Religija (404)

petak, 16 Avgust 2013 09:41

Naša vječna dužnost

U ovom članku želim skrenuti pažnju na jednu našu dužnost, od koje nitko, makar u izvjesnim prilikama, ne može biti izuzet, a koja, na žalost, u našoj islamskoj zajednici ne zauzima pravo mjesto. Ta dužnost sastoji se od upućivanja na dobro i odvraćanja od zla ili pravije: od naređivanja da…
utorak, 13 Avgust 2013 23:02

Islam i nauka

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke. Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko. Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu, a.s., bilo drvo…
utorak, 13 Avgust 2013 17:29

Čovjek u borbi sa nefsom i šejtanom

Mi smo stvorili čovjeka u najljepšem obliku. (Sve je pri njemu skladno i savršeno.) A onda, (nakon što smo ga tako uzdigli), vraćamo ga i spuštamo u najniže nizine! Izuzetak su oni, koji vjeruju i dobra djela čine, njima teče stalna i neprekidna nagrada. (I na dunjaluku i na ahiretu.)…
Sljedeći adab koji su poslanici provodili jeste onaj u svakodnevnom op­ho­­đenju i razgovoru sa ljudima. Jedan od primjera rečenog su rasprave koje su poslanici vodili sa ne­vjer­nicima, a zabilježene su u Kur’anu, kao i razgovori sa vjernicima. Ako razmotrite različite razgovore koje su poslanici vodili sa nepokornim i neznalicama, ne…
četvrtak, 01 Avgust 2013 22:20

O adabu u Tefsiru El-Mizan

Ovaj ogled o adabu Allame Tabatabai u svome tefsiru el-Mizan zapo­či­nje nakon tumačenja posljednjih aje­ta sure Ma’ide. Sam kontekst i po­ru­ka ajetâ koji slijede najbolja su os­­no­va za ovu temu, tj. razmatranje o ada­bima kojima su poslanici pou­če­ni od Allaha, dž.š. Ovom pri­­­likom ne do­nosimo tumačenje ajetâ – u ko­jima…
utorak, 30 Juli 2013 16:26

Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom

Allah, dž.š., kaže: “Allah je Stvoritelj svega!” (Zumer, 62) Sadržaj ovoga časnoga ajeta ponavlja se na četiri mjesta u Kur'anu. Prema tom sadržaju sva stvorenja koja postoje u svemiru jesu Allahova stvorenja i Njegovo djelo. Ne treba da nam promakne ova činjenica da je u stotinama ajeta potvrđena i osvjedočena…
nedjelja, 28 Juli 2013 16:25

Noć Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mi smo ga objavili u noći Kadr; šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; spas je u njoj sve dok zora ne svane. Blagoslovljena…
Nije li popustio strah od neimaštine, srdžba zbog problema i svakodnevnih međuljudskih čarki onoga ko je jutros proučio ove ajete i malo razmislio o njima. Nije li neko nakon počinjenog grijeha, a svi mi griješimo, našao utjehu i spas u ovom ajetu gdje nam Milostivi objavljuje da će nam oprostiti…
Naslov poglavlja (228/III) Kako je zaljubljeni našao svoju voljenu; i govor o tome, da onaj koji traži nađe; jer onaj koji bude uradio koliko trun dobra, vidjeće ga! 1. bejt Sedam godina, onaj mladić bio je zaljubljen traganjem, maštanje o sjedinjenju, učinilo ga je, da izgleda kao utvara.
nedjelja, 14 Juli 2013 08:18

O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana

Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ko bude učio Kur'an, a zatim pomisli da je nekome dato nešto vrijednije od onog što je njemu dato, umanjio je ono što je Allah učinio velikim.[1] Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Stepen zagovornika kakav ima Kur'an kod Allaha Uzvišenog nema ni vjerovjesnik (nebijj), ni…

Magazin Ašk