Religija (384)

četvrtak, 17 Oktobar 2019 06:10

Čovjek, Božiji povjerenik

U 72. ajetu sure El-Ahzab čovjek je predstavljen kao biće koje nosi težak teret Božijeg emaneta i povjerenja: Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakosmislen.…
srijeda, 16 Oktobar 2019 06:28

Na putu ka Božijoj blizini

Razum Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. (Kur'an, XXXVIII:29) Kur'an Časni veoma jasno i oštro osuđuje slijepo slijeđenje bilo kakve ideologije, jer ono znači zanemarivanje i odbacivanje jednog od najvećih Božijih darova čovjeku,…
utorak, 15 Oktobar 2019 18:37

Ispunjavanje obećanja i zavjeta u Kur'anu

Ispunjavanje obećanja i zavjeta, što se smatra jednom od obaveza i pravila druženja i lijepog ophođenja prema ljudima, polaznik duhovnog putovanja ka Bogu mora stalno imati u vidu. U Kur'anu Časnom i islamskim predajama ovom pitanju se pridaje izuzetna važnost te ćemo navesti neke od ajeta i predaja. 1. Ispunjavanje…
“A kada dijeljenju nasljedstva prisustvuje rodbina, i siročad, i siromasi, vi iz toga [iz nasljedstva/imetka] nešto im podajte i lijepu im riječ kažite...“ (an-Nisāʼ/Žene, 4:8) Ovo je jedan “pravno-moralni“ odlomak Kurʼāna, on nam predočava jednu možebitnu scenu koja se dā, ukratko, opisati ovako: Dijeli se nasljedstvo, sva podjela se odvija…
petak, 04 Oktobar 2019 18:25

Obilježja šejtanovih djela i poziva

Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas na nedolična djela...[1] Kad hoće da odvrati čovjeka od udjeljivanja na putu Božijem, kaže mu: “Ne troši, sam ćeš postati siromašan!” Ili kad hoće da ljude odvrati od borbe, plaši ih: To je samo šejtan plašio pristalice svoje, a vi se njih ne…
ponedjeljak, 30 Septembar 2019 05:28

Bintu Šati: Kur'anska nenadmašnost

Stil kur'anskog izraza ne ostavlja ravnodušnim nikoga, a što se dublje ulazi u tajne njegove stilistike, fascinacija je veća. Kada mufessir lingvističar objasni da riječ „es-samed“ označava nepokretnu i neuništivu stijenu, duboko usađenu u zemlju – tada se ajet „Allahu's-samed!“duboko ucrta u savjest sa osjećajem Uzvišenog Boga kao najjačeg i…
četvrtak, 05 Septembar 2019 06:42

Kerbela

1. Uvod Mučeništvo i smrt Pejgamberova, s.a.v.s., unuka h. Husejna, njegove porodice i drugova mu vjernih, na Kerbeli 10. muharrema 61. godine po Hidžri, iznimno je važan događaj muslimanske povijesti, do danas obilježavan 10. muharrema svake godine sjećanjem na tragediju Poslanikova, s.a.v.s., ehli-bejta (porodice), osobito među sufijama i napose unutar…
utorak, 03 Septembar 2019 05:05

Hazreti Fatima i njena porodica

Allah – Uzvišeni, Svjetlo nebesa i Zemlje, omogućio je slobodno dodirivanje dvaju mora[1]koja, prema predaji imama Sadika, mir s njim, ukazuju na imama Alija i hazreti Fatimu, mir s njima. Znanje i vrline koje u sebi objedinjuju ova dva bića dubokasu i nepregledna poput mora. K tome, oni poznaju granice…
petak, 09 Avgust 2019 05:35

Milost

Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. (Kur'an, III:164) U svijetu u kojem živimo svakodnevno se susrećemo sa nizom prepreka,…
srijeda, 07 Avgust 2019 12:35

Vrijednosti prvih dana zul-hidžeta

Hvala Allahu, Gospodaru, svjetova, Vladaru Sudnjega dana, na nimetima i blagodatima kojima nas daruje. Neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana. 1. Podsjećanja o vrijednostima ibadeta u mjesecu zul-hidždžetu Mnogo je knjiga napisano o vrijednostima prvih deset dana…

Magazin Ašk