Islam kroz historiju (71)

ponedjeljak, 14 Septembar 2020 19:21

Temelji islamske kulture (I dio)

Istraživači vjeruju da se svaka kultura oblikuje na osnovu posebnih temelja i svjetonazora. Vrsta pogleda na svijet, na čovjeka i na kraj ljudskog života, kao i stav prema prirodi činioci su koji određuju elemente određene kulture. I kulturni ciljevi se također oblikuju na ovoj osnovi i, na kraju, zavisno od…
četvrtak, 30 Juli 2020 07:47

Ibrahimova/Abrahamova potraga za Bogom

U svojim mnogolikim prostranstvima Kurʼān je, i vidljivo i skrovito, protkan snažnom porukom otklona od politeizma (širka). Kao da na stranicama Kurʼāna vidimo jedno “mrgođenje“ spram i same pomisli da bi se mogli divinizirati ljudi ili njihove idolatrijske rukotvorine (kipovi, kumiri, idoli, totemi...). Također, u svojim poglavljima Kurʼān na više…
subota, 26 Oktobar 2019 07:36

O historiji, civilizaciji i kulturi

Susret sa drugim civilizacijama, vrijeme upoznavanja i učenja Kur'an i hadis su za muslimane uvijek predstavljali primarni izvor svih njihovih djelovanja i razmišljanja. Prije nego što se zaputimo putevima i tokovima njihova susretanja sa duhovnom i materijalnom baštinom drevnih naroda, načinima upoznavanja, prenošenja i usvajanja znanja drevnih civilizacija, potrebno je…
ponedjeljak, 22 Juli 2019 05:55

Historija kulture i civilizacije (VI dio)

Na samom početku ovog dijela predstavljanja islamske kulture i civilizacije podsjetimo se na te formativne činioce islamske kulture i civlizacije: uspostava vjerskog zakona, dominantni monoteistički svjetopogled, dinamični racionalistički faktor, snaga sveprisutnog i dostupnog znanja i znanosti, poštivanje prava potlačenih i siromašnih, hidžra i iseljenje i na kraju tolerancija, kao paradigma…
ponedjeljak, 17 Juni 2019 13:27

Historija kulture i civilizacije (V dio)

Civilizacija i kultura su proizvodi ljudske kreativne snage, kao i sposobnosti čovjeka da usvaja znanja i baštine drugih, te da ih sintetizira, unapređuje, oblikuje i prilagođava svojim specifičnim potrebama. Za nastanak islamske civilizacije, za koju slobodno možemo kazati da je po mnogo čemu jedinstvena civilizacija u historiji čovječanstva, bili su…
Nastavljajući naše upoznavanje sa islamskom kulutrom i civilizacijom ovoga puta nešto ćemo kazati i specifičnim činiiocima koji su doprinijeli nastanku i formiranju osebujne kulture i civilizaicje Islama. Kao što smo već prije kazali islamska civilizacija i kultura kao potpuna paradigma religijske civilizacije i kulture posjeduje određene karakteristike koje je odvajaju…
Arapi predislamskog perioda bili su narod najnižeg kulturnog, civilizacijskog, moralnog, obrazovnog i svakog drugog nivoa. O njihovoj zaostalosti i primitivizmu dovoljno je kazati da im nije bio poznat ni jedan oblik organizirane društvene zajednice, niti bilo kakva forma organiziranog obrazovanja, kao ni vojnog ni političkog ustrojstva, tj. nedostajali su im…
ponedjeljak, 22 April 2019 11:46

Historija kulture i civilizacije (II dio)

U prvom dijelu serijala govorili smo o smislu i potrebi izučavanja historije islamske kulture i civilizacije, no prije nego što nastavimo sa elaboracijom naše teme neophodno je da se pobliže upoznamo sa značenjem određenih termina sa kojima ćemo se susretati tokom ovog rada.
četvrtak, 28 Mart 2019 19:00

Historija kulture i civilizacije

Islamska civilizacija nije civilizacija jednog naroda ili jedne rase, niti je civilizacija jednoggeografskog područja i regiona. Pod ovim pojmom misli se na civilizaciju koju su stvorilinarodi koji su prigrlili vjeru islam. Arape, Perzijance, Turke, Kurde, Berbere, Špance,Pakistance, Malajce i brojne druge narode ujedinila je veličanstvena Božanska religija islam ijedan zajednički…
petak, 15 Mart 2019 07:40

Zanemarena strana Rumija

Za brojne islamske velikane se često ponavlja jedna otrcana floskula, a to je da su uspjeli uprkos islamu, a ne zbog njega. Tako se često govori i piše za Ibn Sīnāa, Omera Hajjāma (u slučaju njih dvojice i prave filmovi), Hāfiza Šīrāzīja, a izgleda, ponajviše za Mevlānu Dželāluddīn Rūmīja. Posebno…
Stranica 1 od 8

Magazin Ašk