A+ A A-

Religija (497)

Spomen na Imama Muhammeda Bakira,Allah mu se smilovao

Ebu Džafer Muhammed Bakir[1], dokaz ljudi djela, Imam Poslanikovog potomstva, odabranik među djecom Alijevom, posjednik unutarnjeg i vanjskog, Allah njime bio zadovoljan. Kao što smo kazivanja o ovoj skupini otpočeli s Džaferom Sadikom, tako ćemo jednim od njih i završiti ovu knjigu. Njegov nadimak bio je Ebu Abdullah, ali su…
Više...

Spomen na velikog Imama Šafija, Allah mu se smilovao

Šafi Muttalibi[1], sultan šerijata, dokaz istine, nadzornik Tajni Božijih, uputitelj u vječne propise, nasljednik Poslanikov, potporanj svijeta, Allah njime bio zadovoljan. Nema potrebe govorit iodveć o njemu, jer svjetlo njegovo koje obasjava svijet kazuje dovoljno. Brojne su njegove vrline, uresi i lijepa svojstva. Njegov opis upotpunimo time što ćemo reći:…
Više...

Spomen na Imama Ahmeda Hanbela, Allah mu se smilovao

Imam po Istini Ahmed Hanbel[1], imam vjere i sunneta, predvodnik mezheba i naroda, svemir znanja i djelovanja, onaj koga su ljudi njegovog doba slijedili, bogobojazni gospodar, prvi i posljednji sunija, Allah mu se smilovao. Bijaše šejh sunija i prvak vjere. Po znanju hadisa niko nije ispred njega. Po svojoj skrušenosti,…
Više...

Spomen na Imama svijeta Ebu Hanifu, Allah mu se smilovao

Imam svijeta Ebu Hanifa Kufi[1], svjetiljka šerijata i naroda, svjetlo vjere i vlasti, dragulj smisla i finesa, sufijski znalac i arif, Allah mu se smilovao. Ko bi mogao opisati ovog hvaljenog na svim jezicima i među svim narodima? Njegova skrušenost, odreknutost od svijeta, duhovno pregnuće i spoznaja ne imadoše granice.…
Više...

Podudarnost riječi i dijela i čuvanje jezika

Većina ljudi prilikom govora navede dobre stvari, kaže da se te stvari moraju raditi, koliko su važne, vrijedne i koliko uticaja imaju na čovjekovo savršenstvo, ali kada dođe red na djelovanje, njihovo djelovanje se ne slaže sa njegovim djelima. Samo kod malog broja ljudi sve što govore slaže se sa…
Više...

Pismo Bogu

Uzeh u ruke pero da Ti počnem pisati, ali zastadoh. Zastadoh, tu, pred Tobom, jer gdje god da se okrenem ja pronalazim Tebe. Gdje god da pogledam vidim samo Tebe. Vidim Te u pogledu ka oblačićima naslikanim plavim spektrom , pogledu u more, u pjesmi talasa, stihu plime i osjeke.…
Više...

Kur'an kao nebeska knjiga

Poslanik islama je ljudima učio kur'anske ajete, a privlačnost ovih ajeta ih je vukla ka islamu. Hronike o ovoj temi u historiji islama ne mogu se prebrojati. Kur'an je zbirka od 114 sura i skup ovih sura sadrži oko 6.205 ajeta. Svi ovi ajeti zajedno daju oko 78.000 riječi. Muslimani…
Više...
Priključi se za RSS feed