A+ A A-

Putovanje kroz historiju (65)

Božiji poslanik Lut, a.s.

Božiji poslanik Lut, a.s., je spomenut u Kur'anu dvadeset sedam puta, u četrnaest sura. On je bratić poslanika Ibrahima, a.s., a sin Harana.U ranom djetinjstvu izgubio je oca pa je odrastao uz amidžu Ibrahima, a.s. Kada je Ibrahim, a.s., iz Harrana, grada u sjevernoj Mezopotamiji, migrirao u Palestinu, i Lut,…
Više...

Božiji poslanik Ejjub, a.s.

Ejjub, a.s., je jedan od poslanika koji se spominju u časnom Kur'anu. On je sin Mevsa, sin Raziha, sin El-Isa, sin Ishaka, sin Ibrahima, a.s. Njegova majka je iz potomstva Luta, a.s. O porijeklu i imenu njegove žene postoji više mišljenja. Jedni smatraju da mu je žena bila Lija, iz…
Više...

Božiji poslanik Sulejman, a.s.

Jedan od Božijih poslanika koji je pored stepena poslanstva imao i vlast nad prostranim carstvom bio je Sulejman, a.s., sin Davuda, a.s. Njegovo ime je spomenuto u časnom Kur'anu sedamnaest puta. Sulejman, a.s., vodi porijeklo od Božijeg poslanika Jakuba, a.s., te se svrstava među najznačajnije poslanike naroda Benu Israil. Pored…
Više...

Fatima bint Esed

Jedna od najboljih žena muslimanki svih vremena svakako je časna Fatima kći Eseda. Esed je bio sin hazreti Hašima bin Abdul Menafa koji je bio ujedno i čuvar Kabe i vođa plemena Kurejš. Potomci Hašima su bili poznati po svojoj vjeri, hrabrosti i plemenitosti. Hazreti Fatima bint Esed je bila…
Više...

Hazreti Nargis Khatoon

Govoreći o znamenitim i časnim muslimankama kroz historiju, svakako moramo spomenuti i hazreti Nargis Khatoon, suprugu imama Hasana Askerija, mir neka je s njim. Ona je ujedno i majka dvanaestog i posljednjeg imama iz Poslanikove, s.a.v.a., časne loze – imama Mehdija, mir neka je s njim.
Više...

Ummu Ejmen – časna abesinska dama

Ummu Ejmen je ime časne abesinske dame koju je hazreti Poslanik, s.a.v.a., izuzetno poštovao i volio kao svoju majku. Kada se naš dragi Poslanik, s.a.v.a., rodio, Elbereka je bila prva osoba koja ga je uzela u svoje ruke, i vjerovatno je jedina osoba koja ga je poznavala od rođenja pa…
Više...

Poruke Hidžre

Kada je pala odluka o hidžretu, i kada je Muhammed, alejhisselam, dozvolio ashabima da sele u Medinu, ashabi su, kriomice, počeli napuštati Mekku, ostavljajući sav svoj imetak, samo da bi sačuvali vjeru i život. Vjera im je bila važnija od života, jer su bili spremni i život žrtvovati za islam.…
Više...

Mus‘ab ibn Umejr, izaslanik poslan u Medinu

Mus‘ab ibn Umejr u vrijeme prije Hidžre bio je jedan od mlađih ashaba Božijeg poslanika, s.a.v.a. Bio je izuzetno lijep, čedan, ambiciozan i odvažan mladić. Otac i majka su ga veoma voljeli. Mus‘ab je u Mekki bio veoma cijenjen i svi su ga poštovali. Nosio je najbolja odijela i živio…
Više...

Prvo skretanje s Pravog puta

Nakon odlaska s ovoga svijeta Adema i Have, muškarca i žene koji su najprije živjeli u Džennetu, a potom i na Zemlji, njihovi potomci pamtili su ono što su im oni kazivali, predočavali sebi ljepote roditeljskog zavičaja i držali se upute koju im je poslao njihov Stvoritelj. S obzirom da…
Više...

Gostoprimstvo Ebu Ejjuba el-Ensarija

Ebu Ejjubu el-Ensariji, radijallahu anhu, ukazana je čast da u svojoj sretnoj kući ugosti predvodnika svih vjerovjesnikā, Muhammeda Mustafu, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj sretni sahabija u početku je molio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se smjesti na gornjem katu kuće. Međutim, plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,…
Više...
Priključi se za RSS feed