Međureligijske teme (32)

nedjelja, 24 Septembar 2017 19:36

Važni principi za jačanje svjetskog mira

U cilju jačanja svjetskog mira nužno je – prema našem mišljenju – postaviti određene principe i pravila, kako bi napori koje Ujedinjene nacije i druge vladine i nevladine organizacije i institucije ulažu, urodile očekivanim plodovima. U te principe i pravila spadaju: - Potvrđivanje jedinstva porodice svih ljudi i realizacija međusobnog…
Glavni cilj ovakve odluke bio je svakako izgradnja zajednice na principima pravde i vladavine zakona, pred kojim će svi ljudi, bez obzira na svoju različitost ili specifičnost, biti ravnopravni. Za vrijeme života Muhammeda, a.s., odraz Medinske povelje se mogao osjetiti kroz donošenje više sličnih akata kojima su se uređivali odnosi…
utorak, 27 Juni 2017 20:41

Jedna knjiga za mir

Projekt Jedna knjiga za mir nastao je u saradnji agencija New Moment i Y&R Dubai, a osmišljen za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da se sruše vjerske predrasude i podigne svijest o važnosti međusobnog razumijevanja i međureligijskog dijaloga.
U Sarajevu, 17. marta 2017. godine, u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer, održana je diskusija na temu Međuvjerski dijalog i liječenje trauma. Susret je organiziralo Udruženje za dijalog u porodici i društvo Mali koraci. Prisutnima se na početku obratio Karsten Dümmel, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH. Istakao je važnost…
četvrtak, 15 Decembar 2016 21:10

Prirođenost vjere čovjeku

Vjera je oduvijek bila redovni pratilac čovjeka. Kada nije bio upućen Božijom objavom, čovjek je sam tragao za Najvišim Bićem, pa je u tome često i lutao, obožavajući predmete, prirodne pojave, ljude, životinje i sl. Mnogi narodi, u nedostatku Objave, vjerovali su u mnoštvo bogova. Stari Grci, Rimljani, predislamski Arapi,…
subota, 08 Oktobar 2016 16:18

Spoznajno iskustvo svjetskih mislilaca

Istaknuti svjetski mislioci svjedoče o stalnosti religijskog fenomena. Religija kao iskustvo ljudskog duha i kao fenomen koji ostavlja duboke tragove, kako na pojedinca, tako i na društvo bila je u središtu zanimanja istraživača različitih idejnih profila. U narednim riječima istaknut ćemo neke od tih istraživača. Još u antičkom dobu čuveni…
Same se religije često moraju istom priviknuti na ljudska prava, pluralizam i nenasilne oblike ophođenja. Ako želimo pluralističko društvo u kojem će ljudi različitih kulturnih obilježja moći miroljubivo zajedno živjeti i komunicirati i u kojem će se poštovati ljudska prava i na njima zasnovane slobode i dužnosti, onda religije unutar…
petak, 24 Juni 2016 17:22

Smisao dijaloga danas

Trebamo njegovati kulturu posjedovanja vlastitog stava, mišljenja i uvjerenja, vlastitog pogleda na svijet i život, razvijati svijest o pravu na vjeru, duhovnost i kulturni identitet. Trebamo se – kulturno, inteligentno i demokratski – izboriti da to drugi uvažavaju i poštuju. U protivnom, postat ćemo bezlični i beskorijeni, izgubit ćemo dostojanstvo,…
subota, 18 Juni 2016 21:01

Svjetski etos – osnova za dijalog

Poticaji za ideju svjetskog etosa nju uglavnom potječu iz rada tübingenškog teologa Hansa Künga. Tu je ideju Küng široj javnosti prvi put predstavio u svojoj knjizi Projekt Weltethos[2]. Ona želi pridonijeti načinu na koji religije mogu pronaći osnovu za dijalog i tako postati relevantnije za mir. Dakle, ona nije svrha…
ponedjeljak, 08 Februar 2016 17:32

Religija – faktor društvene kohezije

Religija je u različitim i raznorodnim društveno-povijesnim okolnostima imala prepoznatljivu ulogu kao žarišna sila što se tiče osobnog života, nadnaravnih iskustava, kulturnog identiteta i religijsko-političke kreativnosti. Ona je imala ambivalentnu ulogu, integrativnog čimbenika u društvu, gdje je pridonosila izgradnji čovječanstva i društva, suživotu i toleranciji, ali nerijetko i dezintegrirala društvo…
Stranica 1 od 4

Magazin Ašk