Časopisi (86)

ponedjeljak, 06 Juni 2016 12:57

Dobrodošlica ramazanu

(Tekst je objavljen u časopisu za naučnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju Novi horizonti, br. 98, Udruženje građana „Selam“, Zenica, oktobar 2007) Prođe još jedna godina... Ramazan je opet tu... Nama bi suđeno da ga dočekamo, doživimo i zdušnije se predamo ibadetu, da živimo njegove prelijepe dane i presvijetle noći. Šta…
utorak, 17 Maj 2016 10:23

Vakuf – zavještanje

Islam nije samo vjera u nadčulne (transcendentalne) realnosti i istine zagrobnog života. On je, istovremeno i potpuno savršeni filozofski, moralni i socijalno-ekonomski sistem i zakon života. I kao vjera i kao zakon života, islam je nerastavljiv od dobrih djela, od altruizma u najširem i najkonkretnijem obliku. Svaki musliman, koji iskreno…
Znaj da onaj koji traga za znanjem postiže cilj sa cijenjenjem znanja i znanih te poštivanjem i uvažavanjem profesora. Rečeno je da niko ko je postigao znanje nije to uspio bez poštovanja. A razlog neuspjeha nekih je u napuštanju ovog poštovanja. Dalje je rečeno: „Poštivanje je bolje od poslušnosti. Zna…
ponedjeljak, 01 Februar 2016 20:54

Bog u islamu

(Članak je preuzet iz revije za islamistiku, teologiju i vjersku informatiku Islamska misao, br. 2, god. I, Starješinstvo IZ u SRBiH, Hrvatskoj i Sloveniji, Sarajevo, januar 1979, str. 16-17) Sunce zalazi. Cvijeće vene. Sve ima svoje proljeće. Sve ima svoju jesen. Zdravlje završava bolešću. Život svrši smrću.
utorak, 05 Januar 2016 20:57

Islamski običaji i ćudorednost

U jednoj od prijašnjih rasprava, kad sam govorio o istočnim običajima i ćudoređu, obećao sam da ću se osvrnuti na običaje i ćudoređe naših otaca, koje sada mi i nehotice smatramo kao tuđu svojinu. Sada ću i to dodati: običaje i uljudnost, koje smo davno zabacili, pa ih u zadnje…
petak, 04 Decembar 2015 14:22

Nadijevajmo svojoj djeci islamska imena

Doista sva hvala i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu, dž.š., koji nas je učinio razumnim bićima i stvorio nas u najljepšem obliku. Neka je salavat i selam na našeg pejgambera Muhammeda, a.s., te na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine i sve muslimane i muslimanke do Sudnjega dana. Hazreti pejgamber Muhammed,…
srijeda, 18 Novembar 2015 21:13

Riječ o riječi

Nemoguće je reći istinitiju riječ o riječi, nego što je ova kur'anska riječ. Kakvo snažno i slikovito upoređenje dobre i ružne riječi s dobrim i hrđavim stablom! Dobra riječ ima, dakle, sve dobre osobine zdravog i plodonosnog drveta, a ružna riječ sve osobine ružnog i slabog drveta. Dobra riječ ima…
četvrtak, 08 Oktobar 2015 15:50

Osvrt na uzgoj djeteta

Pouzdanost u svoju snagu i strpljenje i istrajnost u svima pothvatima, prvih dana širenja islama, urodila je dragocjenim uspjesima. Čim je pouzdanost pustila i čim smo postali nestrpljivi i neistrajni, nastali su crni dani u životu muslimana, a i u životu svih drugih koji izgubiše ta svojstva. Nestrpljivost naša daleko…
subota, 26 Septembar 2015 08:44

Iz prošlosti Gazi Husrev-begove biblioteke

8. januar 1537. godine (26. redžeb 943. godine po Hidžri) smatra se danom osnivanja i ustanovljenja Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Toga dana je napisana i potpisana vakufnama Gazi Husrev-begove (Kuršumlije) medrese. U vakufnami između ostalog stoji: „Što preteče od troškova za gradnju, neka se za to kupi valjanih knjiga,…
ponedjeljak, 14 Septembar 2015 17:44

Božiji atributi

Božija svojstva su tolika da se ne mogu odrediti. Njihova suština je nespoznatljiva našem razumu. Kako na osnovi Božijih djela znamo da On postoji, tako na osnovi Njegovih svojstava znamo da je On savršen i veličanstven. Na temelju onih svojstva koja nam je sam Uzvišeni Bog u Kur’anu objavio, mi…

Magazin Ašk