četvrtak, 28 Decembar 2017 10:43

Dova poslije hatme Kur'ana


Pohvalno je da se osoba kojoj Allah, dž.š., omogući da prouči cijeli Kur'an, zahvali svome Gospodaru, učini Mu dovu i Njemu se skrušeno obrati. Imam En-Nevevi navodi: „Vrlo je lijepo da se nakon završetka hatme prouči dova.“[1] On, također, kaže: „Veoma je pohvalno prisustvovati završetku hatme.“[2]

Et-Taberani prenosi od Sabita da bi Enes ibn Malik, kada bi htio završiti hatmu, sakupio svoju porodicu i proučio im dovu.“[3]

Od Mudžahida se prenosi da je rekao: „Ashabi su se okupljali radi hatme Kur'ana i govorili: 'Spušta se rahmet.'“[4] Od Sufjana es-Sevrija se prenosi da je rekao: „Kad čovjek učini hatmu, melek ga poljubi između očiju.“[5]

Dragi muslimanu, pazi na taj mubarek  trenutak u kojem se spušta rahmet; okupi svoju porodicu i zamoli Allaha da postigneš hajr i bereket!

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 39-40.

[1] El-Ezkar, 156; Et-Tibjan, 126.

[2] Et-Tibjan, 125.

[3] Hadis prenosi Et-Taberani sa vjerodostojnim prenosiocima, kako to kaže El-Hejsemi u djelu Medžme'u-z- zeva'id,7/175.

[4] El-Ezkar, 156.

[5] El-Mudžalesetu ve dževahiru-l-'ilm, 2/259.

Ocijeni
(2 glasova)
Čitano 4071 puta

Magazin Ašk