A+ A A-

Mladi i duhovnost (116)

Pravilan pogled na hidžab

Pokrivanje žene ili hidžab nećemo razmatrati u kontekstu da li žena treba ili ne treba biti pokrivena kada se pojavljuje u javnosti. Ono što ćemo ovdje razmotriti jeste: da li žena, te potreba muškarca za njom treba biti bez ograničenja ili ne. Da li muškarac ima pravo zadovoljiti svoje potrebe…
Više...

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru, najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Više...

Mudrost i svijest – učinci ustezanja od Ovog svijeta

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Ebu Zerre, nema roba da se na Ovom svijetu ustezao, a da mu Allah nije u srcu učvrstio mudrost, učinio da govori mudro i upoznao ga sa nedostacima Ovoga svijeta, bolestima i lijekovima za njih, te ga izveo iz njih zdravim ka Džennetu.“
Više...

Bogobojaznost i izbjegavanje samopokazivanja i licemjerstva

Časni Poslanik, s.a.v.a., u nastojanju oko udaljavanja Ebu Zerra od samopokazivanja, kaže: „O Ebu Zerre, boj se Allaha i ne prikazuj se ljudima kao da se bojiš Boga da bi te poštovali, dok u srcu razmišljaš o griješenju.“ Suština licemjerstva je u postupku da čovjek svoju vanjštinu pokazuje boljom od…
Više...

Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.'“[1] Pojašnjenje riječi: - U Moje ime, tj. u ime Allahove moći iz pokornosti prema Njemu, a…
Više...

Pristupimo Allahovoj sofri

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Najveća je radost biti musliman, biti pokoran i ponizan Allahu, dž.š. Najveće je zadovoljstvo biti Allahov sluga. Onaj ko ima Allaha, on je najbogatiji čovjek na svijetu, a…
Više...

Govor ptica

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: „O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!“ (En-Neml, 16) Vršeći jedno jutro smotru ptica, Sulejman, a.s., prisutnim poče prevoditi šta pojedine ptice u svom ispuštanju glasova govore. Jarebica kaže: „O vi nemarni,…
Više...

Ljepota sa stajališta metafizike

Spoznaja ljepote s metafizičkog stanovišta jedna je od najtežih i najzamršenijih teorija koje postoje na ovu temu. Metafizika ili filozofija natprirodnog svijeta nauka je koja se bavi spoznajom apsolutnog bića, bića koje samo po sebi opstoji. Cilj ove nauke je da se uzdignemo iznad vanjskih obilježja stvari, koje spoznajemo putem…
Više...

Stepeni halala i harama

Znaj da je svaki haram pokvareno i nevaljalo djelo, s tim da ima harama koji je gori i štetniji od drugog harama. A svaki halal lijepo je djelo, s tim da ima halala koji je bolji i čišći od drugog halala. Svaki ljekar kazat će da svaka slatka hrana sadrži…
Više...

Zdravlje i lagodnost, dvije nespoznate blagodati

Zdravlje i lagodan život dvije su skupocjene blagodati koje Bog daruje ljudima, ali ih ljudi ne znaju cijeniti i olahko ih ispuštaju iz ruku. Uzvišeni Bog, bez očekivanja ikakve naknade, stavlja ljudima na raspolaganje mnoštvo skupocjenih blagodati, ali ih čovjek olahko ispušta iz ruku; možda zbog toga što za njihovo…
Više...
Priključi se za RSS feed