Religija (398)

četvrtak, 05 Septembar 2019 06:42

Kerbela

1. Uvod Mučeništvo i smrt Pejgamberova, s.a.v.s., unuka h. Husejna, njegove porodice i drugova mu vjernih, na Kerbeli 10. muharrema 61. godine po Hidžri, iznimno je važan događaj muslimanske povijesti, do danas obilježavan 10. muharrema svake godine sjećanjem na tragediju Poslanikova, s.a.v.s., ehli-bejta (porodice), osobito među sufijama i napose unutar…
utorak, 03 Septembar 2019 05:05

Hazreti Fatima i njena porodica

Allah – Uzvišeni, Svjetlo nebesa i Zemlje, omogućio je slobodno dodirivanje dvaju mora[1]koja, prema predaji imama Sadika, mir s njim, ukazuju na imama Alija i hazreti Fatimu, mir s njima. Znanje i vrline koje u sebi objedinjuju ova dva bića dubokasu i nepregledna poput mora. K tome, oni poznaju granice…
petak, 09 Avgust 2019 05:35

Milost

Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. (Kur'an, III:164) U svijetu u kojem živimo svakodnevno se susrećemo sa nizom prepreka,…
srijeda, 07 Avgust 2019 12:35

Vrijednosti prvih dana zul-hidžeta

Hvala Allahu, Gospodaru, svjetova, Vladaru Sudnjega dana, na nimetima i blagodatima kojima nas daruje. Neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana. 1. Podsjećanja o vrijednostima ibadeta u mjesecu zul-hidždžetu Mnogo je knjiga napisano o vrijednostima prvih deset dana…
nedjelja, 28 Juli 2019 14:36

Čovjekova slobodna volja

Čak i površnim uvidom u Kur’an časni razumijevamo da je po njegovim učenjima čovjek biće slobodne volje. U načelu, dolazak vjerovjesnika i spuštanje nebeskih knjiga bili bi besmisleni kad čovjek ne bi bio takvo biće. U skladu s tim, upravo to ukazuje na činjenicu da Bog Uzvišeni i vjerovjesnici čovjeka…
srijeda, 24 Juli 2019 06:18

Jeftina ulaznica za Džennet

Buhari i Muslim u svom Sahihu bilježe riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: „Onaj koji se skrbi za dobro udovice i potrebitih je poput ratnika na Božijem putu.“ Hikaja koju vam ovom prilikom donosimo govori u prilog tome. Jedan uglednik sa ženom i kćerkama dođe u Belh, grad smješten na jugu Irana.…
ponedjeljak, 22 Juli 2019 05:55

Historija kulture i civilizacije (VI dio)

Na samom početku ovog dijela predstavljanja islamske kulture i civilizacije podsjetimo se na te formativne činioce islamske kulture i civlizacije: uspostava vjerskog zakona, dominantni monoteistički svjetopogled, dinamični racionalistički faktor, snaga sveprisutnog i dostupnog znanja i znanosti, poštivanje prava potlačenih i siromašnih, hidžra i iseljenje i na kraju tolerancija, kao paradigma…
Prvo pitanje koje se u teologiji nameće u pogledu Kur’ana jeste: da li se u časnom Kur’anu iznose racionalni dokazi o postojanju Boga? Mnogi mufessiri, posebno oni koji su se bavili kelamom (apologetikom), poput, naprimjer, Fahra Razija, smatrali su da brojni kur’anski ajeti (otprilike svi ajeti koji govore o Božijem…
četvrtak, 27 Juni 2019 05:44

Stvaranje čovjeka

U mnogim ajetima časnog Kur’ana govori se o stvaranju čovjeka, načinu njegove kreacije i njegovim egzistencijalnim dimenzijama. Uvidom u sadržaj i kontekst ovih ajeta može se utvrditi da: a) Stvorenja koja se nazivaju čovjekom imaju zajednički korijen i izvor. Nastali su od jednog čovjeka i žene i svi su potomci…
ponedjeljak, 17 Juni 2019 13:27

Historija kulture i civilizacije (V dio)

Civilizacija i kultura su proizvodi ljudske kreativne snage, kao i sposobnosti čovjeka da usvaja znanja i baštine drugih, te da ih sintetizira, unapređuje, oblikuje i prilagođava svojim specifičnim potrebama. Za nastanak islamske civilizacije, za koju slobodno možemo kazati da je po mnogo čemu jedinstvena civilizacija u historiji čovječanstva, bili su…

Magazin Ašk