abdullah ibn Ka'b prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vjernik je poput svježe i jake biljke koju vjetar povije i uspravlja, dok je licemjer poput biljke koja stoji uspravno dok se najedanput ne slomi.“[1] Savjeti i upute: U ovom nam hadisu Poslanik, a.s., navodi primjer vjernika,…
Više...

Velika zahvala

Ibn Omer, r.a., veli: „Dok smo klanjali sa Allahovim Poslanikom, a.s., pristupio je namazu neki čovjek rekavši: 'Allahu ekber kebira, vel hamdu illahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila'. Nakon toga, Allahov Poslanik upita: 'Ko je izgovorio te i te riječi?' 'Ja,' odgovori čovjek. 'Zadivile su me te riječi. Zbog…
Više...

Islam i naraštaji mladih

Sveta vjera islam prije četrnaest stoljeća, u sklopu svog sveobuhvatnog učenja koje je izvor sreće, posvetila je posebnu pažnju mladim naraštajima. Ta pažnja obuhvata sve vidove brige i nadzora nad njihovim materijalnim i duhovnim, psihičkim i fizičkim, moralnim i društvenim, ovosvjetskim i onosvjetskim životom, tj. nad svim vidovima njihove ličnosti…
Više...

Podjela učenjaka u obraćanjima Alija, mir s njim

U vezi sa podjelom i razvrstavanjem učenjaka Zapovjednik pravovjernih – Ali, mir s njim, kaže: „Učenjaka su dvije skupine: prvu čine znalci koji djeluju po svome znanju, i oni su spašeni, a drugu oni koji ne rade po svome znanju, i oni su propali. Zaista su stanovnici Džehennema uznemireni zbog…
Više...

Bogatstvo duše

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Nije bogat onaj ko ima puno imetka, već je bogatstvo u duši.“[1] Savjeti i upute: Postoje dvije vrste bogatstva. Prva je izložena prolaznošću, nestabilna je i nevječna, a ko traga za njom, postaje pohlepan. To je bogatstvo u imetku. Druga vrsta se…
Više...

Kuća u Džennetu

Ovi sunneti su: dva rekata sabahskog sunneta, četri rekata prije podnevskog farza, dva rekata poslije podnevskog farza, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza. Nema sumnje da za redovno izvršavanje ovih dobrovoljnih namaza musliman ima veliku nagradu. Dobrovoljni namazi su potpora farzovima – kao što stoji…
Više...

Nasilnik i potlačeni

Enes, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Pomozi svome bratu nasilniku i potlačenom.“ Neki čovjek reče: „O Allahov Poslaniče, pomoći ću potlačenom, ali zašto i nasilniku, kako da njemu pomognem?!“ „Odvrati ga i spriječi da ne čini nasilje i na taj način ćeš mu pomoći“, odgovori Poslanik, a.s.[1]…
Više...

Najveći gubitak

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: „Onaj ko propusti ikindija-namaz, kao da je ostao bez porodice i imetka!“[1] Savjeti i upute: Da li postoji veći gubitak od onog u kojem čovjek izgubi porodicu i imetak u jednom trenu?! Naravno. Jedan namaz kojeg čovjek propusti iz nemara…
Više...

Predvodnici Dženneta

U vezi sa predvodnicima Dženneta i sreće Poslanik, s.a.v.a., kaže: „O Ebu Zerre, blago onima koji su na Sudnjem danu bajraktari, koji nose bajrak i predvode ljude u Džennet. To su oni koji su u zoru i u druga doba dana prvi odlazili u džamije.“ Svi ljudi, bez obzira na…
Više...
Priključi se za RSS feed