A+ A A-

Mladi i duhovnost (116)

Gdje je istina?

Na početku iznosim mišljenja nekoliko svjetski poznatih ličnosti. Nakon toga analizirat ćemo islamske zakone u poređenju sa potrebama koje nalaže vrijeme. George Bernard Shaw (1856-1950) svrstava se u red poznatih, slobodoumnih britanskih spisatelja, a u vezi sa islamom primjećuje: “Uvijek imam veliku dozu poštovanja prema Muhamedovoj vjeri, zahvaljujući njenoj posebnoj…
Više...

Vrijednost rada

Hazreti imam Sadik, neka je Allahovo zadovoljstvo na njega, imao je lijepu baštu koju je sam obrađivao. Na jednoj njenoj strani nalazili su se grmovi jasmina i drugih cvjetova, a sa druge strane voćke čije je plodove dijelio siromašnima i potrebnima. Jednog toplog sunčanog dana imam je u staroj, istrošenoj…
Više...

Čovjek koji je tražio savjet

Jednoga dana neki čovjek iz pustinje je došao posjetiti Poslanika, s.a.v.a., s namjerom da zatraži savjet. Božiji Poslanik, s.a.v.a, mu savjetuje: „Nikad se nemoj razljutiti.“ Ništa mu više osim toga nije rekao. Čovjek se, razmišljajući o Poslanikovim, s.a.v.a., riječima, vrati u svoje pleme. Kada je ušao u šator, žena ga…
Više...

Čovjek iz Šama

Za vrijeme vladavine Umavijanske dinastije u Šamu, Ebu Sufjanova obitelj je bila veliki neprijatelj Poslanikove, s.a.v.a., čestite porodice i djece imama Alija, mir neka je s njim, te su, također, primorali narod Šama da se suprotstave i budu neprijatelji imamima. Neki od stanovnika Šama su povjerovali u laži i klevete…
Više...

Pokazivanje snage i moći

Jednoga dana mladići iz Medine se sakupiše u krug s namjerom da između sebe izaberu najjačeg čovjeka. Jedan od mladića reče: „Ukoliko neko od nas podigne onaj veliki kamen iznad svoje glave, njega ćemo smatrati najjačim među nama.“ Ostalim mladićima se dopade ovaj prijedlog i prihvatiše ga. Prva osoba priđe…
Više...

Najlošija krađa

Jednog je dana Aqil došao u posjetu svome bratu, Zapovjedniku pravovjernih. U to vrijeme je hazreti Ali, mir neka je s njim, bio halifa muslimana, a riznice blaga i novca su bile pod njegovom vlašću i odgovornošću. Zapovjednik pravovjernih i njegov brat su za vrijeme večere boravili u jednoj vrlo…
Više...

Pravi sljedbenik

Čovjek je sa sinom došao u goste u kuću imama Alija, mir neka je s njim. Hazreti Ali ih je sa mnogo poštovanja dočekao. Običnu, ali blagoslovljenu sofru su postavili za večeru, i svi zajedno počeli jesti. Nakon završene večere, baš kao što je i bio običaj, sluga hazreti Alija,…
Više...

Savjet isposnika

Jednoga izrazito toploga ljeta u Medini, gdje je sunce najjačom snagom svoga svjetla osvjetljavalo i žarilo, jedan je pobožni čovjek prolazio periferijom vrtova Medine. Taj čovjek je, već određeno vrijeme, radi ibadeta zapostavio sve ovosvjetske poslove. Posvećenost ibadetu, u tolikoj mjeri, učinila ga je oholim, te se zbog toga počeo…
Više...

Dvije skupine

Jednoga dana uvaženi Poslanik, s.a.v.a., je ušao u mesdžid “Medina“. Taj mesdžid je bilo mjesto okupljanja muslimana koji bi se nakon obavljanja molitve tj. namaza upuštali u razgovore o različitim problemima i pitanjima. Ljudi su u ovom mesdžidu bili obavješteni o vrlo važnim stvarima i upoznati sa novim odlukama. Tog…
Više...

U ime Boga

Jednog je dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., sakupio grupu najpametnijih i najučenijih prijatelja, te im se obratio sljedećim riječima: “Danas želim da vam postavim jedno pitanje. Da li ste spremni ?“ Prijatelji koji su bili željni da razgovaraju i stječu znanje sa Božijim Poslanikom, dali su potvrdan odgovor i svaki od…
Više...
Priključi se za RSS feed