Religija (404)

ponedjeljak, 04 Novembar 2013 09:08

Četrdeset kudsi hadisa

U jednom hadisu Muhamed, a.s., rekao je: »Ko nauči 40 hadisa i kaže ih mom ummetu, biću mu svjedok i zagovornik.« Ovaj hadis je bio podstrek natjecanju uleme, da odabiraju po 40 hadisa, iz raznih oblasti, kako znanja tako i životnih potreba. Hadisi erbein (40 hadisa) postala je posebna grupa…
četvrtak, 31 Oktobar 2013 18:03

Pejgamberov savjet hazreti Aliji

"Mogu li da te pratim" – upita ga Musa – "ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?" "Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati" – reče onaj –"a i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?" "Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da!" –…
nedjelja, 13 Oktobar 2013 15:16

Propisi pri jelu i piću

Svaki dobar posao, ako želimo da nam bude sretan i blagoslovljen, treba da započnemo sa Božijim imenom. Prema tome, prije nego što započnemo jesti treba da proučimo bismillahi-r-rahmani-r-rahim. Ako bismo rekli samo bismillah (što znači: u ime Allaha) i to bi bilo dovoljno. Prema mišljenju pojedinih islamskih učenjaka učenje bismilleta…
četvrtak, 10 Oktobar 2013 08:58

Metode tumačenja Kur'ana

Autor: dr. Enes Karić Tokom četrnaestovjekovnog tumačenja Kur'ana mufessiri su ustanovili različite metode posredstvom kojih su tumačili njegova značenja i u svom vremenu objašnjavali njegovu poruku. U jednom širem kontekstu može se reći da su metode tumačenja Kur'ana u biti načini prevođenja Kur'ana svome dobu i iz svog doba. Vječni…
ponedjeljak, 30 Septembar 2013 07:23

Znamenite izreke

Traži nauk, pa makar u Kini. Ovaj hadis nam kazuje da je nauka tako potrebna, da je moreš tražiti i u Kini, koja je na kraju svijeta, a gdje su stanovnici pogani, razumije se, ako je ne možeš naći u mjestima gdje muslimani žive. Pogotovu je dozvoljeno čovjeku tražiti nauku…
subota, 28 Septembar 2013 21:34

San je odmor

Ljude je toliko zabavio dunjaluk, da ne nalaze vremena za odmor. Čak i noć, pretvorili su u dan, pa i po noći rade, ili se zabavljaju, dok ih ne savlada san! Zato je san, ili spavanje obnoć, jedan od velikih Allahovih nimeta. Hazreti Mevlana, predstavlja nam ljude kao lovce, koji…
četvrtak, 29 Avgust 2013 08:47

Zavidnost

Glavna tema ovog dersa jeste zavidnost, odnosno kako ljudi zavide jedni drugima i kako veliki ljudi stradaju zbog pakosti i zavisti malih, niskih ljudi. Naslov poglavlja (drugi svezak Mesnevije) Prijatelji Zun-Nuna Misrije dolaze u bolnicu da ga posjete Prije nego što pređemo na sam tekst ove hikaje, da kažemo nekoliko…
Čovječanstvo je prošlo dug i mukotrpan put svjedočeći o stalnoj borbi i želji nekih grupa, naroda ili pojedinaca da se zavlada nad drugima, da se drugi i drugačije potisne, a po mogućnosti i uništi. Niko ni danas ne može sa sigurnošću tvrditi da je tome došao kraj. Stoga biva nužnim…
Bernard Kelly (engleski katolički filozof, 1907.-1958.): Dominican Studies, 1954. „Posvemašnji sekularizam modernog svijeta otvorio je vrata bujici pometnje koja zatire obrise duha. Tradicionalne norme priskrbljivale su kriterije kulture i civilizacije. Zato je tradicionalna ortodoksija preduvjet baš svakog razgovora među samim Tradicijama.“ Ahmed el-‘Alevî (alžirski šejh, 1869.-1934.): “Istina se topi poput…
nedjelja, 18 Avgust 2013 10:09

U Kur'anu je spas

U predaji Alijje, Allah osvijetlio njegovo lice, Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Tako mi Onoga koji me poslao sa Istinom kao Vjerovjesnika, moj Ummet će se podijeliti od osnove svoje vjere (ed-dîn) i zajednice (el-džemâ'a) na sedamdeset i dvije skupine. Svaka od njih biće u zabludi, zabluđivaće i zvati u…

Magazin Ašk