A+ A A-

Melek koji je obavio hadždž umjesto Abdullah ibn Mubareka

Prenosi se da je Abdullah ibnul Mubarek išao na hadž, pa kada je došao u Kufu ugleda jednu ženu koja je perutala patku.

Abdullah pomisli kako je to uginula patka, pa o tome zapita ženu, a ona reče:

– Jeste, ja sam je našla mrtvu i hoću da je pripremim sebi i svojoj djeci za večeru. – Allah je zabranio ono što je uginulo! – reče Abdullah.

– Ima već tri dana kako ja i moja djeca ništa nismo jeli, pa nisam ni imala drugog izbora. Abdullah povede svoju devu koja je hila natovarena hranom, odjećom i drugim potrebštinama, te ode kući te žene i reče joj:

– Uzmi ovu devu i sve što je na njoj, vama je potrebnija nego meni!

Onda se Abdullah ibnul Mubarek vrati u svoj grad i te godine nije ni otišao na hadž. Pošto mu je deva nedostajala on je dugo putovao do kuće, i desi se da je stigao baš kada i hadžije koje su te godine bili na hadžu. Kada ljudi koji su dočekivali hadžije počeše i njemu čestitati obavljanje hadža, on im reče:

– Ja nisam obavio hadž ove godine! Onda jedan od hadžija reče: – Subhanallah! (Slavljen neka je Allah!) Zar mi nisi u Meki čuvao one stvari dok sam ja išao u to i to mjesto?

Drugi hadžija dodade:

– Zar mi nisi dao vode na onom mjestu?

Treći reče: – Zar nisi sa mnom kupovao tu i tu robu? Abdullah im začuđeno odgovori:

– Ja ništa ne znam o tome što govorite! Te noći on u snu vidje čovjeka koji mu reče:

– O Ahdullahu! Allah je primio tvoju sadaku i poslao Meleka u tvom suretu (liku), pa je on za tebe obavio hadž, jer si onu sadaku dao iskrena nijjeta, tražeći u tome Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega, a ne nešto od ovosvjetskih nagrada i uživanja!

Izvor: https://akos.ba/3melek-koji-je-obavio-hadzdz-umjesto-abdullah-ibn-mubareka/

Komentiraj

na vrh