Religija (404)

Pravna nauka islama, fikh, nastala je kao rezultat napora da se protumači islamski zakon, Šerijat, te da se iz njegovih općih načela izvedu pojedinačni i detaljni propisi. Fikh, kao nauka, predstavlja pravničko pravo nastalo u dugom historijskom periodu od smrti Poslanika, a.s., do naših dana. Imajući u vidu da Šerijat…
četvrtak, 24 Juli 2014 10:38

Mameluci

Mameluci (1250-1517.), u historiji poznati kao dinastija robova, nominalno su produžili vlast Abasida. Godine 1250., nakon što su stekli snažan politički utjecaj u Egiptu, ruše vlast Ejubida. Osiguravši svoju vlast u Egiptu i Siriji, u Kairo dovode člana iz obitelji Abasida, tačnije al-Mustanasira, amidžu posljednjeg bagdadskog halife. Pružaju mu sve…
utorak, 22 Juli 2014 07:36

Religije u ulozi zaštite civila

Međureligijski dijalog i upoznavanje s različitim religijama su bitni faktori prevencije zločina, jer proces demonizacije drugoga prethodi svakom sukobu. Religija je "tiha snaga" u brojnim današnjim konfliktima. Na različite načine ona je oblikovala razumijevanje vojne etike državnih i paravojnih formacija i utječe na stavove velikog broja onih koji su danas…
utorak, 22 Juli 2014 07:29

Tefsir sure El-Kadr

Mi smo ga objavili u noći Kadr, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine…
nedjelja, 20 Juli 2014 16:20

Kur'an smo objavili vrijedne noći...

Uči, čitaj i proučavaj, u ime Allaha – Tvorca svega postojećeg... – prve su riječi uzvišene Objave, upućene Muhammedu, a.s., i cijelom čovječanstvu. U njima je naglašena iskonska potreba čovjeka za učenjem i novim saznanjima. Kur'an im daje prvorazredno mjesto, stavljajući ih u obavezu svim ljudima. I svi drugi ajeti…
utorak, 15 Juli 2014 07:46

Pohlepa

Mi smo odlikovali sinove Ademove (tj. ljude): dali smo im da putuju kopnom i morem, opskrbili smo ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogim ostalim stvorenjima. (Kur'an, Isra:70.) Pohlepa je jedno ružno svojstvo koje kao zaraza obuhvata ljudska srca, dok ih ne učini potpuno bezosjećajnim, tako da…
subota, 28 Juni 2014 15:46

Misli jednog slijepca

Naše bi misli bile katkada pravednije da ne mislimo sami o sebi. Veli se da je šutnja duhovitost budala; ali ima prilika u kojima bi i pametni ljudi dobro učinili da šute. Ima ljudi koji se stide kazati da ne znadu koju stvar. Radije se izlažu opasnosti poći i krivim…
Ako se spoznajno-istraživački oslonimo na iznijete misli filozofije religije, kao paradigmatična ideja nam se, nedvosmisleno nameće, dijalektička prožetost ova dva modusa čovjekove duhovnosti, pri čemu između religije i filozofije ne postoji u sadržinskom smislu suštinska razlika, s obzirom da obje (svojim metodama otkrivenja) tragaju za tajnom apsoluta, pa i onog…
petak, 30 Maj 2014 06:21

Kur'an, njegov zahir i batin

Vanjska strana Kur'ana – njegovo lice i unutrašnja strana Kur'ana – njegovo skriveno značenje. Hazreti Mevlana hoće da nam otefsiri i da nam rastumači jedan hadisi-šerif u kojem Alejhisselam kaže: Kur'an ima svoj zahir i svoj batin – svoje vanjsko značenje i svoje unutrašnje, skriveno značenje; a njegov batin (njegovo…
ponedjeljak, 26 Maj 2014 19:56

Vraćanje dugova

Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš! (Kur'an, Ali Imran:26.) Učite ovaj ajet sedam puta…

Magazin Ašk