A+ A A-

Putovanje kroz historiju (49)

Poruke Hidžre

Kada je pala odluka o hidžretu, i kada je Muhammed, alejhisselam, dozvolio ashabima da sele u Medinu, ashabi su, kriomice, počeli napuštati Mekku, ostavljajući sav svoj imetak, samo da bi sačuvali vjeru i život. Vjera im je bila važnija od života, jer su bili spremni i život žrtvovati za islam.…
Više...

Mus‘ab ibn Umejr, izaslanik poslan u Medinu

Mus‘ab ibn Umejr u vrijeme prije Hidžre bio je jedan od mlađih ashaba Božijeg poslanika, s.a.v.a. Bio je izuzetno lijep, čedan, ambiciozan i odvažan mladić. Otac i majka su ga veoma voljeli. Mus‘ab je u Mekki bio veoma cijenjen i svi su ga poštovali. Nosio je najbolja odijela i živio…
Više...

Prvo skretanje s Pravog puta

Nakon odlaska s ovoga svijeta Adema i Have, muškarca i žene koji su najprije živjeli u Džennetu, a potom i na Zemlji, njihovi potomci pamtili su ono što su im oni kazivali, predočavali sebi ljepote roditeljskog zavičaja i držali se upute koju im je poslao njihov Stvoritelj. S obzirom da…
Više...

Gostoprimstvo Ebu Ejjuba el-Ensarija

Ebu Ejjubu el-Ensariji, radijallahu anhu, ukazana je čast da u svojoj sretnoj kući ugosti predvodnika svih vjerovjesnikā, Muhammeda Mustafu, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj sretni sahabija u početku je molio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se smjesti na gornjem katu kuće. Međutim, plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,…
Više...

Bilalov zadnji ezan

Dok je jahao prema Medini, srce mu je još uvijek bilo ustreptalo, puno uzburkanih osjećanja. Poslanikov glas iz sna od prije nekoliko noći još je ječao u njegovim ušima, odjekivao mu u grudima i ponavljao se kao šum vode. „Šta je to s tobom, Bilale?“ govorio je glas, njegov glas,…
Više...

Muslim b. Hadždžadž b. Muslim el-Kušejri

Ovaj veliki muhaddis rodio se 204. godine po Hidžri i živio do 261. godine po Hidžri (820-875). Hadis je slušao i učio, između ostalih, kod Ahmeda b. Hanbela, Muhammeda b. Jesara, Osmana b. Ebi Šejbea, Jahjaa b. Jahjaa... Njegov najpoznatiji učitelj je imam Buhari. Od njega su hadis učili i…
Više...

Muhammed b. Isma'il Ibrahim el-Buhari

Ovaj istaknuti poznavalac hadiske nauke rođen je u Buhari, na krajnjem sjeveroistoku tadašnje islamske države, godine 194. po Hidžri, a umro je 256. godine po Hidžri (810-870). Smatra se jednim od najpriznatijih autoriteta u hadisu. Njegovo najpoznatije djelo je El-džamiu-s-sahih, poznato i kao Sahihu-l-Buhari. Hadis je počeo učiti u dvanaestoj…
Više...

Gradnja prve džamije

Dok su prvi muslimani, Alejhisselamovi drugovi, boravili u Mekki – kao malobrojni, živeći pod pritiskom mušrika (idolopoklonika) – oni su trpjeli svakojake zulume, nepravde i nasilja. U takvoj situaciji, morali su se, u prvom redu, boriti za svoju egzistenciju, za održanje golog života. Zato nisu mogli ni pomišljati na kakve…
Više...

Vakuf

Uzvišeni Allah kaže: Oni koji dijele imetke svoje želeći steći Allahovo zadovoljstvo i da im to postane navika, sliče vrtu na visoravni na koji se izlijeva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude obilne kiše, bude kiše rosulje. A Allah dobro vidi ono što vi radite.[1] Za sve…
Više...

Ebu Zerrovo, r.a., primanje islama

Ibn Abbas, r.a., kaže da je Ebu Zerr, r.a., pričao: „Bio sam jedan od ljudi iz plemena Gifar do kojih je doprla vijest da se u Mekki pojavio čovjek koji tvrdi da je vjerovjesnik te sam rekao svome bratu (Unejsu): - Otiđi kod tog čovjeka, popričaj sa njim i donesi…
Više...
Priključi se za RSS feed