Časopisi (86)

nedjelja, 09 Juli 2017 17:36

Smisao islamskog odgoja

Vratimo se mislima u davnu prošlost, u ono doba kada je Božiji poslanik Muhammed, a.s., u društvu sa hazreti Ebu Bekrom napustio Mekku da bi se naselio u Medinu, tada zvanu Jesrib. To je bilo 16. septembra 622. godine po Isau, a.s. Putovali su punih osam dana i u Medinu…
petak, 23 Juni 2017 21:41

Naša omladina

Naš ummet je zabrinut za svoju budućnost, i osvrće se, gledajući u kakvom je stanju njegova omladina, pa ako ih vidi okrenute Allahu i Njegovoj vjeri, čvrste i ustrajne na putu Istine, ozbiljno radeći na onome od čega će imati koristi, tada ummetu dolazi smirenje i siguran je da ga…
nedjelja, 26 Mart 2017 19:13

Vjera i strah

Definisati pojam vjera i na ovo pitanje dati odgovor koji bi bio po mjeri svih ljudi, apsolutno je nemoguće. Nemoguće je zato što je Uzvišeni Stvoritelj sve ljude kao i ostala stvorenja učinio različitim jedno od drugoga. Otuda i ona poznata izreka: „Koliko ljudi, toliko i ćudi.“ Tako će jednu…
ponedjeljak, 02 Januar 2017 21:27

Namaz i čovjek u modernom svijetu

Pojedinci misle da je molitva nespojiva sa praksom XX vijeka pa je napuštaju. Drugi misle da je glavni cilj molitve: umilostiviti božanstvo ili moliti nešto od njega! Međutim, oba su ta mišljenja veoma daleko od istine. Jer, kroz cijelu povijest, molitva predstavlja trajni oblik čovjekova nastojanja da, obraćajući se Najvišoj…
petak, 11 Novembar 2016 13:19

Vrijednost petka

Vrijednost salavata i selama na Vjerovjesnika, a.s., se petkom povećava i nagrada za njih biva veća. Evs ibn Evs, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: Od vaših najvrjednijih dana je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je umro. U njemu će biti puhnuto u rog i…
nedjelja, 02 Oktobar 2016 08:39

Kur'an o muhadžirima

Riječ »muhadžir« nije nepoznata našem svijetu, pogotovu starijim osobama. Rječnički »muhadžir« je osoba koja se iseljava, doseljenik, iseljenik (uopće) i (posebno) iseljenik iz Mekke u Medinu u vrijeme jednog od najznamenitijih događaja u povijesti islama, u vrijeme Hidžre, godine 622. iza Isa-a, a. s. Pristalice Muhammedove, a.s., selile su i…
Allah, dž.š., ističući vrijednost vjernika, mu’mina, i nalažući posebno poštovanje prema njemu, kaže u Kur’an-i kerimu: Uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se (mnogobožac) i dopadao! (El-Beqare-Krava, 21) Da li se, onda, onaj koji je (u svome zemaljskom životu) bio vjernik smije usporediti s onim koji je bio…
subota, 30 Juli 2016 18:03

Skriptorij u Foči u XVI stoljeću

Prije izuma štamparije ljudi su svugdje u svijetu umnožavali knjige i širili ih prepisivanjem (manuskripta). Zato je knjiga bila, srazmjerno, u to vrijeme, rijetka i skupocjena. Onda nam se sačuvao mali broj pisanih podataka, bilo knjiga ili dokumenata, iz vremena starih kultura. Možda bi se brojnost i raširenost knjige i…
četvrtak, 21 Juli 2016 18:26

Zeleno odijelo

Čovjek je pozivao svoga poznanika u džamiju. Bio je petak i odjekivao je džumanski ezan. „Pođi sa mnom u džamiju“, reče mu. „Petak je, trebamo klanjati džumu.“ „Ti znaš da ja ne idem u džamiju“, reče mu poznanik.
četvrtak, 30 Juni 2016 20:33

Zadnja trećina ramazana

Noći oživljavamo dobrovoljnim namazima, dovama i zikrovima. Danonoćno se družimo s Kur'anom, učenjem, slušanjem mukabela i čitanjem prijevoda. Ustvari, svi naši ramazanski ibadeti i sve te njegove ljepote i blagodati vežu se za taj veličanstveni trenutak za čovječanstvo – početak objave Kur'ana, do čega je došlo upravo u ramazanu. Čitajući…

Magazin Ašk