Islam kroz historiju (55)

srijeda, 03 Februar 2016 13:39

Dželaluddin es-Sujuti

Ebul-Fadl Abdurrahman ibn Kemaluddin Ebi Bekr ibn Muhammed ibn Sabikuddin Dželaluddin el-Hudajri es-Sujuti, eš-Šafi'i, alim, nadaleko poznati hadiski učenjak, pravnik, sufija, historičar, autor brojnih djela iz skoro svih islamskih nauka, obnovitelj vjere devetog stoljeća, rođen je 1. redžeba 849, odnosno 3. oktobra 1445. godine u Kairu. Es-Sujuti, po ocu Perzijanac,…
ponedjeljak, 21 Decembar 2015 17:44

Kosmopolitizam Muhammeda, a.s.

Muhammed, a.s., je prenio čovječanstvu posljednju Allahovu poruku. On je bio i ostao najljepši uzor svim muslimanima, ali i cijelom ljudskom rodu. Muhammed, a.s., je čovjek koji odbacuje svaku superiornost ljudi na osnovu rase, jezika, boje kože, ili ma kakve druge prirodne karakteristike koja nam je sama po sebi data…
ponedjeljak, 26 Oktobar 2015 18:16

Evlija Čelebi i izučavanje hadisa kod nas

Prolazeći kroz naše krajeve i bilježeći svoje utiske o njima, Evlija Čelebija se interesovao, između ostalog, i za izučavanje hadisa (predanja) kod nas. O tome je ostavio dosta podataka. Međutim, Hazim Šabanović, dobar poznavalac Čelebijinog putopisnog djela, upozorava nas da je Čelebija u svojim zapisima nepouzdan i da sve njegove…
nedjelja, 20 Septembar 2015 18:30

Oproštajno hodočašće

Koncem desete godine po Hidžri blagoslovljeni Poslanik, a.s., je odlučio obaviti po prvi put potpuno islamsko hodočašće u Mekku, na kojem bi samo muslimani bili prisutni u Domu Božijem i njegovom prostoru sukladno praksi koja je od tada stalno slijeđena. To hodočašće, koje je ustanovilo hajj kao čisto islamsku instituciju,…
četvrtak, 27 Avgust 2015 20:03

Misli o sudbini naroda i zajednica u povijesti

Svi veliki povijesni prelomi povlače za sobom jače društvene potrese i preo­braze koji kroz dalja stoljeća određuju životni put naroda. U sudbonosnim događajima, kakvi su primjerice danas, koji su uskovitlali suvremeno ljudstvo najbolje se odrazuje životna sposobnost i zrelost, odnosno slabost i trulost razli­čitih skupina ljudskog društva kao i svih…
Ebu-l-Hasan ̒Ali b. ̒Abdul-Džebbar eš-Šerif ez-Zarvili eš-Šazili se rodio u selu Gamari, nedaleko Septe (Cepte), na području Maroka, 593. godine. Međutim, odrednica pripadnosti (nisba) „ez-Zarvili“ ukazuje na njegovo marokansko porijeklo. Njegovi su ga učenici, poštovaoci i biografi, sastavljajući mu rodoslov, povezali preko Hasana, r.a., za Muhammeda, a.s. 
četvrtak, 04 Juni 2015 19:10

Bejat

Bejat je sociopolitički čin koji ima krakter prisege ili izbora koji se prakticirao u islamskim državama. To je bila jedna od formi odnosa vladara i podanika. Bejat znači priznati vođstvo i upravljanje nekog čovjeka. To je prisega na pokornost, u smisli pokoravanja podanika ili sljedbenika svome vođi, zavjet na podaništvo…
nedjelja, 17 Maj 2015 19:19

Uvejs Kareni (Vejsil Karani), r.a.

Jedan od najboljih među tabi'inima je Uvejs ibn Amir, kod nas u Bosni poznatiji kao Vejsil Karani. On je veliki velijj (množ. evlija) hazreti Pejgamberovog Ummeta. Njegova veličina nije prenaglašena, ni kasidama, ni pričama, dapače, mnogobrojne tajne o njemu zna samo Allah, dž.š., a on ih je kao pravi velijj…
petak, 15 Maj 2015 13:35

Noćno uznesenje na nebo

Jedan događaj posebno važan zbio se tokom posljednjih godina boravka blagoslovljenog Poslanika, a.s., u Mekki, koji je ostavio svoj trag na ukupni religijski život sljedbenika islama, a što je teško razumjeti za one čiji svijet je postao ograničen na fizički obujam stvarnosti. Taj događaj je noćno uznesenje: na nebo i,…
utorak, 21 April 2015 18:47

Mjesec redžeb

Mjesec redžeb posjeduje svetost koja je bila uvažavana i poštivana i u predislamskome preiodu, u periodu neznanja (džahilijet). Uzvišeni Allah usadio je u srca ljudi svijest o svetosti ovoga mjeseca. Iako neupućeni, predislamski Arapi osjećali su posebnost ovoga i druga tri sveta mjeseca. Premda imaše iskrivljenu predodžbu o Allahovoj egzistenciji…
Stranica 3 od 6

Magazin Ašk