A+ A A-

Mladi i duhovnost (108)

Stepeni halala i harama

Znaj da je svaki haram pokvareno i nevaljalo djelo, s tim da ima harama koji je gori i štetniji od drugog harama. A svaki halal lijepo je djelo, s tim da ima halala koji je bolji i čišći od drugog halala. Svaki ljekar kazat će da svaka slatka hrana sadrži…
Više...

Zdravlje i lagodnost, dvije nespoznate blagodati

Zdravlje i lagodan život dvije su skupocjene blagodati koje Bog daruje ljudima, ali ih ljudi ne znaju cijeniti i olahko ih ispuštaju iz ruku. Uzvišeni Bog, bez očekivanja ikakve naknade, stavlja ljudima na raspolaganje mnoštvo skupocjenih blagodati, ali ih čovjek olahko ispušta iz ruku; možda zbog toga što za njihovo…
Više...

Ovaj svijet – cilj ili sredstvo?

Prema kur'anskom stavu, ako nema Ovoga svijeta, ne može biti ni Budućeg. Mi svoj život na Budućem svijetu pripremamo na Ovome svijetu posredstvom svoga ponašanja i svojih djela, koja činimo na osnovu slobode izbora – kao što je i rečeno u nekim predajama: ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta. Dakle,…
Više...

Istinska poniznost

Blago robu kad poniznost postigne jer tek tada Gospodar ga uzdigne. „Istinska poninost je ona poniznost koja proizlazi iz viđenja Njegove veličine i pojave Njegovih svojstava.“ Istinska poniznost, koja u sebi nema ni trun oholosti, za razliku od poniznosti koja izaziva neugodnost, a koja proizlazi iz viđenja nečijih mahana ili…
Više...

Blistav početak i kraj

Ko zablista na početku blistat će i naposljetku. „Kome bude blistav njegov početak, bit će mu blistav i njegov kraj.“ Ko svoje vrijeme, pri slijeđenju (duhovnog) puta, ispuni različitim oblicima pokornosti i drži se svojih virdova (posebnih zadaća), potpuno ustrajavajući u tome, njegov kraj će zablistati tako što će se…
Više...

Srčana svjetiljka

Misao je srčana svjetiljka, a kada ona ode, srce ostaje bez svjetla. Misao koja zasija u srcu i kojom ono biva obasjano i osvijetljeno je srčana svjetiljka. Pri tom svjetlu stvari se pokazuju u svojoj zbilji i dolazi do izražaja istina i neistina. Pomoću tog svjetla srce spoznaje Allaha i…
Više...

Oslonimo se na Allaha

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji iz Svoje milosti upućuje robove putevima koji vode Njemu. Neka je salavat i selam na Resula Muhammeda, s.a.v.s., koji je čvrstoćom vjere i istinskim oslanjanjem na Allaha, dž.š., savladavao svaku prepreku na putovanju ka Njemu, dž.š. Obratit ćemo pažnju na razgovor dvojice islamskih…
Više...

Oživi svoje srce

Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet: Gospodar vaš je…
Više...

Bogobojaznost

Bogobojaznim smatramo onog čovjeka koji je slobodan od robovanja bilo kome ili bilo čemu drugom osim Svevišnjem Bogu. Takva osoba zaljubljena je u istinu i okrenuta samo njoj. Ona je potpuno slobodna, jer robuje jedino Istinitom, što je osnovni i neophodni uvjet vlastite slobode i nečinjenja nasilja i zla drugima.…
Više...

Vječna ljubav

Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru svjetova, Koji nas voli i spominje više nego mi Njega. Salavat i selam miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., i svim njegovim ashabima. Allah je spustio ljubav u srca vjernika i svojom milošću učinio da se zavole i postanu braća koja se vole samo radi Allahovog zadovoljstva, bez…
Više...
Priključi se za RSS feed