Religija (404)

petak, 05 April 2013 06:58

Razumom obdareni

Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju; (Kur'an : Ar-Ra'd, 19) Arapski izraz 'ulul-'albāb spomenut je u Kur'anu 16 puta i svaki put je popraćen opisom nekog dostignuća ili osobine…
Sura Al-Waqi'a (Događaj), 56. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se u 27. džuzu i ima 96 ajeta. Al-Waqi'a je jedno od imena za Sudnji dan, jer to je dan koji će se neminovno dogoditi, a kada se dogodi niko ga neće moći poricati. Blagodati učenja Kur'ana su…
srijeda, 03 April 2013 08:59

Grijeh – upozorenje i nada

Broj velikih grijeha se razlikuje u različitim islamskim školama. Neki pioniri među islamskim učenjacima na osnovu Kur'ana i hadisa Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nabrojali su trideset tri velika grijeha. Drugi se oslanjaju na sljedeći hadis pa smatraju da je sedam velikih grijeha: Čuvajte se sedam velikih grijeha (koji upropaštavaju onoga ko…
srijeda, 27 Mart 2013 19:56

Riječ – dvije o snovima

Zna se da nema skoro nijednog čovjeka na zemlji koji ne sanja. Svjedoci smo da se u vremenu u kojem živimo koriste razni mediji da se o snu ili sličnim temama nešto kaže. Mnogi su itekako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Također je poznato…
ponedjeljak, 25 Februar 2013 17:41

Mevlana Dželaluddin Rumi

Mevlana Dželaluddin Muhammed Belhi-Rumi (Mewlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī-Rūmī) je islamski duhovni velikan 13. vijeka, anadolijski mistik, perzijski pjesnik, učitelj i vodič onima koji vole i priželjkuju ljubav jednog i jedinog Boga. On je čovjek čiji stihovi privlače duše ljudi, bez obzira na vjersku pripadnost, poučavaju i bude dobro u…
nedjelja, 20 Januar 2013 19:24

Rođenje Alejhiselamovo

12. rebiul-evvel padao je prije četrnaest vijekova na 20. travanj. Te noći, uoči ponedeljka, u mahali Hašimovića u starom gradu Meki, rodio se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem! Kuću, u kojoj se rodio Muhammed, a.s., ljubomorno su čuvali islamski vladari. Jedno vrijeme ovom kućom je raspolagao Muhammed ibn Jusuf Es-Sekafi,…
Ebu Muhammed Džafer Sadik[1], vladar Mustafinog naroda, dokaz poslaničkog dokaza, istiniljubivi učenjak, istinski znalac, plod srca evlija, džigerica Božijih poslanika, potomak Alija, nasljednik Poslanikov, zaljubljenik koji je spoznao, Allah bio njime zadovoljan. Kazali smo da bi nam trebala posebna knjiga ako bismo htjeli spomenuti Božije poslanike, ashabe i Ehli-bejt[2]. Ova…
srijeda, 09 Januar 2013 12:35

Prije smrti pokaj se

Neki griješnik, koji je svoje zle čine javno pred cijelim svijetom radio, omrazi se kod svojih sugrađana tako da ga, kad je umro, ne htjednu nikako ni kupati, ni omotavati u mrtvačko odijelo, niti gdje zakopati, već ga onako bez ikakva reda i obreda spopanu za noge i ruke, te…
ponedjeljak, 31 Decembar 2012 12:28

Duhovne postaje

Jedna od temeljnih odrednica irfana jeste duhovna postaja-mekam (maqam). Svoje duhovno zrenje sufije su uspoređivale sa putovanjem, stoga, što inicirani duhovni putnik-salik (salek) od trenutka kada se zaputi u potragu za Istinom, u nastojanju da dosegne duhovno savršenstvo, putuje kroz različite postaje, na kojima se svakim pređenim korakom susreće sa…
utorak, 25 Decembar 2012 14:45

Čudo islamske civilizacije

Islamska kultura i civilizacija u doba vrhunca svoje moći predstavljala je jednu novu evolucionu etapu općeljudske civilizaciju. Međutim, historija nastanka i formiranja ove kulture ima u sebi nečeg nadnaravnog, te se stoga može govoriti o „islamskom čudu“ baš kao što imamo i ono što se naziva grčkim čudom. Ono što…

Magazin Ašk