Religija (404)

četvrtak, 20 Februar 2014 10:42

Učači Kur'ana

Kada čovjek traži znanje Kur'ana i uopće znanje u ime Allaha, džellešanuhu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti. Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio – upućen je, a ko je Kur'an odbacio - propao je.
srijeda, 29 Januar 2014 14:38

Ādem i Havva

Kur'āni-Kerīm donosi nam priču o protjerivanju naša dva roditelja iz dženneta na Zemlju, kojem je, pak, prethodilo šejtansko došaptavanje i nagovaranje. Ova priča spomenuta je tri puta u Kur'āni-Kerīmu: u sūri El-Beqare je spomenuta skraćeno, zatim je detaljno objašnjena u sūri El-A‘rāf, te je spomenuta i u sūri Tā-Hā.
četvrtak, 02 Januar 2014 20:24

Mudre riječi

Gledaj ovaj metež, što je na sv'jet pao! Vas se svijet šteti mjesto ćaru zdao. Nema ništa bolje, nego kraju lađu; Teško onom ko je na sredinu pao! Efdaluddin-i-Kašani
utorak, 31 Decembar 2013 13:27

Svijet iluzija i istinski svijet

Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? (Kur'an, Al-An‘am:32) O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha…
petak, 27 Decembar 2013 19:26

Položaj žene prije islama (2. dio)

Neprimjereni običaji koji su se vezivali za žensko biće nisu bili prisutni samo kod prijeislamskih Arapa. Povrede prava žene su istom i gorem obliku postojale i kod drugih naroda. Tako, na primjer, govori se da je Sokrat posudio svoju ženu govorniku Sibjadu. Majka Dimostina je bila poklonjena od strane svoga…
Obračunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da račun položite, izvagajte svoja djela prije nego što ona budu na vagu stavljena, i pripremite se za Dan velikog obračuna!”
četvrtak, 26 Decembar 2013 18:54

Deset Božijih zapovijedi

Pod ovim naslovom prije nekoliko godina objavljena je knjiga autora Andrea Šurakija /Andrée Chouraqui/ na francuskom jeziku, koju su preveli na hrvatski jezik dr. Jadranka Bručić i dr. Kruno Pranjić, profesori Sveučilišta u Zagrebu. Djelo je posvećeno uspomeni na Renea Cassina, glavnog redaktora Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka (OUN 1948.).…
srijeda, 25 Decembar 2013 09:01

Položaj žene prije islama (1. dio)

U periodu džāhilijjeta (tj. prije islama) žena se suočavala sa raznovrsnim oblicima progonjenja i zlostavljanja, ponižavanja i uskraćivanja položaja i prava, pa se njeno stanje nije razlikovalo od roba koji je porobljen. Čak, šta više, način njenoga života se nije mnogo razlikovao od načina života životinja. Žena je bila u…
utorak, 24 Decembar 2013 12:36

Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio

Nakon ispunjenja ugovorenog roka od deset godina Mūsā, a.s., kreće sa svojom porodicom, ženom i dvoje djece, prema Egiptu. Jedne mračne i prohladne noći Mūsā, a.s., izgubio je pravac i nije bio siguran kojim putem treba dalje poći. Odluči se zaustaviti i sačekati jutro. Hladnoća je postajala sve snažnija, pa…
ponedjeljak, 23 Decembar 2013 09:27

Najveći čovjek u istoriji ljudskog roda

hfz. Halid ef. Hadžimulić (Ova hutba održana je u Carevoj džamiji u Sarajevu, u petak 12. marta 1976. (11. rebiu-l-evvela 1396. h.g.), uoči mevluda.) Draga braćo i poštovane sestre! Dolazi nam Mevlud-i-šerif, praznik, koji unosi radost i veselje u naša srca. Ta radost, obnavlja se svake godine, i daje nam…

Magazin Ašk