Religija (404)

utorak, 11 Juni 2013 08:09

Mudri savjeti Lokmanovi

Lokman i mudrost, dvije su nerazdružive riječi u istočnim knjigama. Još prije osvita islama stari arapski pjesnici često spominju Lokmana i uvijek mu daju pridjevak „hećim“ – mudrac. Tako isto ga spominju i islamski pjesnici, naročito u panegiričnim spjevovima kad hoće koga pohvaliti radi mudrosti. Stotine arapskih i perzijskih stihova…
petak, 07 Juni 2013 07:09

Lijepa riječ

Rekao je Uzvišeni:“Reci Robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima.”[1] Poslanik s.a.v.a., nam, također, u mnogo prilika ukazuje na značaj lijepe riječi. Ona nam pomaže da unesemo razdraganost i osjetimo optimizam u našim dušama. Čovjek je biće koje je Allah dž.š. odlikovao…
četvrtak, 16 Maj 2013 06:49

Omejadi u Španiji

Nakon što su Abasidi srušili Omejadsku vlast, Abd al-Rahman ibn Mu'awiya, unuk Hišama, desetog halife Damaska, uspijeva uzmaći novim vladarima, a utočište pronalazi u Španiji. Nakon dugogodišnje borbe sa vanjskim i unutrašnjim protivnicima uspjeva oformiti visoko disciplinovanu vojsku koja mu je pružila čvrst oslonac za dalje napredovanje. Godine 756. Abd…
četvrtak, 09 Maj 2013 08:50

Posebne blagodati učenja sure Al-Mulk

Sura Al-Mulk (Vlast), 67. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se na samom početku 29. džuza i ima 30 ajeta. U ovoj suri su spomenute mnogobrojne blagodati Uzvišenog Allaha u pogledu stvaranja i upravljanja, kao najbolji dokaz, za one koji razmišljaju, o jednoći Stvoritelja i Njegovoj istinskoj vlasti…
Bez obzira što izjavljuju stručnjaci da je medicina u stanju izliječiti svaku bolest osim smrti i starosti, stvarnost pobija te tvrdnje i daje sasvim drugu sliku. Tako se svakodnevno susrećemo sa mnoštvo raznovrsnih bolesti koje se iz dna u dan sve više granaju i šire. Među njima su dvije naročito…
subota, 04 Maj 2013 15:36

Mogulsko carstvo

Mogulsko carstvo (1526 – 1857.) prostiralo se Indijskim potkontinentom na istoku sa prijestonicom u Delhiju. Utemeljio ga je Babur 1526. godine pozivajući se na srodstvo sa slavnim Timurom, potomkom Džingiz-kana. Glavno obilježje ovog carstva bila je snažna vojska. Baburov unuk Akbar bio je izuzetno sposoban na tom polju. Mnogo se…
Istražujući pećine kao dio svetog bosanskog podzemlja[1] sreli smo se sa više objekata koji su služili kao isposnice, eremitaže ili jednostavno kao mjesta za osamljivanje. U domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi ovi lokaliteti gotovo da se i ne spominju.[2] Da bi se dobio barem površan uvid u njihov izgled, sadržaj…
ponedjeljak, 22 April 2013 09:04

Šerijatski propisi i zločin

Bilo je to prošle zime. Duge noći pogodne su prilike da se posijeli i s prijateljima izmijene mišljenja i korisni savjeti. Te noći naša je tema bila o zločinu i kako ga koje društvo tretira: da li je humano zakonodavstvo koje predviđa smrtnu kaznu ili je humanije blaže postupiti sa…
četvrtak, 18 April 2013 13:26

Muhammed a.s. o nauci i prosvjeti

Ne mnogo pred svoju smrt rahmetli hadži Mehmed efendija je počeo držati svoja predavanja o hadisu našim omladincima. Naime, on je uviđao zagrijanost i oduševljenje naše mladeži za islam i njegovo učenje. Opet, s druge strane je uviđao kako naša mladež nije upoznata s pravim islamskim učenjem, pa se stoga…
petak, 05 April 2013 08:02

Jedinstvo i razjedinjenost

Još jedno od pravila druženja i lijepog ophođenja s ljudima je ono koje se tiče podrške i jedinstva. Jer, jedno od neospornih i neporecivih prava, u koje nema nikakve sumnje, jeste neophodnost jedinstva i podrške u društvu. Ako ljudi žele da imaju dobar život i proizvedu značajne promjene u različitim…

Magazin Ašk