Kur'an u Mesneviji (25)

subota, 14 Februar 2015 19:39

O zahvalnosti

I kad je Gospodar vaš objavio: „Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.“ (Kur'an, XIV:7.) 452. bejt Kada čovjek osjeti jedan (duhovni) miris, a ne izrekne Bogu zahvalnost na tome, - onda taj čovjek poriče Božije blagodati (što…
utorak, 16 Decembar 2014 09:28

Šta si ti čovječe?

Muhammed Dželaluddin Rumi (1207-1273), veliki pjesnik, filozof i mistik, rođen je u Belhu (Afganistan), a umro u Konji (Turska). Kao dječak došao je u Konju, gdje je odrastao. U Konji se je nadahnuo učenjem Šemsuddina Tibrizije i odao se mistici. Najpoznatije mu je djelo Mesnevija, u šest svezaka, sa preko…
nedjelja, 21 Septembar 2014 15:11

Nisam li Ja vaš Gospodar?

I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: "Zar Ja nisam Gospodar vaš?" – oni su odgovarali: "Jesi, mi svjedočimo" – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome ništa nismo znali." (Kur'an, Al-‘Araf:172.)…
utorak, 15 Juli 2014 07:46

Pohlepa

Mi smo odlikovali sinove Ademove (tj. ljude): dali smo im da putuju kopnom i morem, opskrbili smo ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogim ostalim stvorenjima. (Kur'an, Isra:70.) Pohlepa je jedno ružno svojstvo koje kao zaraza obuhvata ljudska srca, dok ih ne učini potpuno bezosjećajnim, tako da…
petak, 30 Maj 2014 06:21

Kur'an, njegov zahir i batin

Vanjska strana Kur'ana – njegovo lice i unutrašnja strana Kur'ana – njegovo skriveno značenje. Hazreti Mevlana hoće da nam otefsiri i da nam rastumači jedan hadisi-šerif u kojem Alejhisselam kaže: Kur'an ima svoj zahir i svoj batin – svoje vanjsko značenje i svoje unutrašnje, skriveno značenje; a njegov batin (njegovo…
nedjelja, 16 Mart 2014 08:57

Priča o lovcu

Ovaj dunjalučki život, nije ništa drugo, nego zabava i igra! A život na Ahiretu, na drugom svijetu, to je pravi život! /Jer, ovaj život, na dunjaluku, je kratak i prolazan, a budući život je vječan./ Samo, kad biše ljudi to znali! /Ali ne znaju i ne shvataju./
utorak, 31 Decembar 2013 13:27

Svijet iluzija i istinski svijet

Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? (Kur'an, Al-An‘am:32) O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha…
petak, 13 Decembar 2013 17:02

Prolaznost i vječnost

Oni govore: "Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?" Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići. Reci: "Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti." (Kur'an, Es-Sedžda:10-11)
četvrtak, 31 Oktobar 2013 18:03

Pejgamberov savjet hazreti Aliji

"Mogu li da te pratim" – upita ga Musa – "ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?" "Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati" – reče onaj –"a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?" "Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da!" –…
subota, 28 Septembar 2013 21:34

San je odmor

Ljude je toliko zabavio dunjaluk, da ne nalaze vremena za odmor. Čak i noć, pretvorili su u dan, pa i po noći rade, ili se zabavljaju, dok ih ne savlada san! Zato je san, ili spavanje obnoć, jedan od velikih Allahovih nimeta. Hazreti Mevlana, predstavlja nam ljude kao lovce, koji…
Stranica 2 od 3

Magazin Ašk