A+ A A-

Mladi i duhovnost (99)

Čisto srce

Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti; samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (Kur'an, XXVI:88–89) Čovjekova istinska vrijednost ne mjeri se njegovim izgledom i porijeklom niti imetkom i potomstvom, već čistim i dobrim srcem. Srce, sinonim ljudske duhovnosti, stjecište je svojstava…
Više...

Duhovna i moralna ljepota

Veoma značajna stvar koju bi svi, a posebno mladi, trebali imati na umu jeste to da ljepota čovjeka u očima islamskih predvodnika i bogougodnika nije isključivo u njegovoj prirodnoj ljepoti i vještačkom uljepšavanju, nego da su duhovna i moralna ljepota najvažniji stubovi ljepote čovjeka. Drugim riječima, potpunu i savršenu ljepotu…
Više...

Namaz - temelj ibadeta

Spoznaja Obožavanog Stvoritelja stvara ljubav u srcima koja sugerira čovjeku da tokom ibadeta, veličanja i pokornosti bude ponizan spram veličine Njegove. Namaz je očitovanje čovjekovog robovanja i veličanja Stvoritelja. Onaj ko je svjestan svog robovanja i pokornosti Stvoritelju, u Njegovom predvorju pada ničice na zemlju. Klanja Mu se, obraća Mu…
Više...

Pravilan pogled na hidžab

Pokrivanje žene ili hidžab nećemo razmatrati u kontekstu da li žena treba ili ne treba biti pokrivena kada se pojavljuje u javnosti. Ono što ćemo ovdje razmotriti jeste: da li žena, te potreba muškarca za njom treba biti bez ograničenja ili ne. Da li muškarac ima pravo zadovoljiti svoje potrebe…
Više...

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru, najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Više...

Mudrost i svijest – učinci ustezanja od Ovog svijeta

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Ebu Zerre, nema roba da se na Ovom svijetu ustezao, a da mu Allah nije u srcu učvrstio mudrost, učinio da govori mudro i upoznao ga sa nedostacima Ovoga svijeta, bolestima i lijekovima za njih, te ga izveo iz njih zdravim ka Džennetu.“
Više...

Bogobojaznost i izbjegavanje samopokazivanja i licemjerstva

Časni Poslanik, s.a.v.a., u nastojanju oko udaljavanja Ebu Zerra od samopokazivanja, kaže: „O Ebu Zerre, boj se Allaha i ne prikazuj se ljudima kao da se bojiš Boga da bi te poštovali, dok u srcu razmišljaš o griješenju.“ Suština licemjerstva je u postupku da čovjek svoju vanjštinu pokazuje boljom od…
Više...

Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.'“[1] Pojašnjenje riječi: - U Moje ime, tj. u ime Allahove moći iz pokornosti prema Njemu, a…
Više...

Pristupimo Allahovoj sofri

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Najveća je radost biti musliman, biti pokoran i ponizan Allahu, dž.š. Najveće je zadovoljstvo biti Allahov sluga. Onaj ko ima Allaha, on je najbogatiji čovjek na svijetu, a…
Više...

Govor ptica

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: „O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!“ (En-Neml, 16) Vršeći jedno jutro smotru ptica, Sulejman, a.s., prisutnim poče prevoditi šta pojedine ptice u svom ispuštanju glasova govore. Jarebica kaže: „O vi nemarni,…
Više...
Priključi se za RSS feed