Religija (378)

četvrtak, 25 Oktobar 2012 09:33

Ili je bolje znati, ili imati?

Imade mnogo hadisa, koji nam svjedoče, da je bolje znanje, nego imanje. Jednom prilikom rekao je naš Pejgamber, s.a.v.s., ovaj hadis: „Ene medinetul ilmi, ve Alijjun babuha“ – „ Ja sam grad znanja, a Alija je njegova kapija.“ Kad su haridžije čule za taj hadis, veoma ih iznenadi i razočara…
srijeda, 24 Oktobar 2012 08:39

Ebu Hamid ibn Muhammed Gazali

Ebu Hamid ibn Muhammed el-Gazali (Abū Ḥāmed Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī), u srednjovjekovnoj Evropi poznat i kao Algazel, zauzima jedinstvenu poziciju u historiji islamske religije i filozofske misli. I nakon više od 900 godina od njegove smrti sjaj njegove ličnosti te vrijednost njegovih pisanih djela ne blijedi. Ovaj veliki islamski…
srijeda, 10 Oktobar 2012 15:55

Kult golotinje

Ispitujući uzroke raspadanja država i civilizacija, koje su se pojavile kroz ljudsku povijest, francuski mislilac Le Bon je utvrdio temeljni zakon - da je bitni čimbenik njihovog pada bila promjena duševnog ustrojstva, koja je posljedica opadanja značaja duhovnih vrijednosti. Drugim riječima opadanje ćudorednih vrednota povlačilo je za sobom duhovnu i…
srijeda, 10 Oktobar 2012 04:37

Kur'an i Poslanikov, s.a.v.a., životopis

Kur'an najvjerodostojniji i najpostojaniji dokaz koji se tiče života Poslanika islama, tako da čak i oni koji ne prihvataju da je Kur'an Božija Riječ moraju barem prihvatiti da je Muhammed, s.a.v.a., historijska ličnost. Vjerodostojnost Kur'ana, naravno, može mnogo značiti i u pogledu upoznavanja sa životom i ličnošću Poslanika, s.a.v.a., islama.
četvrtak, 04 Oktobar 2012 05:36

Samousavršavanje

Postoji izreka Vladara pravovjernih Alija, mir neka je nad njim, u kojoj kaže: “Zašto, vidim da ljudi pale svjetlo u noći da bi vidjeli kakvu vrstu hrane jedu, ali ne mare kakva je opskrba njihove duše. Ne prosvjetljuju svoj um racionalnim znanjem, a da oni to čine bili bi sigurni…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 04:33

Kur'an kao nebeska knjiga

Poslanik islama je ljudima učio kur'anske ajete, a privlačnost ovih ajeta ih je vukla ka islamu. Hronike o ovoj temi u historiji islama ne mogu se prebrojati. Kur'an je zbirka od 114 sura i skup ovih sura sadrži oko 6.205 ajeta. Svi ovi ajeti zajedno daju oko 78.000 riječi. Muslimani…
Halifa je pojam koji je oduvijek uz sebe vezivao različite predodžbe kako muslimana tako i nemuslimana. Kod onih koji nisu upućeni u historijske tokove ovaj pojam će evocirati tek uspomene iz „1001 noći“ o slavnom halifi Harunu Rašidu (Hārūn al-Rāšid) i čudesnim pričama koje su se prele oko njegove ličnosti.…
ponedjeljak, 30 Juli 2012 00:36

Post

Čovjek od svoje naravi naginje i teži za svim onim što nije dopušteno. S toga, suzbijati svoje pohote od svega što nije dopušteno znači živjeti po Božijoj zapovijedi. Bog dž.š. dajući ljudima pravu i čistu vjeru, odredio je među ostalim dužnostima i jedan farz, koji će ih od tih nevaljalih…
Stranica 38 od 38

Magazin Ašk