Časopisi (89)

ponedjeljak, 09 Mart 2015 08:48

Veliki umovi se dive Tvorcu svemira

U ovom napisu bih htio iznijeti šta su o Tvorcu svemira rekli najeminentniji astronomi, fizičari, matematičari i ostali prirodoslovci, jer su imali veću mogućnost da ga spoznaju. Prvenstveno ću obratiti pažnju na ljude koji su dali temelj izučavanju kosmosa, bez kojeg bi čovječanstvo danas bilo u potpunom mraku i bez…
četvrtak, 12 Februar 2015 13:23

Namaz sa zdravstvenog gledišta

Namaz, kako je poznato svakom muslimanu, jedan je od pet islamskih temeljnih dužnosti. Zasniva se kao i ostali temelji islama na Božijoj objavi - Kur'ani azimuššanu, od koga svaki stručak sadržaje duboke misli. Po propisima te objave nalaze muslimani vječni spas na oba svijeta. O Islamu samom pisahu i strani…
petak, 19 Decembar 2014 09:55

Škrtost i rasipanje

Tvrdica skuplja novac bez cilja; rasipnik ih bez svrhe rasipa. Tvrdica nema nikakva uživanja; rasipnik ima beskorisno uživanje od svog imetka. Tvrdica se može povratiti na zlatnu srednju stazu kad god hoće; rasipnik i ako bi htio, ne može više. Jedan stiče sebi neprijatelje; drugi (rasipnik) stiče prijatelje koji su…
Pravovjerni se ne da ujesti dva puta iz jedne zmijske rupe. Ovaj hadis upozorava svakog muslima na veliku opreznost u općenju s ljudima. Ko te jednom prevari, ne vjeruj mu više, jer je u stanju opet prevariti. Nije pametno da ti jedan čovjek dva puta štetu nanese. Naročito, danas u…
srijeda, 05 Novembar 2014 20:14

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur'ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadisa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno Kur’an uče i žive u duhu njegovih poruka, pouka i uputa. Prenosi ashab Ebu Hurejre,…
Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur'anska kazivanja (qasas) o prethodnim Allahovim poslanicima i njihovim narodima nedvojbeno upućuju na ovaj zaključak. Ovom prilikom dovoljno je…
četvrtak, 21 Avgust 2014 18:22

Ženu islama obezvrijedili muslimani

Poslanikov (a.s.) odnos prema suprugama i kćerkama svojim jasno je pokazao do koje mjere je on poštovao svaki aspekt dostojanstva koji je ženi islama priskrbila muslimanska vjerujuća, a kasnije i misleća tradicija. On je ženu islama uveo u džamijski prostor koji nije bio samo sveti, molitveni prostor, već i javni…
nedjelja, 20 Juli 2014 16:20

Kur'an smo objavili vrijedne noći...

Uči, čitaj i proučavaj, u ime Allaha – Tvorca svega postojećeg... – prve su riječi uzvišene Objave, upućene Muhammedu, a.s., i cijelom čovječanstvu. U njima je naglašena iskonska potreba čovjeka za učenjem i novim saznanjima. Kur'an im daje prvorazredno mjesto, stavljajući ih u obavezu svim ljudima. I svi drugi ajeti…
subota, 28 Juni 2014 15:46

Misli jednog slijepca

Naše bi misli bile katkada pravednije da ne mislimo sami o sebi. Veli se da je šutnja duhovitost budala; ali ima prilika u kojima bi i pametni ljudi dobro učinili da šute. Ima ljudi koji se stide kazati da ne znadu koju stvar. Radije se izlažu opasnosti poći i krivim…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:46

Lejletu-r-regaib

Noć uoči prvog petka u mjesecu redžebu zove se Lejletu-r-regaib. To je sveta i mubareć noć kad se veličanstveno svjetlo iz uzvišenog nebeskog svijeta odrazilo na niskoj zemaljskoj kugli i obasjalo sve obzore s eternim sjajem i napunilo svu prirodu Božanskim mirisom. To je sveta i mubareć noć kad je,…

Magazin Ašk