Kur'an (151)

utorak, 20 Oktobar 2015 16:27

Ukrasi moralnosti u Kur'ani Kerimu

Kur'ani Kerim je nebeska knjiga, ispunjena vječnim mudžizama, koja čovjeka poziva ka sreći i blagostanju, ukazuje na put konačne radosti i veselja. To je knjiga, ispunjena duhovnim i blaženim ljepotama, koja je svježinom značenja svojih rečenica i ajeta, iste postavila osovinom života miliona osoba širom svijeta. Izučavajući stoljeća postojanja islama…
Čovjek u ovom svom prvom, kratkotrajnom, ovozemaljskom životu nalik je mjehurićima pjene koja plovi po vodi. Jer, oslonci i stubovi njegove ljuske bivanja pobodeni su u vode materijalnog, tvarnog mora. I sve što on poduzima, sav trud i napor spleten je rukom ovog uzburkanog, tvarnog mora! 
ponedjeljak, 07 Septembar 2015 05:56

Značenje pojma „odgoj“ u Kur’anu

U kur’anskom tekstu se sasvim jasno može zapaziti da odgajati mogu samo oni koji znaju i koji su svjesni svog (ne)znanja jer u biti sve znanje je samo u Boga Višnjeg. On, Sveznajući, strogo zabranjuje onima koji ne znaju da se bave onim što ne znaju.To upućuje na činjenicu da…
nedjelja, 30 Avgust 2015 16:06

Sudnji dan i pravda

Nakon čovjekove smrti, Božija pravednost posebno dolazi do izražaja, odnosno, bolje kazano, biva shvatljivija čovjeku. Naime, tad slijedi vrednovanje čovjekovih djela, nagrada za dobra i kazna za loša djela. S obzirom na postojanje slobodne volje, ali i s obzirom na Božiju uputu putem Njegovih poslanika, čovjek je odgovoran za dobro…
Na početku 29 kur’anskih sura nalaze se karakteristični počeci, tj. od jedan do pet harfova koji ne čine riječi i koji se prilikom učenja moraju izgovarati zasebno, kao samostalni harfovi. Budući da oni samim učenjem, odnosno recitovanjem, ne ukazuju na određeno značenje, od njihova objavljivanja pa sve do danas mnogi…
subota, 01 Avgust 2015 21:04

Islamska koncepcija života

Islam obuhvata život u svim njegovim vidovima: ne stoji kao prepreka između čovjeka i njegove opravdane želje za životom, ne gleda čovjekov zemaljski život kao dolinu suza kao kaznu za praroditeljski, nasljedni grijeh, ne posmatra život kao kratkotrajnu priliku za zadovoljenje materijalnih potreba. Islam proglašava život Božjim darom tako da…
četvrtak, 23 Juli 2015 15:07

Opasnost zapostavljanja Kur'ana

Ako su ljubav prema Kur'anu i druženje s Kur'anom jedan od razloga koji vode Allahovoj ljubavi, onda je zapostavljanje Kur'ana i loš odnos prema njemu jedan od uzroka koji vode Allahovoj, subhanehu ve teala, srdžbi. Isto kao što su ljudi zbog svoga lijepog odnosa prema Kur'anu na različitim (visokim) stepenima…
Časni Kur'an na takav način veliča značaj i ugled znanosti da mu u tome nije prethodio sličan primjer u ostalim nebeskim knjigama. Kao primjer dovoljno je navesti da je predislamsko doba Arapa nazvano „doba neznanja“, a u Kur'anu nalazimo stotine ajeta koji zagovaraju znanost i spoznaju i izražavaju veličinu znanosti…
ponedjeljak, 22 Juni 2015 22:05

Umjetnost kur'anskog kazivanja

Forma kur'anskog kazivanja vezana je organski sa njenim sadržajem, i svaka je promjena u formi kazivanja prelazak iz jedne umjetničke forme u drugu, javlja se uporedo sa promjenom u sadržaju, kada se sadržaj kazivanja mijenja, kad prelazi, npr. iz jednog vjerskog sadržaja u drugi, odnosno, kada napušta vjerski i poprima…
Uzvišeni je rekao: „On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim, i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.“ Svevišnji nas u ovom ajetu obavještava da je On Zemlju učinio pogodnom. Pogodna je za kretanje po njoj, za usjeve, za iskopavanje, za gradnju na…

Magazin Ašk