A+ A A-

Hadis (207)

Uzdržavanje od pretjeranog spavanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se pretjeranog spavanja! Zaista pretjerano spavanje ostavlja čovjeka siromašnim na Sudnjem danu.”[1] Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Ko se plaši noćnog napada, malo spava.”[2] “Koliko li samo spavanje razori odlučnost dnevnu!”[3] Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Upitao je Musa, a.s., Allaha,…
Više...

Izuzetni slučajevi kada ogovaranje nije zabranjeno

Premda ogovaranje spada u velike grijehe i premda je – kako u Kur’anu Časnom, tako i u predajama – strogo zabranjeno, ipak postoje primjeri kada ogovaranje nije zabranjeno, koje valja izuzeti iz ovog općeg pravila. Mada je ova rasprava od naročito velike važnosti, ukoliko bismo željeli potanko iznositi sve pojedinosti…
Više...

Ispunjenje preuzetih obaveza

I ispunjavajte obavezu jer će se za obavezu zaista odgovarati![1] Koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju.[2] Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko vjeruje u Allaha, dž.š., i Sudnji dan, neka izvrši ono što obeća.”[3] Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Izvršavanje obaveze je utvrđenje gospodstva.”[4] “Izvršavanje obaveze je znak…
Više...

Muslimanska ličnost

Huzejfa, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ne budite prevrtljivi i ne govorite: 'Ako budu dobro činili, i mi ćemo činiti dobro, a ako čine nepravdu, i mi ćemo je činiti.' Budite dosljedni, kada ljudi čine dobro, i vi činite dobro, a ako čine loše, vi to nemojte…
Više...

Zadovoljstvo onim što je Allah raspodijelio

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Rekao je Iblis: ‘U vezi sa pet odlika ja nemam mogućnost spletkarenja, a ostale ljude imam u šaci.’” Peta od njih je: “...i ko je zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio i ne brine se za svoju opskrbu.”[1] Imam Sadik, mir s…
Više...

Uklanjanje s puta svega što smeta

Veli se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Neki čovjek je, idući putem, naišao na trnje koje je sklonio, a Allah mu je na tome zahvalio i grijehe mu oprostio.“[1] Značenje riječi: - Allah mu je na tome zahvalio, tj. bit će zadovoljan tim njegovim postupkom za koji će ga…
Više...

Džennetske sadnice

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Postoje dvije riječi koje je lahko izgovoriti, a na mizanu će imati veliku težinu i Milostivom su veoma drage. To su riječi: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-'azim.“[1] Značenje riječi: - lahko izgovoriti, tj. veoma su kratke i mali broj slova je u njima te ih…
Više...

Vjernik i licemjer

Abdullah ibn Ka'b prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vjernik je poput svježe i jake biljke koju vjetar povije i uspravlja, dok je licemjer poput biljke koja stoji uspravno dok se najedanput ne slomi.“[1] Savjeti i upute: U ovom nam hadisu Poslanik, a.s., navodi primjer vjernika,…
Više...

Velika zahvala

Ibn Omer, r.a., veli: „Dok smo klanjali sa Allahovim Poslanikom, a.s., pristupio je namazu neki čovjek rekavši: 'Allahu ekber kebira, vel hamdu illahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila'. Nakon toga, Allahov Poslanik upita: 'Ko je izgovorio te i te riječi?' 'Ja,' odgovori čovjek. 'Zadivile su me te riječi. Zbog…
Više...

Islam i naraštaji mladih

Sveta vjera islam prije četrnaest stoljeća, u sklopu svog sveobuhvatnog učenja koje je izvor sreće, posvetila je posebnu pažnju mladim naraštajima. Ta pažnja obuhvata sve vidove brige i nadzora nad njihovim materijalnim i duhovnim, psihičkim i fizičkim, moralnim i društvenim, ovosvjetskim i onosvjetskim životom, tj. nad svim vidovima njihove ličnosti…
Više...
Priključi se za RSS feed