Međureligijske teme (37)

Međureligijski dijalog potiče da se u školama, na sveučilištima, u obavijesnim sredstvima i naročito u vjerskom govoru pozitivno govori o religijama. Uči da se poštuju vjerska uvjerenja drugih, naročito u njihovoj odsutnosti. Uči nas da cjelovito promatramo etičku, kulturalnu i svjetonazorsku različitost, kao bogatstvo a ne kao neku prijetnju –…
četvrtak, 26 Decembar 2013 18:54

Deset Božijih zapovijedi

Pod ovim naslovom prije nekoliko godina objavljena je knjiga autora Andrea Šurakija /Andrée Chouraqui/ na francuskom jeziku, koju su preveli na hrvatski jezik dr. Jadranka Bručić i dr. Kruno Pranjić, profesori Sveučilišta u Zagrebu. Djelo je posvećeno uspomeni na Renea Cassina, glavnog redaktora Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka (OUN 1948.).…
srijeda, 27 Novembar 2013 08:40

Dijalog među objavljenim religijama

Ovaj tekst polazi od pretpostavke da je za uspješan međuvjerski dijalog važno jasno definirati njegov sadržaj te odvojiti teške teološke rasprave o spasenju od onih o društvenom pluralizmu. U tekstu se dijalog definira kao oblik komunikacije koji ima za cilj kroz razgovor i akciju poboljšati razumijevanje i izgraditi mostove saradnje…
Čovječanstvo je prošlo dug i mukotrpan put svjedočeći o stalnoj borbi i želji nekih grupa, naroda ili pojedinaca da se zavlada nad drugima, da se drugi i drugačije potisne, a po mogućnosti i uništi. Niko ni danas ne može sa sigurnošću tvrditi da je tome došao kraj. Stoga biva nužnim…
Bernard Kelly (engleski katolički filozof, 1907.-1958.): Dominican Studies, 1954. „Posvemašnji sekularizam modernog svijeta otvorio je vrata bujici pometnje koja zatire obrise duha. Tradicionalne norme priskrbljivale su kriterije kulture i civilizacije. Zato je tradicionalna ortodoksija preduvjet baš svakog razgovora među samim Tradicijama.“ Ahmed el-‘Alevî (alžirski šejh, 1869.-1934.): “Istina se topi poput…
Čovječanstvo je različito, a religijsko čovječanstvo je napose raznoliko. Različiti jezici, vjere, običaji, pogledi, mišljenja i nazori – sve to je potrebno uzeti u obzir kada se želi govoriti o susjedstvu danas. Zapravo, šta danas susjedstvo znači,šta znači živjeti u susjedstvu s drugima u periodu označenom kao globalizacija? U ovom…
Istražujući pećine kao dio svetog bosanskog podzemlja[1] sreli smo se sa više objekata koji su služili kao isposnice, eremitaže ili jednostavno kao mjesta za osamljivanje. U domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi ovi lokaliteti gotovo da se i ne spominju.[2] Da bi se dobio barem površan uvid u njihov izgled, sadržaj…
Stranica 4 od 4

Magazin Ašk