A+ A A-

Hadis (207)

Ponašanje u društvu sagovornika

Husejn b. ‘Alī, r.a., jednom je pitao svog oca Aliju, r.a., o ponašanju Allahovog Poslanika, a.s., u društvu sagovornika, pa mu Alija, r.a., reče: Allahov Poslanik, a.s., bio je uvijek nasmijan, blage naravi i ljubazan. Nije bio grub ni okrutan. Nije prekomjerno dizao glas, nikoga nije sramotio, niti je bio…
Više...

Kako steći ljubav Boga i svijeta

Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i…
Više...

Božija nagrada i kazna

Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. (Kur'an, Al-'Ankabut:7) Hadis Bog je propisao i odredio i dobra i zla djela, zatim je objasnio šta je dobro, a šta je zlo. Pa…
Više...

Korištenje prirode

I pored svih ovih preporuka i ukazivanja na važnost bavljenja ekonomijom i privređivanjem ipak nigdje nije rečeno da ekonomija predstavlja temeljno načelo ljudske sreće. Jednostavno, nije joj dat značaj veći od onog stvarnog koji i zaslužuje. Dakle, sa stanovišta islama, stavljanje u promet ljudskih snaga i prirodnih resursa na privređivanje…
Više...

O ljudskoj snazi

Časni Poslanik, s.a.v.a, je rekao: “Traženje halal-imetka obaveza je svakog muslimana i muslimanke.”[1] “Ko bude jeo ono što zaradi trudom svojih ruku, bit će na Sudnjem danu među vjerovjesnicima i imat će njihovu nagradu.”[2] “Nagrada čovjeku koji se trudi za (halal) opskrbu sebi i svojoj porodici je poput nagrade borcu…
Više...

Stid – kruna dobrih djela

Hadis Ebu Mesud el-Ensari priča da je Alejhisselam rekao: „Od riječi koje je svijet zapamtio od propovijedi prošlih Božijih poslanika je i ova: - Kad se ne stidiš, radi što hoćeš.“ Ovaj vjerodostojni hadis nalazi se u Buhariji. Komentar Stid je kruna svih dobrih djela. Ko stida nema ne može…
Više...

Podudarnost riječi i dijela i čuvanje jezika

Većina ljudi prilikom govora navede dobre stvari, kaže da se te stvari moraju raditi, koliko su važne, vrijedne i koliko uticaja imaju na čovjekovo savršenstvo, ali kada dođe red na djelovanje, njihovo djelovanje se ne slaže sa njegovim djelima. Samo kod malog broja ljudi sve što govore slaže se sa…
Više...
Priključi se za RSS feed