subota, 27 Februar 2016 17:52

Čitajući Kur'an

Za muslimane, Kur'an Časni predstavlja tekst upute, izvor i esenciju poruke koju je Uzvišeni Stvoritelj obznanio i poslao cijelom čovječanstvu. To je posljednja u nizu velikih objava koje su u toku historije bile objavljivanje ljudima. Kur'an je Božija Riječ – ali to nije sam Bog. Kur'an obznanjuje, otkriva i vodi; on je svjetlo na putu potrage za značenjem. Kur'an je podsjetnik na sve pređašnje poruke, Nuhove i Ibrahimove, Musaove i Isaove, a.s. Kao što su to činile i predhodne objave, Kur'an nas opominje i podučava našu svijest da život ima svoj smisao i svoje značenje i da su činjenice znakovi. Kur'an je knjiga svih muslimana u cijelom svijetu. Međutim, paradoksalno je da to nije prva knjiga koju bi trebalo da pročita neko ko želi da upozna islam. (Knjiga o životu poslanika Muhameda, a.s.,  ili bilo koja druga slična knjiga vjerovatno bi bila bolji uvod u toj prilici.) Razlog za to je činjenica da je Kur'an, u isto vrijeme, veoma jednostavan ali i tako duboko složen. Priroda duhovnih, ljudskih, historijskih i društvenih naučavanja koja se iz Kur'ana mogu apstrahirati može se razumijevati na različitim nivoima. Postoji samo jedan Tekst, ali su njegova čitanja i razumijevanja višestruka.  
Objavljeno u Kur'an
Mehmed ef. Handžić, (1906-1944) je istaknuti bosanski alim koji je iza sebe ostavio impozantan spisateljski opus iz različitih znanosti. Osobenost njegovih pisanih djela odlikuje se, pored ostalog, i tome što je jedini, u novijoj povijesti bosanskih muslimana, komentarisao Kur'an časni na arapskom jeziku i što je uglavnom tretirao ajete sa šerijatskopravnom pozadinom (ajatul-ahkam). Njegovi najznačajniji komentari su: tumačenje sura El-Bekare i En-Nisa'. Pri tumačenju ovih sura on se služio klasičnim djelima eminentnih mufessira poput: Taberija, Džessasa, Ibnul-'Arebija, Kurtubija, Alusija, Zamahšerija, Razija, Bejdavija, Ibn Kesira, Dželalejna, Nesefija, i dr. Među navedenim mufessirima nalaze se predstavnici tradicionalne, racionalne i lingvističke metode tumačenja Kur'ana, što ukazuje na činjenicu da je Handžić u svome tumačenju Kur'ana pravio vještu sintezu ovih triju tefsirskih metoda. Uz navedene tefsire Handžić se nerijetko služio i drugim izvorima kao što su hadiska, fikhska i lingvistička djela. 
Objavljeno u Kur'an
Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, je rekao: “Isposništvo je bogatstvo, a bogobojaznost je štit. (...) Isposništvo je između dvije rečenice u govoru Uzvišenog Boga: ...Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade.[1] Svako ko ne žali za onim što je prošlo i ne raduje se onom što dolazi obuhvatio je isposništvo sa oba kraja njegova.” Božiji Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, upitao je Džebraila, mir s njim: “Šta je značenje strpljivosti?” Džebrail odgovori: “Da u nevolji budeš strpljiv kao što si strpljiv u sreći, da u neimaštini budeš strpljiv kao što si i u bogatstvu, da u nedaći budeš strpljiv kao i u lagodnosti. I da se čovjek na svoje stanje – zbog iskušenja koje ga je pogodilo – ne žali stvorenjima.”  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 19 Januar 2016 18:02

Vrijednost dove

Uzvišeni Allah kaže: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje. I kaže: Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I kaže: Gospodar vaš je rekao: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi“. I kaže: Reci: „Zovite: 'Allah' ili zovite: 'Milostivi', a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša.“  
Objavljeno u Kur'an
subota, 02 Januar 2016 15:02

Četiri razine sure El-Kehf

Pod četiri razine podrazumijevamo one razine koje određeni sufijski komentarori Kur'ana vide u svakom kur'anskom ajetu, a to su: a) Vanjska forma Teksta (zahir) b) Unutarnji smisao ajeta (batin) c) Granica dozvoljenog i nedozvoljenog (hadd) d) Božanska nakana (muttala')  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 22 Decembar 2015 17:39

Potrebni uvjeti da bi se okoristili Kur'anom

Ako se želiš okoristiti Kur'anom, onda priberi svoje srce pri slušanju i učenju Kur'ana. Predaj mu sav svoj sluh i koncentriši se tako kao da si ti onaj kome se Allah Uzvišeni obraća u datom trenutku, jer Kur'an je u stvarnosti Allahovo obraćanje tebi preko Svoga Poslanika, s.a.v.s. Svevišnji je rekao: „U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je!“  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 03 Decembar 2015 07:12

Oslanjanje na Allaha

A kada se odlučiš, na Allaha se osloni, Allah zaista voli one koji se na Njega oslanjaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas napusti, ko je taj ko vam, nakon Njega, može pomoći? A na Allaha neka se oslanjaju vjernici![1] إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Ja se uistinu oslanjam na Allaha, moga i vašeg Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista je na Pravom putu.[2] وَلِلَّـهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allahove su tajne Nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato se samo njemu klanjaj i samo se na Njega oslanjaj! A Gospodar tvoj motri na ono što radite.[3]  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 25 Novembar 2015 17:50

Način dijaloga sa kur'anskog stanovišta

Časni Kur’an je nebeska knjiga, spuštena od Gospodara svjetova. Razlog zbog kojeg je spušten jest upućivanje cijelog čovječanstva, a uputa nije moguća, osim posredstvom uma i misli. Um i misao – Kur’an nas uči – mogu biti djelotvorni i postojani tek kada su popraćeni dokazom i kada na sva pitanja nude odgovor koji daruje mir čovjekovoj znatiželjnoj psihi. 
Objavljeno u Kur'an
petak, 13 Novembar 2015 20:59

Islamska načela o ženi

Sažetak reformskih načela koja se tiču žene koja je islam obznanio preko Poslanika, s.a.v.s., mogao bi ovako iskazati: Prvo: Žena je po svojoj ljudskoj prirodi potpuno jednaka muškarcu. Uzvišeni kaže: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara... Poslanik, rekao je: Žene su prave sestre muškarcima. Drugo: Osporio je prokletstva koja su joj bili prilijepili svećenici ranijih vjera. Ademova, kazna, izgnanstvo iz Dženneta, više nije bila isključivo njena, nego njihova zajednička krivica.  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 20 Oktobar 2015 16:27

Ukrasi moralnosti u Kur'ani Kerimu

Kur'ani Kerim je nebeska knjiga, ispunjena vječnim mudžizama, koja čovjeka poziva ka sreći i blagostanju, ukazuje na put konačne radosti i veselja. To je knjiga, ispunjena duhovnim i blaženim ljepotama, koja je svježinom značenja svojih rečenica i ajeta, iste postavila osovinom života miliona osoba širom svijeta. Izučavajući stoljeća postojanja islama u svijetu vidjet ćemo da su kur'anska značenja itekako naučno opravdana i potkrijepljena, ali da su njegova moralna načela, najsavršeniji oblik zakonika u historiji čovječanstva. Kur'ani Kerim je ponudio najsavršeniju definiciju ljudske zajednice, čovjeka kao pojedinca, svega stvorenog i postojećeg sistema pojava u svijetu, tako da možemo zaključiti da ljudski rod potrebuje ovu knjigu i njena značenja. 
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk