Želite slušati Qur'an?!
To možete vrlo lako učiniti i na online način. Na ovoj stranici možete možete izabrati određeni džuz, suru, ajet pod opcijom Browse sa lijeve strane, kao i kojeg od desetine ponuđenih učača Qur'ana želite slušati klikom na Recitation
Pod Translation izaberite prevod Qur'ana na bosanskom jeziku... Klikom na play dugme pod Recitation sa lijeve strane započinjete sa slušanjem Qur'ana. Uživajte!

Magazin Ašk