Kur'an (133)

ponedjeljak, 01 Decembar 2014 13:30

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu (et-tahsîs) podrazumijeva da učač pretpostavi da je on namjeravan sa svakim govorom u Kur'anu. Kada čuje naredbu ili zabranu treba prosuđivati na način da je on taj kome se naređuje i zabranjuje. Isti je slučaj ako je u pitanju obećanje ili opomena. Kada čuje…
četvrtak, 09 Oktobar 2014 16:34

Tumačenje sure El-Gašijeh

U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah, dž. š., upućuje govor Muhammedu, a. s., i veli: Hel etāke hadîsul-gāšijeti – Je li ti došla vijest o Sudnjem danu? To jest, znaš li šta će se toga strašnog dana uglavnom dogoditi? Korijen…
Djeca su veliki Božiji blagoslov. Nažalost, neki od nas ne mogu imati djece, što je veliko iskušenje. Na iskušenje možemo biti stavljeni iz više razloga – da se ispita postajanost našeg vjerovanja, da bi postali jači, da bi očistili svoju nutrinu, da bi se podsjetili na sopstvenu nemoć... Što je…
utorak, 26 Avgust 2014 17:11

Kur'an i razum

Plemeniti Kur’an je više puta rečenicom „A zar razuma nemate?“ pozvao ljude da koriste svoju pamet i razum. Izraz koji upućuje na razum i razmišljanje u Kur'anu časnom upotrijebljen je 49 puta. Islam je utemeljen na razumu, promišljanju i racionalizmu. Istina je da na svijetu ne postoji ni jedna religija…
utorak, 22 Juli 2014 07:29

Tefsir sure El-Kadr

Mi smo ga objavili u noći Kadr, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine…
ponedjeljak, 26 Maj 2014 19:56

Vraćanje dugova

Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš! (Kur'an, Ali Imran:26.) Učite ovaj ajet sedam puta…
petak, 25 April 2014 14:07

Povodi objave Kur'ana

Kur'an se u odnosu na povode objave može podijeliti u dva dijela: 1. Dio koji je objavljen bez posebnih povoda, a to je veći dio kur'anskog teksta, obuhvaća ajete koji se odnose na vjerovanje, događaje iz prošlosti, priče o Božijim poslanicima itd. Ovaj dio Kur'ana nema posebnih povoda objave osim…
ponedjeljak, 31 Mart 2014 08:25

Čovjekova zaokupljenost imetkom

Svakodnevno smo svjedoci čovjekove zaokupljenosti imetkom. U nastojanju da što imućniji postane čovjek često zaboravlja svrhu svoga boravka na ovom svijetu. Svoje životno djelovanje usmjerava u pogrešnom pravcu, a posljedice toga su ogromne i teške. Uzvišeni Stvoritelj nas kroz citirane ajete upozorava na pogubnost ovakvog djelovanja. Pa, hoćemo li pouku…
četvrtak, 20 Februar 2014 10:42

Učači Kur'ana

Kada čovjek traži znanje Kur'ana i uopće znanje u ime Allaha, džellešanuhu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti. Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio – upućen je, a ko je Kur'an odbacio - propao je.
srijeda, 29 Januar 2014 14:38

Ādem i Havva

Kur'āni-Kerīm donosi nam priču o protjerivanju naša dva roditelja iz dženneta na Zemlju, kojem je, pak, prethodilo šejtansko došaptavanje i nagovaranje. Ova priča spomenuta je tri puta u Kur'āni-Kerīmu: u sūri El-Beqare je spomenuta skraćeno, zatim je detaljno objašnjena u sūri El-A‘rāf, te je spomenuta i u sūri Tā-Hā.

Magazin Ašk