A+ A A-

Mladi i duhovnost (92)

Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.'“[1] Pojašnjenje riječi: - U Moje ime, tj. u ime Allahove moći iz pokornosti prema Njemu, a…
Više...

Pristupimo Allahovoj sofri

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Najveća je radost biti musliman, biti pokoran i ponizan Allahu, dž.š. Najveće je zadovoljstvo biti Allahov sluga. Onaj ko ima Allaha, on je najbogatiji čovjek na svijetu, a…
Više...

Govor ptica

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: „O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!“ (En-Neml, 16) Vršeći jedno jutro smotru ptica, Sulejman, a.s., prisutnim poče prevoditi šta pojedine ptice u svom ispuštanju glasova govore. Jarebica kaže: „O vi nemarni,…
Više...

Ljepota sa stajališta metafizike

Spoznaja ljepote s metafizičkog stanovišta jedna je od najtežih i najzamršenijih teorija koje postoje na ovu temu. Metafizika ili filozofija natprirodnog svijeta nauka je koja se bavi spoznajom apsolutnog bića, bića koje samo po sebi opstoji. Cilj ove nauke je da se uzdignemo iznad vanjskih obilježja stvari, koje spoznajemo putem…
Više...

Stepeni halala i harama

Znaj da je svaki haram pokvareno i nevaljalo djelo, s tim da ima harama koji je gori i štetniji od drugog harama. A svaki halal lijepo je djelo, s tim da ima halala koji je bolji i čišći od drugog halala. Svaki ljekar kazat će da svaka slatka hrana sadrži…
Više...

Zdravlje i lagodnost, dvije nespoznate blagodati

Zdravlje i lagodan život dvije su skupocjene blagodati koje Bog daruje ljudima, ali ih ljudi ne znaju cijeniti i olahko ih ispuštaju iz ruku. Uzvišeni Bog, bez očekivanja ikakve naknade, stavlja ljudima na raspolaganje mnoštvo skupocjenih blagodati, ali ih čovjek olahko ispušta iz ruku; možda zbog toga što za njihovo…
Više...

Ovaj svijet – cilj ili sredstvo?

Prema kur'anskom stavu, ako nema Ovoga svijeta, ne može biti ni Budućeg. Mi svoj život na Budućem svijetu pripremamo na Ovome svijetu posredstvom svoga ponašanja i svojih djela, koja činimo na osnovu slobode izbora – kao što je i rečeno u nekim predajama: ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta. Dakle,…
Više...

Istinska poniznost

Blago robu kad poniznost postigne jer tek tada Gospodar ga uzdigne. „Istinska poninost je ona poniznost koja proizlazi iz viđenja Njegove veličine i pojave Njegovih svojstava.“ Istinska poniznost, koja u sebi nema ni trun oholosti, za razliku od poniznosti koja izaziva neugodnost, a koja proizlazi iz viđenja nečijih mahana ili…
Više...

Blistav početak i kraj

Ko zablista na početku blistat će i naposljetku. „Kome bude blistav njegov početak, bit će mu blistav i njegov kraj.“ Ko svoje vrijeme, pri slijeđenju (duhovnog) puta, ispuni različitim oblicima pokornosti i drži se svojih virdova (posebnih zadaća), potpuno ustrajavajući u tome, njegov kraj će zablistati tako što će se…
Više...

Srčana svjetiljka

Misao je srčana svjetiljka, a kada ona ode, srce ostaje bez svjetla. Misao koja zasija u srcu i kojom ono biva obasjano i osvijetljeno je srčana svjetiljka. Pri tom svjetlu stvari se pokazuju u svojoj zbilji i dolazi do izražaja istina i neistina. Pomoću tog svjetla srce spoznaje Allaha i…
Više...
Priključi se za RSS feed