Islam kroz historiju (67)

ponedjeljak, 31 Decembar 2012 12:28

Duhovne postaje

Jedna od temeljnih odrednica irfana jeste duhovna postaja-mekam (maqam). Svoje duhovno zrenje sufije su uspoređivale sa putovanjem, stoga, što inicirani duhovni putnik-salik (salek) od trenutka kada se zaputi u potragu za Istinom, u nastojanju da dosegne duhovno savršenstvo, putuje kroz različite postaje, na kojima se svakim pređenim korakom susreće sa…
utorak, 25 Decembar 2012 14:45

Čudo islamske civilizacije

Islamska kultura i civilizacija u doba vrhunca svoje moći predstavljala je jednu novu evolucionu etapu općeljudske civilizaciju. Međutim, historija nastanka i formiranja ove kulture ima u sebi nečeg nadnaravnog, te se stoga može govoriti o „islamskom čudu“ baš kao što imamo i ono što se naziva grčkim čudom. Ono što…
nedjelja, 23 Decembar 2012 10:24

O historiji islamske civilizacije

Knjiga „O historiji islamske civilizacije“ tiče se jednog svijetlog poglavlja ljudske historije. Nazvali smo ovo djelo tako ne samo zbog uspjeha koje su muslimani imali u kreiranju jedne nove svjetske kulture, već i zbog osvajanja koja su im omogućila stvaranje jednog novog svijeta, rasprostranjenog i na istok i na zapad,…
Otac Časnog Poslanika zvao se Abdullah i bio je sin Abdul Muttaliba, a Poslanikovoj majci ime je bilo Amina, kćer Vehaba ibn Abdul Menafa, iz roda Benu Zuhra plemena Kurejš. Uglavnom se smatra da je poslanik, s.a.v.a. rođen u ponedjeljak, umjesecu rebiul-evelu, mada ima i mišljenja da je rođen u…
srijeda, 24 Oktobar 2012 08:39

Ebu Hamid ibn Muhammed Gazali

Ebu Hamid ibn Muhammed el-Gazali (Abū Ḥāmed Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī), u srednjovjekovnoj Evropi poznat i kao Algazel, zauzima jedinstvenu poziciju u historiji islamske religije i filozofske misli. I nakon više od 900 godina od njegove smrti sjaj njegove ličnosti te vrijednost njegovih pisanih djela ne blijedi. Ovaj veliki islamski…
srijeda, 10 Oktobar 2012 04:37

Kur'an i Poslanikov, s.a.v.a., životopis

Kur'an najvjerodostojniji i najpostojaniji dokaz koji se tiče života Poslanika islama, tako da čak i oni koji ne prihvataju da je Kur'an Božija Riječ moraju barem prihvatiti da je Muhammed, s.a.v.a., historijska ličnost. Vjerodostojnost Kur'ana, naravno, može mnogo značiti i u pogledu upoznavanja sa životom i ličnošću Poslanika, s.a.v.a., islama.
Halifa je pojam koji je oduvijek uz sebe vezivao različite predodžbe kako muslimana tako i nemuslimana. Kod onih koji nisu upućeni u historijske tokove ovaj pojam će evocirati tek uspomene iz „1001 noći“ o slavnom halifi Harunu Rašidu (Hārūn al-Rāšid) i čudesnim pričama koje su se prele oko njegove ličnosti.…
Stranica 7 od 7

Magazin Ašk